Porada dotycząca bezpieczeństwa Debiana

DSA-413-2 linux-kernel-2.4.18 -- pominięcie sprawdzania granicy

Data Zgłoszenia:
06.01.2004
Narażone Pakiety:
kernel-source-2.4.18, kernel-image-2.4.18-1-i386
Podatny:
Tak
Odnośniki do baz danych na temat bezpieczeństwa:
Baza danych Bugtraq (SecurityFocus): Nr BugTraq 9356.
W słowniku CVE Mitre-a CVE-2003-0985.
Więcej informacji:

Paul Starzetz odkrył uszkodzenie w sprawdzaniu granic (bounds checking) w mremap() w jądrze Linuksa (w wersjach 2.4.x i 2.6.x), które może umożliwić lokalnemu atakującemu na uzyskanie przywilejów konta root. Wersja 2.2 jest odporna na ten błąd ponieważ nie obsługuje ona flagi MREMAP_FIXED (wedle późniejszego sprostowania).

W stabilnej dystrybucji (woody) powyższy problem został wyeliminowany w źródłach jądra (kernel-source) 2.4.18-14.1 oraz w obrazach jądra (kernel-images) 2.4.18-12.1 i 2.4.18-5woody6 (bf) dla architektury i386.

W dystrybucji niestabilnej (sid) problem ten będzie niedługo wyeliminowany z najnowszym załadunkiem pakietów.

Zalecamy aktualizację pakietów jądra. Problem ten został rozwiązany również w zewnętrznej wersji 2.4.24.

Naprawiony w:

Debian GNU/Linux 3.0 (woody)

Źródło:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.18/kernel-source-2.4.18_2.4.18-14.1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.18/kernel-source-2.4.18_2.4.18-14.1.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.18/kernel-source-2.4.18_2.4.18.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-i386_2.4.18-12.1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-i386_2.4.18-12.1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-i386bf/kernel-image-2.4.18-i386bf_2.4.18-5woody6.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-i386bf/kernel-image-2.4.18-i386bf_2.4.18-5woody6.tar.gz
Element niezależny od architektury:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.18/kernel-doc-2.4.18_2.4.18-14.1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.18/kernel-source-2.4.18_2.4.18-14.1_all.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1-386_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1-586tsc_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1-686_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1-686-smp_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1-k6_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1-k7_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-386_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-586tsc_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-686_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-686-smp_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-k6_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-k7_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-pcmcia-modules-2.4.18-1-386_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-pcmcia-modules-2.4.18-1-586tsc_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-pcmcia-modules-2.4.18-1-686_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-pcmcia-modules-2.4.18-1-686-smp_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-pcmcia-modules-2.4.18-1-k6_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-pcmcia-modules-2.4.18-1-k7_2.4.18-12.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-i386bf/kernel-headers-2.4.18-bf2.4_2.4.18-5woody6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-i386bf/kernel-image-2.4.18-bf2.4_2.4.18-5woody6_i386.deb

Sumy kontrolne MD5 wymienionych plików dostępne są w oryginalnej poradzie.