Debian sigurnosni naputak

zgv -- prekoračenja buffera

Datum prijave:
22. 11. 1998.
Zahvaćeni paketi:
zgv
Ranjiv:
Da
Reference na baze podataka o sigurnosti:
Druge reference na vanjske baze podataka o sigurnosti trenutno nisu dostupne.
Više informacija:
Primili smo izvještaje da je zgv paket ranjiv na prekoračenje buffera.

Preporučamo vam hitno nadograđivanje zgv paketa.

Riješeno u:
intel - (u verziji 2.0) 2.8-4.1 m68k - (u verziji 2.0) nije primjenjivo