Säkerhetsbulletiner från 2003

[2003-12-30] DSA-405 xsok - lämnar inte ifrån sig privilegier
[2003-12-04] DSA-404 rsync - heapspill
[2003-12-01] DSA-403 kernel-image-2.4.18-1-alpha, kernel-image-2.4.18-1-i386, kernel-source-2.4.18 - lokalt rootsäkerhetshål
[2003-11-17] DSA-402 minimalist - ostädad indata
[2003-11-17] DSA-401 hylafax - formatsträngar
[2003-11-11] DSA-400 omega-rpg - buffertspill
[2003-11-10] DSA-399 epic4 - buffertspill
[2003-11-10] DSA-398 conquest - buffertspill
[2003-11-07] DSA-397 postgresql - buffertspill
[2003-10-29] DSA-396 thttpd - saknad städning av indata, felaktig beräkning
[2003-10-15] DSA-395 tomcat4 - felaktig hantering av indata
[2003-10-11] DSA-394 openssl095 - sårbarhet i ASN.1-tolkning
[2003-10-01] DSA-393 openssl - överbelastningsattack
[2003-09-29] DSA-392 webfs - buffertspill, exponering av filer och kataloger
[2003-09-28] DSA-391 freesweep - buffertspill
[2003-09-26] DSA-390 marbles - buffertspill
[2003-09-20] DSA-389 ipmasq - osäkra paketfiltreringsregler
[2003-09-19] DSA-388 kdebase - flera sårbarheter
[2003-09-18] DSA-387 gopher - buffertspill
[2003-09-18] DSA-386 libmailtools-perl - fel vid godkänning av indata
[2003-09-18] DSA-385 hztty - buffertspill
[2003-09-17] DSA-384 sendmail - buffertspill
[2003-09-17] DSA-383 ssh-krb5 - möjlig fjärrsårbarhet
[2003-09-16] DSA-382 ssh - möjlig fjärrsårbarhet
[2003-09-13] DSA-381 mysql - buffertspill
[2003-09-12] DSA-380 xfree86 - buffertspill, överbelastningsattack
[2003-09-11] DSA-379 sane-backends - flera sårbarheter
[2003-09-07] DSA-378 mah-jong - buffertspill, överbelastningsattack
[2003-09-04] DSA-377 wu-ftpd - osäker exekvering av program
[2003-09-04] DSA-376 exim - buffertspill
[2003-08-29] DSA-375 node - buffertspill, formatsträng
[2003-08-26] DSA-374 libpam-smb - buffertspill
[2003-08-16] DSA-373 autorespond - buffertspill
[2003-08-16] DSA-372 netris - buffertspill
[2003-08-11] DSA-371 perl - serveröverskridande skriptproblem
[2003-08-08] DSA-370 pam-pgsql - formatsträng
[2003-08-08] DSA-369 zblast - buffertspill
[2003-08-08] DSA-368 xpcd - buffertspill
[2003-08-08] DSA-367 xtokkaetama - buffertspill
[2003-08-05] DSA-366 eroaster - osäker temporär fil
[2003-08-05] DSA-365 phpgroupware - flera sårbarheter
[2003-08-04] DSA-364 man-db - buffertspill, exekvering av godtyckliga kommandon
[2003-08-03] DSA-363 postfix - överbelastningsattack, studsavsökning
[2003-08-02] DSA-362 mindi - osäker temporär fil
[2003-08-01] DSA-361 kdelibs, kdelibs-crypto - flera sårbarheter
[2003-08-01] DSA-360 xfstt - flera sårbarheter
[2003-07-31] DSA-359 atari800 - buffertspill
[2003-07-31] DSA-358 linux-kernel-2.4.18 - flera sårbarheter
[2003-07-31] DSA-357 wu-ftpd - fjärr-rootattack
[2003-07-30] DSA-356 xtokkaetama - buffertspill
[2003-07-30] DSA-355 gallery - serveröverskridande skriptproblem
[2003-07-29] DSA-354 xconq - buffertspill
[2003-07-29] DSA-353 sup - osäker temporär fil
[2003-07-22] DSA-352 fdclone - osäker temporär katalog
[2003-07-16] DSA-351 php4 - serveröverskridande skriptproblem
[2003-07-15] DSA-350 falconseye - buffertspill
[2003-07-14] DSA-349 nfs-utils - buffertspill
[2003-07-11] DSA-348 traceroute-nanog - heltalsspill, buffertspill
[2003-07-08] DSA-347 teapop - SQL-injicering
[2003-07-08] DSA-346 phpsysinfo - katalogtraversering
[2003-07-08] DSA-345 xbl - buffertspill
