Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-380-1 xfree86 -- buffertspill, överbelastningsattack

Rapporterat den:
2003-09-12
Berörda paket:
xfree86
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Bugtraq-databasen (hos SecurityFocus): BugTraq-id 4396, BugTraq-id 8514, BugTraq-id 6940, BugTraq-id 6950.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2003-0063, CVE-2003-0071, CVE-2002-0164, CVE-2003-0730.
Ytterligare information:

Fyra sårbarheter har upptäckts i XFree86.

 • CAN-2003-0063 – styrsekvens för rapportering av xterm-fönstertitel kan lura användare

  Xterm-paketet tillhandahåller en styrsekvens som rapporterar fönstertiteln genom att skriva in den i indatabufferten i terminalfönstret, som om användaren skrev den. En angripare kan skriva en styrsekvens som sätter titeln på offrets xterm-fönster till en godtycklig sträng (till exempel ett skalkommando) och sedan rapporterar den titeln. Om offret befinner sig vid en skalprompt när detta sker kommer det injicerade kommandot att dyka upp på kommandoraden, redo att köras. Eftersom det inte är möjligt att lägga in vagnretur i fönstertiteln måste angriparen övertyga offret om att trycka Enter (eller lita på offrets oaktsamhet eller förvirring) för att skalet, eller en annan interaktiv process, skall tolka fönstertiteln som indata från användaren. Det kan dock tänkas att angriparen skulle kunna skriva andra styrsekvenser som kan övertyga offret att godta den text som injicerats. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures på cve.mitre.org har tilldelat namnet CAN-2003-0063 till detta problem.

  För att avgöra om din version av xterm är sårbar för missbruk av rapportering av fönstertiteln kan du köra följande kommando vid en skalprompt från inuti ett xterm-fönster:

    echo -e "\e[21t"

  (Terminalklockan kan ringa, och fönstertiteln kan få prefixet ”l”.)

  Denna miss kan utnyttjas av allt som kan sända utdata till ett terminalfönster, till exempel ett textdokument. Xterm-användaren måste dock vidta åtgärder för att sända styrsekvensen (som att visa det illasinnade dokumentet med kommandot ”cat”). Huruvida du kan komma att utsättas för det beror på hur du använder xterm. Betänk följande:

    echo -e '\e]2;s && echo rm -rf *\a' > /tmp/sploit
    echo -e '\e[21t' >> /tmp/sploit
    cat /tmp/sploit

  Debian har löst problemet genom att inaktivera styrsekvensen för att rapportera fönstertiteln i xterm; den förstås men ignoreras. Styrsekvensen för att sätta fönstertiteln har inte inaktiverats.

  En framtida utgåva av xterm-paketet kommer att innehålla ett konfigurationsalternativ som gör det möjligt för användaren att åter slå på rapporteringen av fönstertiteln, men den förvalda inställningen kommer att låta den vara inaktiverad.

 • CAN-2003-0071 – xterm mottaglig för överbelastningsattack via DEC UDK-styrsekvens

  Xterm-paketet emulerar, eftersom det emulerar textterminaler i DEC VT-serien, en funktion hos DEC VT-terminalerna som heter ”användardefinierade tangenter” (förkortas UDK, från engelskans ”User-Defined Keys”). Det finns dock ett fel i xterms hantering av DEC UDK-styrsekvenser, och en felaktigt skriven sekvens kan få xterm att gå in i en kort slinga. Detta gör att processen ”spinner” och konsumerar processorcykler till ingen nytta, och dessutom ignorerar signaler (såsom försök att döda processen eller stänga fönstret).

  För att avgöra om din version av xterm är sårbar för missbruk av rapportering av fönstertiteln kan du köra följande kommando vid en skalprompt från inuti ett xterm-fönster du kan ”offra” (dvs. ett som inte har något i rullningsbufferten som du kan vilja läsa vid ett senare tillfälle):

    echo -e "\eP0;0|0A/17\x9c"

  Denna miss kan utnyttjas av allt som kan sända utdata till ett terminalfönster, till exempel ett textdokument. Xterm-användaren måste dock vidta åtgärder för att sända styrsekvensen (som att visa det illasinnade dokumentet med kommandot ”cat”). Huruvida du kan komma att utsättas för det beror på hur du använder xterm.

  Debian har löst detta problem genom att bakåtanpassa en rättelse från uppströmsversionen till XFree86 4.1.0.

 • CAN-2002-0164 – fel i X-serverns MIT-SHM-utökning gör det möjligt för användaren som äger X-sessionen att läsa och skriva godtyckliga delade minnessegment

  De flesta X-servrar som härstammar från exempelimplementationen från MIT/X-konsortiet/X.Org, detta gäller även XFree86:s X-servrar, stöder en utökning till X-protokollet som heter MIT-SHM, vilken gör det möjligt för X-klienter som kör på samma värd som X-servern att jobba snabbare och mer effektivt genom att dra fördel av en operativsystemsfunktion som kallas delat minne där den finns. Linuxkärnan stöder delat minne.

  Eftersom X-servern kör med utökade privilegier kan operativsystemets inbyggda mekanismer för åtkomstbegränsning inte styra hur X-serverns använder segment med delat minne, utan X-servern måste implementera sin egen åtkomstbegränsning. Detta gjordes inte på ett korrekt sätt i tidigare utgåvor av XFree86 (eller i exempelimplementationen från MIT/X-konsortiet/X.Org före den), vilket gjorde det möjligt för illasinnade X-klienter att läsa och ändra delade minnessegment de inte skulle ha tillgång till. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures på cve.mitre.org har tilldelat namnet CAN-2002-0164 till detta problem.

