Debian sigurnosni naputak

shadow su -- problem sa suom

Datum prijave:
13. 05. 1998.
Zahvaćeni paketi:
secure-su
Ranjiv:
Da
Reference na baze podataka o sigurnosti:
Druge reference na vanjske baze podataka o sigurnosti trenutno nisu dostupne.
Više informacija:
Primili smo izvještaje o problemu s programom su iz paketa shadow. To je ispravljeno u nedavnim verzijama.

Preporučamo vam hitnu nadogradnju secure-sua ako je instaliran na vašem sustavu.

Riješeno u:
Intel - (u verziji 1.3) 961025-2.1 All - (u verziji 2.0) 980403-0.1