[2003-07-08] DSA-344 unzip - katalogtraversering
[2003-07-08] DSA-343 skk, ddskk - osäkra temporära filer
[2003-07-07] DSA-342 mozart - osäker mailcap-konfiguration
[2003-07-07] DSA-341 liece - osäker temporär fil
[2003-07-06] DSA-340 x-face-el - osäker temporär fil
[2003-07-06] DSA-339 semi - osäker temporär fil
[2003-06-29] DSA-338 proftpd - SQL-injicering
[2003-06-29] DSA-337 gtksee - buffertspill
[2003-06-29] DSA-336 linux-kernel-2.2.20 - flera sårbarheter
[2003-06-28] DSA-335 mantis - felaktiga rättigheter
[2003-06-28] DSA-334 xgalaga - buffertspill
[2003-06-27] DSA-333 acm - heltalsspill
[2003-06-27] DSA-332 linux-kernel-2.4.17 - flera sårbarheter
[2003-06-27] DSA-331 imagemagick - osäkra temporära filer
[2003-06-23] DSA-330 tcptraceroute - släpper inte rootprivilegier
[2003-06-20] DSA-329 osh - buffertspill
[2003-06-19] DSA-328 webfs - buffertspill
[2003-06-19] DSA-327 xbl - buffertspill
[2003-06-19] DSA-326 orville-write - buffertspill
[2003-06-19] DSA-325 eldav - osäker temporär fil
[2003-06-18] DSA-324 ethereal - flera sårbarheter
[2003-06-16] DSA-323 noweb - osäkra temporära filer
[2003-06-16] DSA-322 typespeed - buffertspill
[2003-06-13] DSA-321 radiusd-cistron - buffertspill
[2003-06-13] DSA-320 mikmod - buffertspill
[2003-06-12] DSA-319 webmin - sessions-id-fejkning
[2003-06-12] DSA-318 lyskom-server - överbelastningsattack
[2003-06-11] DSA-317 cupsys - överbelastningsattack
[2003-06-11] DSA-316 nethack - buffertspill, felaktiga behörigheter
[2003-06-11] DSA-315 gnocatan - buffertspill, överbelastningsattack
[2003-06-11] DSA-314 atftp - buffertspill
[2003-06-11] DSA-313 ethereal - buffertspill, heltalsspill
[2003-06-09] DSA-312 kernel-patch-2.4.18-powerpc - flera sårbarheter
[2003-06-08] DSA-311 linux-kernel-2.4.18 - flera sårbarheter
[2003-06-08] DSA-310 xaos - felaktig setuid-root-exekvering
[2003-06-06] DSA-309 eterm - buffertspill
[2003-06-06] DSA-308 gzip - osäkra temporära filer
[2003-05-27] DSA-307 gps - flera sårbarheter
[2003-05-19] DSA-306 ircii-pana - buffertspill, heltalsspill
[2003-05-15] DSA-305 sendmail - osäkra temporära filer
[2003-05-15] DSA-304 lv - utökning av privilegier
[2003-05-15] DSA-303 mysql - utökning av privilegier
[2003-05-07] DSA-302 fuzz - utökning av privilegier
[2003-05-07] DSA-301 libgtop - buffertspill
[2003-05-06] DSA-300 balsa - buffertspill
[2003-05-06] DSA-299 leksbot - felaktig exekvering med setuid root
[2003-05-02] DSA-298 epic4 - buffertspill
[2003-05-01] DSA-297 snort - heltalsspill, buffertspill
[2003-04-30] DSA-296 kdebase - osäker exekvering
[2003-04-30] DSA-295 pptpd - buffertspill
[2003-04-23] DSA-294 gkrellm-newsticker - saknad citering, inkomplett tolk
[2003-04-23] DSA-293 kdelibs - osäker exekvering
[2003-04-22] DSA-292 mime-support - osäkert skapande av temporära filer
[2003-04-22] DSA-291 ircii - buffertspill
[2003-04-17] DSA-290 sendmail-wide - omvandling mellan char och int
[2003-04-17] DSA-289 rinetd - felaktig minnesstorleksändring
[2003-04-17] DSA-288 openssl - flera sårbarheter
[2003-04-15] DSA-287 epic - buffertspill
[2003-04-14] DSA-286 gs-common - osäker temporär fil
[2003-04-14] DSA-285 lprng - osäker temporär fil
[2003-04-12] DSA-284 kdegraphics - osäker exekvering
[2003-04-11] DSA-283 xfsdump - osäkert skapande av fil
[2003-04-09] DSA-282 glibc - heltalsspill
[2003-04-08] DSA-281 moxftp - buffertspill
