Debian sigurnosni naputak

minicom -- prekoračenja buffera u minicomu ako je suid

Datum prijave:
01. 09. 1998.
Zahvaćeni paketi:
minicom
Ranjiv:
Ne
Reference na baze podataka o sigurnosti:
Druge reference na vanjske baze podataka o sigurnosti trenutno nisu dostupne.
Više informacija:
Nedavne poruke na jednom forumu o računalnoj sigurnosti su ponovo upozorile na prekoračenja buffera u minicomu. Oni mogu voditi iskorištavanju roota ako je program instaliran setuid root.

Debian GNU/Linux 2.0 nije ranjiv na ovaj exploit.

Program minicom isporučen s distribucijom nije instaliran setuid root. Ovo nije potrebno na Debian GNU/Linux sustavu.