Debian sigurnosni naputak

gzip -- potencijalno prekoračenje buffera u izvršnoj datoteci

Datum prijave:
17. 03. 1998.
Zahvaćeni paketi:
gzip
Ranjiv:
Da
Reference na baze podataka o sigurnosti:
Druge reference na vanjske baze podataka o sigurnosti trenutno nisu dostupne.
Riješeno u:
All - (u verziji 1.3) 1.2.4-23