[2003-04-07] DSA-280 samba - buffertspill
[2003-04-07] DSA-279 metrics - osäker skapande av temporär fil
[2003-04-04] DSA-278 sendmail - omvandling mellan char och int
[2003-04-03] DSA-277 apcupsd - buffertspill, formatsträng
[2003-04-03] DSA-276 linux-kernel-s390 - lokal utökning av privilegier
[2003-04-02] DSA-275 lpr-ppd - buffertspill
[2003-03-28] DSA-274 mutt - buffertspill
[2003-03-28] DSA-273 krb4 - Kryptografisk svaghet
[2003-03-28] DSA-272 dietlibc - heltalsspill
[2003-03-27] DSA-271 ecartis - otillåten ändring av lösenord
[2003-03-27] DSA-270 linux-kernel-mips - lokal utökning av privilegier
[2003-03-26] DSA-269 heimdal - Kryptografisk svaghet
[2003-03-25] DSA-268 mutt - buffertspill
[2003-03-24] DSA-267 lpr - buffertspill
[2003-03-24] DSA-266 krb5 - flera sårbarheter
[2003-03-21] DSA-265 bonsai - flera sårbarheter
[2003-03-19] DSA-264 lxr - filnamns giltighet garanteras ej
[2003-03-17] DSA-263 netpbm-free - matematiskt spill
[2003-03-15] DSA-262 samba - fjärrattack
[2003-03-14] DSA-261 tcpdump - oändlig slinga
[2003-03-13] DSA-260 file - buffertspill
[2003-03-12] DSA-259 qpopper - utökning av privilegier för e-postanvändare
[2003-03-10] DSA-258 ethereal - formatsträngssårbarhet
[2003-03-04] DSA-257 sendmail - fjärrattack
[2003-02-28] DSA-256 mhc - osäker temporära filer
[2003-02-27] DSA-255 tcpdump - oändlig slinga
[2003-02-27] DSA-254 traceroute-nanog - buffertspill
[2003-02-24] DSA-253 openssl - informationsläcka
[2003-02-21] DSA-252 slocate - buffertspill
[2003-02-14] DSA-251 w3m - ingen HTML-kodning
[2003-02-12] DSA-250 w3mmee-ssl - ingen HTML-kodning
[2003-02-11] DSA-249 w3mmee - ingen HTML-kodning
[2003-01-31] DSA-248 hypermail - buffertspill
[2003-01-30] DSA-247 courier-ssl - saknad uppstädning av indata
[2003-01-29] DSA-246 tomcat - informationsexponering, serveröverskridande skriptproblem
[2003-01-28] DSA-245 dhcp3 - ignorerad räknarbegränsning
[2003-01-27] DSA-244 noffle - buffertspill
[2003-01-24] DSA-243 kdemultimedia - flera sårbarheter
[2003-01-24] DSA-242 kdebase - flera sårbarheter
[2003-01-24] DSA-241 kdeutils - flera sårbarheter
[2003-01-23] DSA-240 kdegames - flera sårbarheter
[2003-01-23] DSA-239 kdesdk - flera sårbarheter
[2003-01-23] DSA-238 kdepim - flera sårbarheter
[2003-01-22] DSA-237 kdenetwork - flera sårbarheter
[2003-01-22] DSA-236 kdelibs - flera sårbarheter
[2003-01-22] DSA-235 kdegraphics - flera sårbarheter
[2003-01-22] DSA-234 kdeadmin - flera sårbarheter
[2003-01-21] DSA-233 cvs - minne frigörs flera gånger
[2003-01-20] DSA-232 cupsys - flera sårbarheter
[2003-01-17] DSA-231 dhcp3 - stackspill
[2003-01-16] DSA-230 bugzilla - osäkra filrättigheter, läsbara säkerhetskopior
[2003-01-15] DSA-229 imp - SQL-injicering
[2003-01-14] DSA-228 libmcrypt - buffertspill och minnesläcka
[2003-01-13] DSA-227 openldap2 - buffertspill och andra fel
[2003-01-10] DSA-226 xpdf-i - heltalsspill
[2003-01-09] DSA-225 tomcat4 - avslöjande av källkod
[2003-01-08] DSA-224 canna - buffertspill med mera
[2003-01-07] DSA-223 geneweb - informationsläcka
[2003-01-06] DSA-222 xpdf - heltalsspill
[2003-01-03] DSA-221 mhonarc - serveröverskridande skriptproblem
[2003-01-02] DSA-220 squirrelmail - serveröverskridande skriptproblem

Du kan få de senaste Debiansäkerhetsbulletinerna genom att prenumerera på vår sändlista debian-security-announce. Du kan även bläddra i listans arkiv.