Debian sigurnosni naputak

smail -- UUCP rupa u smailu

Datum prijave:
12. 01. 1998.
Zahvaćeni paketi:
smail
Ranjiv:
Da
Reference na baze podataka o sigurnosti:
Druge reference na vanjske baze podataka o sigurnosti trenutno nisu dostupne.
Riješeno u:
All - (u verziji 1.3) 3.2.0.92-3