Porada dotycząca bezpieczeństwa Debiana

DSA-392-1 webfs -- przepełnienie bufora, plik i katalog na widoku

Data Zgłoszenia:
29.09.2003
Narażone Pakiety:
webfs
Podatny:
Tak
Odnośniki do baz danych na temat bezpieczeństwa:
Baza danych Bugtraq (SecurityFocus): Nr BugTraq 8724, Nr BugTraq 8726.
W słowniku CVE Mitre-a CVE-2003-0832, CVE-2003-0833.
Więcej informacji:

Jens Steube zgłosił dwie dziury w webfs, lekkiego serwera HTTP dla statycznej zawartości.

CAN-2003-0832 - Kiedy włączone są wirtualne hosty, zewnętrzny klient może w wywołaniu podać ".." jako nazwę hosta, co pozwala mu na otrzymanie listy katalogów i plików ponad katalogiem głównym serwera.

CAN-2003-0833 - długa nazwa ścieżki może przepełnić bufor umieszczony na stosie, pozwalając na wywołanie obcego kodu. Aby wykorzystać tę dziurę, konieczna jest zdolność do tworzenia katalogów na serwerze w miejscu które może być dostępne przez serwer webowy. W połączeniu z CAN-2003-0832, może to być zapisywalny katalog taki jak /var/tmp.

W aktualnej stabilnej dystrybucji (woody) powyższe problemy zostały wyeliminowane w wersji 1.17.2.

W niestabilnej dystrybucji (sid) powyższe problemy zostały wyeliminowane w wersji 1.20.

Zalecamy aktualizację pakietu webfs.

Naprawiony w:

Debian GNU/Linux 3.0 (woody)

Źródło:
http://security.debian.org/pool/updates/main/w/webfs/webfs_1.17.2.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/w/webfs/webfs_1.17.2.tar.gz
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/w/webfs/webfs_1.17.2_alpha.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/w/webfs/webfs_1.17.2_arm.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/w/webfs/webfs_1.17.2_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/w/webfs/webfs_1.17.2_ia64.deb
HPPA:
http://security.debian.org/pool/updates/main/w/webfs/webfs_1.17.2_hppa.deb
Motorola 680x0:
http://security.debian.org/pool/updates/main/w/webfs/webfs_1.17.2_m68k.deb
Big endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/w/webfs/webfs_1.17.2_mips.deb
Little endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/w/webfs/webfs_1.17.2_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/w/webfs/webfs_1.17.2_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/w/webfs/webfs_1.17.2_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/w/webfs/webfs_1.17.2_sparc.deb

Sumy kontrolne MD5 wymienionych plików dostępne są w oryginalnej poradzie.