Debian sigurnosni naputak

junkbuster -- prekoračenja buffera

Datum prijave:
12. 11. 1998.
Zahvaćeni paketi:
junkbuster
Ranjiv:
Da
Reference na baze podataka o sigurnosti:
Druge reference na vanjske baze podataka o sigurnosti trenutno nisu dostupne.
Više informacija:
Dobili smo izvještaje da je junkbuster imao nekoliko ranjivosti u prekoračenju buffera. Ispravili smo ih u inačici 2.0-3.2. Sve kasnije verzije također nisu ranjive. Zakrpe su backportane iz verzije 2.0.2.

Preporučamo vam da hitno nadogradite svoj junkbuster paket.

Riješeno u:
All - (u verziji 2.1) junkbuster-2.0-3.2