Säkerhetsbulletin från Debian

bind -- buffertspill ger möjliga fjärr-rootattacker, överbelastning

Rapporterat den:
1998-04-08
Berörda paket:
bind 4.9 prior to 4.9.7-1 and bind 8 prior to 8.1.2-1
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
För närvarande är inga ytterligare referenser till externa säkerhetsdatabaser tillgängliga.
Ytterligare information:
Äldre versioner av bind är sårbara för ett buffertspill vid bakåtuppslagningar, vilket möjligen kan ge systemåtkomst som root. Ytterligare sårbarheter möjliggör överbelastningsattacker mot bind-tjänsten.

Se CERT-bulletin CA-98.05.

Rättat i:
Intel - (i utgåva 1.3) 4.9.7-2
All - (i utgåva 2.0) 1:8.1.2-1