Debian sigurnosni naputak

lincity -- potencijalna prekoračenja buffera

Datum prijave:
17. 03. 1998.
Zahvaćeni paketi:
lincity-svga
Ranjiv:
Da
Reference na baze podataka o sigurnosti:
Druge reference na vanjske baze podataka o sigurnosti trenutno nisu dostupne.
Riješeno u:
All - (u verziji 1.3) unknown