Debian sigurnosni naputak

Eterm -- Iskorištavanje roota u etermu.

Datum prijave:
18. 02. 1999.
Zahvaćeni paketi:
eterm
Ranjiv:
Da
Reference na baze podataka o sigurnosti:
U Mitreovom CVE rječniku: CVE-2000-0367.
Više informacija:
Bila je ranjiva samo verzija 0.8.8 u neobjavljenoj Debian "potato" distribuciji. Ranije verzije 0.7 i 0.8.7 u hammu i slinku nisu ranjive.

Verzija eterma trenutno dostupna u potatou (eterm_0.8.8-5 i viša) su već popravljene.