Debian sigurnosni naputak

bind -- prekoračenje buffer uzrokuje potencijalne root rupe, denial of service napade

Datum prijave:
08. 04. 1998.
Zahvaćeni paketi:
bind 4.9 prior to 4.9.7-1 and bind 8 prior to 8.1.2-1
Ranjiv:
Da
Reference na baze podataka o sigurnosti:
Druge reference na vanjske baze podataka o sigurnosti trenutno nisu dostupne.
Više informacija:
Starije verzije binda su ranjive na prekoračenje buffera tokom inverznog upita, možda omogućavajući pristup sustavu kao root. Dodatne ranjivosti dopuštaju denial of service napade na bind uslugu.

Vidi CERT advisory CA-98.05.

Riješeno u:
Intel - (u verziji 1.3) 4.9.7-2
All - (u verziji 2.0) 1:8.1.2-1