Debian sigurnosni naputak

super -- pokazuje datoteke unatoč manjku ovlasti

Datum prijave:
08. 05. 1998.
Zahvaćeni paketi:
super
Ranjiv:
Da
Reference na baze podataka o sigurnosti:
Druge reference na vanjske baze podataka o sigurnosti trenutno nisu dostupne.
Više informacija:
Primili smo izvještaj da je super prikazivao datoteke čak i ako ih dotični korisnik ne bi smio čitati. To je proslijeđeno uzvodnom autoru, Williamu Deichu, koji je objavio ispravljenu verziju.

Ako na svojim strojevima imate instaliran super, predlažemo vam hitno nadograđivanje.

Riješeno u:
All - (u verziji 1.3) 3.11.6-1