Debian sigurnosni naputak

mutt -- zlonamjerne poruke mogu izvršiti nedozvoljen kod

Datum prijave:
27. 08. 1998.
Zahvaćeni paketi:
mutt
Ranjiv:
Da
Reference na baze podataka o sigurnosti:
Druge reference na vanjske baze podataka o sigurnosti trenutno nisu dostupne.
Više informacija:
Primili smo izvještaj od Paula Boehma koji navodi da Mutt ima prekoračivi buffer u parse.c. Pri slanju zlonamjernih poruka, možete izvršiti razne stvari na sustavu korisnika koji pokreće mutt.

Preporučamo da hitno nadogradite svoj Mutt paket.

Riješeno u:
All - (u verziji 2.0) 0.91.2-2