Säkerhetsbulletiner från 2002

[2002-12-31] DSA-219 dhcpcd - kommandoexekvering utifrån
[2002-12-30] DSA-218 bugzilla - serveröverskridande skriptproblem
[2002-12-27] DSA-217 typespeed - buffertspill
[2002-12-24] DSA-216 fetchmail - buffertspill
[2002-12-23] DSA-215 cyrus-imapd - buffertspill
[2002-12-20] DSA-214 kdenetwork - buffertspill
[2002-12-19] DSA-213 libpng - buffertspill
[2002-12-17] DSA-212 mysql - flera problem
[2002-12-13] DSA-211 micq - överbelastningsattack
[2002-12-13] DSA-210 lynx - CRLF-injicering
[2002-12-12] DSA-209 wget - katalogtraversering
[2002-12-12] DSA-208 perl - säkra facket trasig
[2002-12-11] DSA-207 tetex-bin - exekvering av godtyckliga kommandon
[2002-12-10] DSA-206 tcpdump - överbelastningsattack
[2002-12-10] DSA-205 gtetrinet - buffertspill
[2002-12-05] DSA-204 kdelibs - exekvering av godtyckliga kommandon
[2002-12-04] DSA-203 smb2www - exekvering av godtyckliga kommandon
[2002-12-03] DSA-202 im - osäkra temporära filer
[2002-12-02] DSA-201 freeswan - överbelastningsattack
[2002-11-22] DSA-200 samba - fjärrattack
[2002-11-19] DSA-199 mhonarc - serveröverskridande skriptsårbarhet
[2002-11-18] DSA-198 nullmailer - överbelastningsattack
[2002-11-15] DSA-197 courier - buffertspill
[2002-11-14] DSA-196 bind - flera sårbarheter
[2002-11-13] DSA-195 apache-perl - flera sårbarheter
[2002-11-12] DSA-194 masqmail - buffertspill
[2002-11-11] DSA-193 kdenetwork - buffertspill
[2002-11-08] DSA-192 html2ps - exekvering av godtycklig kod
[2002-11-07] DSA-191 squirrelmail - serveröverskridande skriptproblem
[2002-11-07] DSA-190 wmaker - buffertspill
[2002-11-06] DSA-189 luxman - lokal rootattack
[2002-11-05] DSA-188 apache-ssl - flera sårbarheter
[2002-11-04] DSA-187 apache - flera sårbarheter
[2002-11-01] DSA-186 log2mail - buffertspill
[2002-10-31] DSA-185 heimdal - buffertspill
[2002-10-30] DSA-184 krb4 - buffertspill
[2002-10-29] DSA-183 krb5 - buffertspill
[2002-10-28] DSA-182 kdegraphics - buffertspill
[2002-10-22] DSA-181 libapache-mod-ssl - serveröverskridande skriptproblem
[2002-10-21] DSA-180 nis - informationsläcka
[2002-10-18] DSA-179 gnome-gv - buffertspill
[2002-10-17] DSA-178 heimdal - kommandoexekvering utifrån
[2002-10-17] DSA-177 pam - grav säkerhetsöverträdelse
[2002-10-16] DSA-176 gv - buffertspill
[2002-10-15] DSA-175 syslog-ng - buffertspill
[2002-10-14] DSA-174 heartbeat - buffertspill
[2002-10-09] DSA-173 bugzilla - utökning av privilegier
[2002-10-08] DSA-172 tkmail - osäkra temporära filer
[2002-10-07] DSA-171 fetchmail - buffertspill
[2002-10-04] DSA-170 tomcat4 - avslöjande av källkod
[2002-09-25] DSA-169 htcheck - serveröverskridande skriptproblem
[2002-09-18] DSA-168 php - förbigående av safe_mode, infogande av CRLF
[2002-09-16] DSA-167 kdelibs - serveröverskridande skriptproblem
[2002-09-13] DSA-166 purity - buffertspill
[2002-09-12] DSA-165 postgresql - buffertspill
[2002-09-10] DSA-164 cacti - exekvering av godtycklig kod
[2002-09-09] DSA-163 mhonarc - serveröverskridande skriptproblem
[2002-09-06] DSA-162 ethereal - buffertspill
[2002-09-04] DSA-161 mantis - utökning av privilegier
[2002-09-03] DSA-160 scrollkeeper - osäkert skapande av temporära filer
[2002-08-28] DSA-159 python - osäkra temporära filer
[2002-08-27] DSA-158 gaim - exekvering av godtyckliga program
[2002-08-23] DSA-157 irssi-text - överbelastningsattack
[2002-08-22] DSA-156 epic4-script-light - exekvering av godtyckliga skript
