Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-212-1 mysql -- flera problem

Rapporterat den:
2002-12-17
Berörda paket:
mysql
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Bugtraq-databasen (hos SecurityFocus): BugTraq-id 6373, BugTraq-id 6368, BugTraq-id 6375.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2002-1373, CVE-2002-1374, CVE-2002-1375, CVE-2002-1376.
Ytterligare information:

Under en undersökning av MySQL upptäckte e-matters flera problem:

problem med tecken på tal i COM_TABLE_DUMP
Två tal togs som heltalsvärden med tecken från ett anrop och omvandlades sedan till teckenlösa heltal utan något test för negativa värden. Eftersom slutvärdena används för memcpy() kan detta leda till att minnet fördärvas.
hantering av lösenordslängd i COM_CHANGE_USER
Vid omautentisering till en ny användare utförde inte MySQL alla tester som utförs vid den inledande autentiseringen. Detta medförde två problem:
  • det tillät knäckning av lösenord med enbokstavsangrepp (vilket rättades för inledande inloggning i februari 2000) vilket kunde leda till att en normal användare får rootbehörighet till databasen
  • det var möjligt att överskrida lösenordsbufferten och få servern att köra godtycklig kod
read_rows() spiller i libmysqlclient
Vid behandling av raderna som returnerades av en SQL-server fanns inget test för för stora rader eller terminerande NUL-tecken. Detta kan användas för att utnyttja SQL-klienter om de ansluter sig mot en komprometterad MySQL-server.
read_one_row() spiller i libmysqlclient
Vid behandling av en rad som returnerats av en SQL-server verifierades inte storleken på de returnerade fälten. Detta kan användas för att utnyttja SQL-klienter om de ansluter sig mot en komprometterad MySQL-server.

För Debian GNU/Linux 3.0/Woody har detta rättats i version 3.23.49-8.2 samt version 3.22.32-6.3 för Debian GNU/Linux 2.2/Potato.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era mysql-paket så snart som möjligt.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 2.2 (oldstable)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql_3.22.32-6.3.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql_3.22.32.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql_3.22.32-6.3.diff.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-doc_3.22.32-6.3_all.deb
alpha (DEC Alpha):
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-server_3.22.32-6.3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-client_3.22.32-6.3_alpha.deb
arm (ARM):
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-server_3.22.32-6.3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-client_3.22.32-6.3_arm.deb
i386 (Intel ia32):
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-server_3.22.32-6.3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-client_3.22.32-6.3_i386.deb
m68k (Motorola Mc680x0):
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-server_3.22.32-6.3_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-client_3.22.32-6.3_m68k.deb
powerpc (PowerPC):
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-server_3.22.32-6.3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-client_3.22.32-6.3_powerpc.deb
sparc (Sun SPARC/UltraSPARC):
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-server_3.22.32-6.3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-client_3.22.32-6.3_sparc.deb

Debian GNU/Linux 3.0 (stable)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql_3.23.49-8.2.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql_3.23.49-8.2.diff.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-doc_3.23.49-8.2_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-common_3.23.49-8.2_all.deb
alpha (DEC Alpha):
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-client_3.23.49-8.2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10-dev_3.23.49-8.2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-server_3.23.49-8.2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10_3.23.49-8.2_alpha.deb
arm (ARM):
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-server_3.23.49-8.2_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10-dev_3.23.49-8.2_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-client_3.23.49-8.2_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10_3.23.49-8.2_arm.deb
hppa (HP PA RISC):
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-server_3.23.49-8.2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-client_3.23.49-8.2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10-dev_3.23.49-8.2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10_3.23.49-8.2_hppa.deb
i386 (Intel ia32):
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10-dev_3.23.49-8.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-server_3.23.49-8.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10_3.23.49-8.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-client_3.23.49-8.2_i386.deb
ia64 (Intel ia64):
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10-dev_3.23.49-8.2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-client_3.23.49-8.2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-server_3.23.49-8.2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10_3.23.49-8.2_ia64.deb
m68k (Motorola Mc680x0):
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10_3.23.49-8.2_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-client_3.23.49-8.2_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10-dev_3.23.49-8.2_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-server_3.23.49-8.2_m68k.deb
mipsel (MIPS (Little Endian)):
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10-dev_3.23.49-8.2_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-client_3.23.49-8.2_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10_3.23.49-8.2_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-server_3.23.49-8.2_mipsel.deb
powerpc (PowerPC):
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-client_3.23.49-8.2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10_3.23.49-8.2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10-dev_3.23.49-8.2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-server_3.23.49-8.2_powerpc.deb
s390 (IBM S/390):
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-client_3.23.49-8.2_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-server_3.23.49-8.2_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10-dev_3.23.49-8.2_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10_3.23.49-8.2_s390.deb
sparc (Sun SPARC/UltraSPARC):
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-server_3.23.49-8.2_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10_3.23.49-8.2_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/mysql-client_3.23.49-8.2_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql/libmysqlclient10-dev_3.23.49-8.2_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.