  Debians XFree86 4.1.0-16-paket innehåller en rättelse för detta fel som inte är komplett, den ger endast korrekt åtkomstbegränsning för X-servrar som inte startats via en skärmhanterare (t.ex xdm). Denna uppdatering korrigerar det problemet.

  Debianprojektet känner inte till några program som utnyttjar denna sårbarhet. En elakartad X-klient som missbrukar MIT-SHM-utökningen kunde dock tänkas skrivas, och köras (medvetet eller omedvetet) av en användare som kan köra en X-server på en maskin. Vad detta fel kan föra med sig beror på hur delat minne används på systemet. Se manualsidan ipcs(8) för ytterligare information.

  Debian har löst detta problem genom att bakåtanpassa en rättelse från uppströmsversionen till XFree86 4.1.0.

 • CAN-2003-0730 - flera heltalsspill i teckensnittsbiblioteken i XFree86 gjorde det möjligt för angripare lokalt eller utifrån att orsaka överbelastningsattacker eller exekvera godtycklig kod vida heap- och stackbaserade buffertspillsattacker.

  Säkerhetsforskaren ”blexim” skrev [omskrivet]:

  Jag har identifierat flera fel i teckensnittsbiblioteken i den aktuella versionen av XFree86-källkoden. Dessa fel kan potentiellt leda till exekvering av godtycklig kod av en användare utifrån i alla processer som exekverar funktionerna i fråga. Funktionerna hanterar överföring och uppräkning av teckensnitt från teckensnittsservrar till klienter, vilket begränsar omfånget av det hål som orsakas av dessa fel.

  Specifikt skickas flera storleksvariabler från en teckensnittsserver till en klient utan att de testas ordentligt, vilket gör att de beräkningar som baseras på dem ger felaktiga resultat. Dessa felaktiga beräkningar kan leda till spill i buffertar på heap och stack, vilket potentiellt kan leda till exekvering av godtycklig kod. Som nämnts tidigare är risken begränsad av det faktum att endast klienter kan påverkas av dessa fel, men i vissa (icke-standard)-konfigurationer kan både xfs och X-servern agera som klienter mot utomstående teckensnittsservrar. I dessa konfigurationer kan både xfs och X-servern potentiellt komprommeteras.

  Projektet Common Vulnerabilities and Exposures på cve.mitre.org har tilldelat namnet CAN-2003-0730 till detta problem.

  Debianprojektet känner inte till några program som utnyttjar denna sårbarhet. Normalt är X-servrar i Debian enbart konfigurerade att lyssna på teckensnittsservrar som körs lokalt, vilket inte ens används om xfs-paketet inte installerats. Den medföljande konfigurationen av xfs i Debian använder enbart teckensnittskataloger på den lokala datorn, och försöker inte ansluta sig mot några externa teckensnittsservrar.

  Debian har löst detta problem genom att bakåtanpassa en rättelse från uppströmsversionen till XFree86 4.1.0.

Alla problemen ovan påverkar även xfree86v3-paketen (när det gäller de två första felen innehåller xterm-källkoden felet, men inga xterm-paket skapas). På grund av resursbegränsningar och saknat uppströmsstöd för denna gamla kod kan inte Debian fortsätta stöda version 3.3.6 av XFree86. För att undvika att utsätta sig för de två sistnämnda problemen i denna bulletin rekommenderar vi att du tar bort följande paket om du har dem installerade:

 • xserver-3dlabs
 • xserver-8514
 • xserver-agx
 • xserver-common-v3
 • xserver-fbdev
 • xserver-i128
 • xserver-mach32
 • xserver-mach64
 • xserver-mach8
 • xserver-mono
 • xserver-p9000
 • xserver-s3
 • xserver-s3v
 • xserver-svga
 • xserver-tga
 • xserver-vga16
 • xserver-w32

(Du kan även överväga att ta bort paketen xext, xlib6 och xlib6-altdev, eftersom stöd för dessa avslutas i samband med resten av XFree86 3.3.6-pakten, även om de inte påverkas av felen i denna bulletin.)

För den stabila utgåvan (Woody) har dessa problem rättats i version 4.1.0-16woody1.

För den instabila utgåvan (Sid) har alla problem förutom CAN-2003-0730 rättats i version 4.2.1-11. CAN-2003-0730 kommer att rättas i 4.2.1-12 som för närvarande förbereds.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar ert xfree86-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 3.0 (woody)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfree86_4.1.0-16woody1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfree86_4.1.0-16woody1.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfree86_4.1.0.orig.tar.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfonts-100dpi-transcoded_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfonts-100dpi_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfonts-75dpi-transcoded_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfonts-75dpi_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfonts-base-transcoded_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfonts-base_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfonts-cyrillic_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfonts-pex_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfonts-scalable_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfree86-common_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlib6g-dev_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlib6g_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xspecs_4.1.0-16woody1_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa-dev_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_alpha.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_arm.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa-dev_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa-dev_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_ia64.deb
HPPA:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_hppa.deb
Motorola 680x0:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_m68k.deb
Big endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_mips.deb
Little endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa-dev_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa-dev_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.