Sigurnosni naputci iz 1998.

[10. 12. 1998.] sshd
prekoračenje buffera pri logiranju
[07. 12. 1998.] fte-console
does not drop its root privileges
[26. 11. 1998.] fsp
neovlašteno stvara korisnika "ftp"
[22. 11. 1998.] zgv
prekoračenja buffera
[18. 11. 1998.] samba
nesigurne privremene datoteke
[12. 11. 1998.] junkbuster
prekoračenja buffera
[22. 09. 1998.] tcsh
prekoračenje buffera s vrlo dugim stazama
[09. 09. 1998.] bash
problem s vrlo dugim imenima staza
[05. 09. 1998.] nslookup and dig
moguća prekoračenja buffera u nslookupu i digu
[04. 09. 1998.] rpc.mountd
prekoračenje buffera u mountdu
[01. 09. 1998.] minicom
prekoračenja buffera u minicomu ako je suid
[29. 08. 1998.] seyon
ugrožavanje roota
[28. 08. 1998.] sail
/tmp race u sailu
[28. 08. 1998.] apache
ranjiv na denial-of-service
[28. 08. 1998.] sendsys
udaljeni denial-of-service ako se koristi sendsys mehanizam izvještavanja
[28. 08. 1998.] lprm
prekoračenja buffera omogućavaju dobivanje root pristupa
[27. 08. 1998.] eperl
krivo shvaća ISINDEX upite
[27. 08. 1998.] ncurses
setuid ncurses programi dozvoljavaju otvaranje raznih datoteka
[27. 08. 1998.] mutt
zlonamjerne poruke mogu izvršiti nedozvoljen kod
[27. 08. 1998.] cfingerd
potencijalno dozvoljava lokalna iskorištavanja roota
[27. 08. 1998.] faxsurvey
skripta faxsurvey izvršava nedozvoljene naredbe
[08. 07. 1998.] filerunner
otvara datoteke u /tmp na nesiguran način
[13. 06. 1998.] cxhextrix
prekoračenje buffera, daje pristup grupi games
[31. 05. 1998.] mailx
nesigurno otvara datoteke u /tmp
[30. 05. 1998.] premail
koristi nesiguran način otvaranja datoteka u /tmp
[30. 05. 1998.] kdebase
buffer overflow in klock, kvt saves config as root
[20. 05. 1998.] samba
prekoračenja buffera
[14. 05. 1998.] gzip
gzexe dozvoljava nedozvoljeno pokretanje programa
[13. 05. 1998.] shadow su
problem sa suom
[09. 05. 1998.] procps
bug pri stvaranju i kvarenje datoteka u XConsole
[08. 05. 1998.] super
pokazuje datoteke unatoč manjku ovlasti
[08. 05. 1998.] irc
dozvoljava udaljenom računalu da šalje razne znakove na lokalni terminal
[08. 04. 1998.] bind
prekoračenje buffer uzrokuje potencijalne root rupe, denial of service napade
[17. 03. 1998.] perl
Ranjiv na napad simboličkom vezom.
[17. 03. 1998.] netstd
routed udaljenom korisniku dopušta prepisivanje datoteke
[17. 03. 1998.] lincity
potencijalna prekoračenja buffera
[17. 03. 1998.] gzip
potencijalno prekoračenje buffera u izvršnoj datoteci
[17. 03. 1998.] gcc
Ranjiv na napad simboličkom vezom.
[17. 02. 1998.] textutils
sort i tac ranjivi na napad simboličkom vezom
[11. 02. 1998.] dwww
Dozvoljeni meta-znakovi ljuske.
[12. 01. 1998.] sudo
sudo omogućava korisnicima pokretanje bilo koje root naredbe
[12. 01. 1998.] smail
UUCP rupa u smailu
[10. 01. 1998.] deliver
prekoračenje buffera