Debian sigurnosni naputak

procmail -- Prekoračenja buffera, sporedna sigurnosna rješenja u procmailu.

Datum prijave:
22. 04. 1999.
Zahvaćeni paketi:
procmail
Ranjiv:
Da
Reference na baze podataka o sigurnosti:
U Mitreovom CVE rječniku: CVE-1999-0439.
Više informacija:

Nova verzija procmaila je objavljena a koja popravlja neka nova prekoračenja buffera koja su propuštena u verziji 3.13.

Preporučamo da hitno nadogradite svoj procmail paket.

Riješeno u:
Izvorni kôd:
http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/procmail_3.13.orig.tar.gz
http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/procmail_3.13-1.diff.gz
http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/procmail_3.13-1.dsc
alpha:
http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/procmail_3.13-1_alpha.deb
i386:
http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/procmail_3.13-1_i386.deb
m68k:
http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/procmail_3.13-1_m68k.deb
sparc:
http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/procmail_3.13-1_sparc.deb