[2002-08-17] DSA-155 kdelibs - problem med personlig integritet i Konqueror
[2002-08-15] DSA-154 fam - utökning av privilegier
[2002-08-14] DSA-153 mantis - serveröverskridande kodexekvering
[2002-08-13] DSA-152 l2tpd - saknat slumptalsfrö
[2002-08-13] DSA-151 xinetd - rörexponering
[2002-08-13] DSA-150 interchange - felaktig filexponering
[2002-08-13] DSA-149 glibc - heltalsspill
[2002-08-12] DSA-148 hylafax - buffertspill och formatsträngssårbarheter
[2002-08-08] DSA-147 mailman - serveröverskridande skriptsårbarhet
[2002-08-08] DSA-146 dietlibc - heltalsspill
[2002-08-07] DSA-145 tinyproxy - dubbel frigörning av minne
[2002-08-06] DSA-144 wwwoffle - felaktig hantering av indata
[2002-08-05] DSA-143 krb5 - heltalsspill
[2002-08-05] DSA-142 openafs - heltalsspill
[2002-08-01] DSA-141 mpack - buffertspill
[2002-08-05] DSA-140 libpng - buffertspill
[2002-08-01] DSA-139 super - formatsträngssårbarhet
[2002-08-01] DSA-138 gallery - fjärrattack
[2002-07-30] DSA-137 mm - osäkra temporära filer
[2002-07-30] DSA-136 openssl - flera utifrån nåbara sårbarheter
[2002-07-02] DSA-135 libapache-mod-ssl - buffertspill / överbelastning
[2002-06-24] DSA-134 ssh - fjärrattack
[2002-06-20] DSA-133 apache-perl - överbelastningsattack utifrån
[2002-06-19] DSA-132 apache-ssl - överbelastningsattack utifrån
[2002-06-19] DSA-131 apache - överbelastningsattack utifrån
[2002-06-01] DSA-130 ethereal - fjärrutlöst minnesallokeringsfel
[2002-05-27] DSA-129 uucp - fjärröverbelastning
[2002-04-26] DSA-128 sudo - buffertspill
[2002-04-17] DSA-127 xpilot-server - utifrån nåbart buffertspill
[2002-04-16] DSA-126 imp - serveröverskridande skriptsårbarhet
[2002-03-28] DSA-125 analog - serveröverskridande skriptsårbarhet
[2002-03-26] DSA-124 mtr - buffertspill
[2002-03-19] DSA-123 listar - fjärrattack
[2002-03-11] DSA-122 zlib - malloc-fel (dubbel frigörning)
[2002-03-11] DSA-121 xtell - buffertspill, problem med symboliska länkar, ”..”-katalogstraversering
[2002-03-10] DSA-120 mod_ssl - buffertspill
[2002-03-07] DSA-119 ssh - lokalt roothål, fjärrklienthål
[2002-03-05] DSA-118 xsane - osäkra temporära filer
[2002-03-05] DSA-117 cvs - felaktigt initierad variabel
[2002-03-02] DSA-116 cfs - buffertspill
[2002-03-02] DSA-115 php - trasig fältbreddskontroll med mera
[2002-02-21] DSA-114 gnujsp - oauktoriserad filåtkomst
[2002-02-18] DSA-113 ncurses - buffertspill
[2002-02-16] DSA-112 hanterm - buffertspill
[2002-02-14] DSA-111 ucd-snmp - fjärrattack
[2002-02-13] DSA-110 cups - buffertspill
[2002-02-13] DSA-109 faqomatic - serveröverskridande skriptsårbarhet
[2002-02-07] DSA-108 wmtv - sårbarhet i symboliska länkar
[2002-01-30] DSA-107 jgroff - printf-formatattack
[2002-01-26] DSA-106 rsync - fjärrattack
[2002-01-21] DSA-105 enscript - osäkra temporära filer
[2002-01-14] DSA-104 cipe - överbelastningsattack
[2002-01-13] DSA-103 glibc - buffertspill
[2002-01-16] DSA-102 at - sårbarhet i serverprocess
[2002-01-14] DSA-101 sudo - lokal rootsårbarhet
[2002-01-13] DSA-100 gzip - potentiellt buffertspill
[2002-01-12] DSA-099 xchat - kapning av irc-session
[2002-01-09] DSA-098 libgtop - formatsträngssårbarhet och buffertspill
[2002-01-03] DSA-097 exim - okontrollerad programkörning
[2002-01-03] DSA-096 mutt - buffertspill

Du kan få de senaste Debiansäkerhetsbulletinerna genom att prenumerera på vår sändlista debian-security-announce. Du kan även bläddra i listans arkiv.