Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-403-1 kernel-image-2.4.18-1-alpha, kernel-image-2.4.18-1-i386, kernel-source-2.4.18 -- lokalt rootsäkerhetshål

Rapporterat den:
2003-12-01
Berörda paket:
kernel-image-2.4.18-1-alpha
kernel-image-2.4.18-1-i386
kernel-source-2.4.18
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Bugtraq-databasen (hos SecurityFocus): BugTraq-id 9138.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2003-0961.
Ytterligare information:

Nyligen utfördes ett intrång på flera av Debianprojektets maskiner via ett Debianutvecklarkonto och en okänd rootsårbarhet. Tekniska undersökningar avslöjade ett burneye-krypterat program som utnyttjade sårbarheten. Robert van der Meulen lyckades dekryptera binären, vilken avslöjade ett fel i kärnan. Studier av utnyttjandekoden utförda av Red Hats och SuSE:s kärn- och säkerhetsgrupper visade snabbt att ett heltalsspill i systemanropet brk används för intrånget. Genom att använda detta fel är det möjligt för ett program i användarrymden att lura kärnan att få tillgång till kärnans hela adressrymd. Problemet upptäcktes av Andrew Morton i september, vilket tyvärr var för sent för utgåva 2.4.22 av kärnan.

Felet har rättats i version 2.4.23 av kärnan för 2.4-trädet och 2.6.0-test6 för 2.6-trädet. För Debian har problemet rättats i version 2.4.18-14 av kärnkällkodspaketen, version 2.4.8-12 av i386-kärnan och version 2.4.18-11 av alpha-kärnan.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 3.0 (stable)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-i386_2.4.18-12.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.18/kernel-source-2.4.18_2.4.18.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-alpha/kernel-image-2.4.18-1-alpha_2.4.18-11.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-alpha/kernel-image-2.4.18-1-alpha_2.4.18-11.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.18/kernel-source-2.4.18_2.4.18-14.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-i386_2.4.18-12.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.18/kernel-source-2.4.18_2.4.18-14.diff.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.18/kernel-doc-2.4.18_2.4.18-14_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.18/kernel-source-2.4.18_2.4.18-14_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-alpha/kernel-headers-2.4.18-1-smp_2.4.18-11_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-alpha/kernel-headers-2.4.18-1_2.4.18-11_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-alpha/kernel-headers-2.4.18-1-generic_2.4.18-11_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-alpha/kernel-image-2.4.18-1-smp_2.4.18-11_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-alpha/kernel-image-2.4.18-1-generic_2.4.18-11_alpha.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-k7_2.4.18-12_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-pcmcia-modules-2.4.18-1-k7_2.4.18-12_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-386_2.4.18-12_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-pcmcia-modules-2.4.18-1-686-smp_2.4.18-12_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-pcmcia-modules-2.4.18-1-686_2.4.18-12_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1-586tsc_2.4.18-12_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1-686-smp_2.4.18-12_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-pcmcia-modules-2.4.18-1-386_2.4.18-12_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-pcmcia-modules-2.4.18-1-586tsc_2.4.18-12_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-586tsc_2.4.18-12_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1-386_2.4.18-12_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-k6_2.4.18-12_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-pcmcia-modules-2.4.18-1-k6_2.4.18-12_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1_2.4.18-12_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1-686_2.4.18-12_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1-k7_2.4.18-12_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-686-smp_2.4.18-12_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1-k6_2.4.18-12_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-686_2.4.18-12_i386.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.