Säkerhetsbulletin från Debian

deliver -- buffertspill

Rapporterat den:
1998-01-10
Berörda paket:
deliver
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
För närvarande är inga ytterligare referenser till externa säkerhetsdatabaser tillgängliga.
Ytterligare information:
Buffertspill kan ge rootbehörighet. Deliver används inte av Debian som standard, så de flesta användarna är inte påverkade.
Rättat i:
All - (i utgåva 1.3) 2.1.13