Säkerhetsbulletiner från 2001

[2001-12-27] DSA-095 gpm - lokal rootsårbarhet
[2001-12-16] DSA-094 mailman - serveröverskridande skripthål
[2001-12-12] DSA-093 postfix - fjärröverbelastningsattack
[2001-12-06] DSA-092 wmtv - lokal rootattack
[2001-12-05] DSA-091 ssh - påverkning av login
[2001-12-05] DSA-090 xtel - attack mot symboliska länkar
[2001-12-05] DSA-089 icecast-server - fjärr-rootattack (med mera)
[2001-12-05] DSA-088 fml - felaktig hantering av specialsekvenser
[2001-12-03] DSA-087 wu-ftpd - fjärr-rootattack
[2001-11-13] DSA-086 ssh-nonfree - fjärrattack mot root
[2001-10-20] DSA-085 nvi - sårbara formatsträngar
[2001-10-18] DSA-084 gftp - informationshämtning
[2001-10-18] DSA-083 procmail - osäker signalhantering
[2001-10-18] DSA-082 xvt - buffertspill
[2001-10-18] DSA-081 w3m - buffertspill
[2001-10-17] DSA-080 htdig - otillåten insamling av data
[2002-02-08] DSA-079 uucp - åtkomst till uucp:s uid/gid
[2001-09-24] DSA-078 slrn - fjärrstart av program
[2001-09-24] DSA-077 squid - fjärröverbelastningsattack
[2001-09-18] DSA-076 most - buffertspill
[2001-08-14] DSA-075 netkit-telnet-ssl - fjärrattack
[2001-08-12] DSA-074 wmaker - buffertspill
[2001-08-11] DSA-073 imp - tre fjärrsårbarheter
[2001-08-10] DSA-072 groff - printf-formatattack
[2001-08-10] DSA-071 fetchmail - minnesförstörande
[2001-08-10] DSA-070 netkit-telnet - fjärrattack
[2001-08-09] DSA-069 xloadimage - buffertspill
[2001-08-09] DSA-068 openldap - fjärröverbelastningsattack
[2001-07-28] DSA-067 apache - fjärrattack
[2001-07-11] DSA-066 cfingerd - fjärrattack
[2001-06-23] DSA-065 samba - fjärrfilutökning/-skapande
[2001-06-21] DSA-064 w3m - buffertspill
[2001-06-17] DSA-063 xinetd - byt förvald umask
[2001-06-16] DSA-062 rxvt - buffertspill
[2001-06-16] DSA-061 gnupg - printf-formatattack
[2001-06-16] DSA-060 fetchmail - buffertspill
[2001-06-12] DSA-059 man-db - attack mot symboliska länkar
[2001-06-10] DSA-058 exim - lokal printf-formatattack
[2001-05-08] DSA-057 gftp - printf-formatattack
[2001-05-08] DSA-056 man-db - lokal filöverskrivning
[2001-05-07] DSA-055 zope - oauktoriserad fjärråtkomst
[2001-05-07] DSA-054 cron - lokal rootattack
[2001-04-27] DSA-053 nedit - osäker temporär fil
[2001-04-23] DSA-052 sendfile - felaktig avsägning av privilegier
[2001-04-23] DSA-051 netscape - oväntad javascript-exekvering
[2001-04-20] DSA-050 sendfile - felaktig avsägning av privilegier, trasig temporärfil
[2001-04-19] DSA-049 cfingerd - printf-formatattack utifrån
[2001-05-09] DSA-048 samba - attack mot symboliska länkar
[2001-04-16] DSA-047 kernel - flera säkerhetsproblem
[2001-04-15] DSA-046 exuberant-ctags - osäkra temporära filer
[2001-04-09] DSA-045 ntpd - fjärr-rootattack
[2001-03-13] DSA-044 mailx - buffertspill
[2001-03-09] DSA-043 zope - fjärråtkomst
[2001-03-09] DSA-042 gnuserv - buffertspill, svag säkerhet
[2001-03-09] DSA-041 joe - lokal attack
[2001-03-09] DSA-040 slrn - buffertspill
[2001-03-08] DSA-039 glibc - lokal filöverskrivning
[2001-03-08] DSA-038 sgml-tools - osäkra temporärfiler
[2001-03-07] DSA-037 Athena Widget replacement libraries - osäker hantering av temporära filer
[2001-03-07] DSA-036 Midnight Commander - godtycklig programexekvering
[2001-03-07] DSA-035 man2html - fjärröverbelastningsattack
[2001-03-07] DSA-034 ePerl - fjärr-rootattack
[2001-03-07] DSA-033 analog - buffertspill
[2001-03-07] DSA-032 proftpd - proftpd kör med fel användar-id, felaktig radering av filer
[2001-02-28] DSA-031 sudo - buffertspill
[2001-02-12] DSA-030 xfree86 - buffertspill, osäker temporärfilshantering, överbelastningsattack
[2001-02-11] DSA-029 proftpd - fjärröverbelastningsattack och potentiellt buffertspill
[2001-02-09] DSA-028 man-db - sårbar formatsträng
[2001-02-09] DSA-027 OpenSSH - fjärrattack
[2001-01-29] DSA-026 bind - buffertspill och informationsläckage
[2001-01-28] DSA-025 openssh - Saknat stöd för PAM
[2001-01-27] DSA-024 cron - osäker lokal hantering av crontab
[2001-01-26] DSA-023 inn2 - lokala sårbarheter i temporära filer
[2001-01-26] DSA-022 exmh - lokala osäkra skapande av temporära filer
[2001-01-26] DSA-021 apache - fel med osäkra temporärfiler, felaktig mod_rewrite
[2001-01-25] DSA-020 php4 - fjärröverbelastningsattack och läckage av information
[2001-01-25] DSA-019 squid - osäker hantering av temporära filer
[2001-01-23] DSA-018 tinyproxy - fjärrattack mot "nobody"
[2001-01-23] DSA-017 jazip - buffertspill
[2001-01-23] DSA-016 wu-ftpd - skapande av temporärfil, formatsträng
[2001-01-23] DSA-015 sash - trasigt utvecklarskript
[2001-01-23] DSA-014 splitvt - buffertspill, formatsträngsfel
[2001-01-23] DSA-013 MySQL - fjärrbuffertspill
[2001-01-22] DSA-012 micq - fjärrbuffertspill
[2001-01-10] DSA-011 mgetty - osäker hantering av temporärfiler

Du kan få de senaste Debiansäkerhetsbulletinerna genom att prenumerera på vår sändlista debian-security-announce. Du kan även bläddra i listans arkiv.