Porada dotycząca bezpieczeństwa Debiana

DSA-438-1 linux-kernel-2.4.18-alpha+i386+powerpc -- pominięcie sprawdzania zwracanej wartości funkcji

Data Zgłoszenia:
18.02.2004
Narażone Pakiety:
kernel-source-2.4.18
kernel-image-2.4.18-1-alpha
kernel-image-2.4.18-1-i386
kernel-image-2.4.18-i386bf
kernel-patch-2.4.18-powerpc
Podatny:
Tak
Odnośniki do baz danych na temat bezpieczeństwa:
Baza danych Bugtraq (SecurityFocus): Nr BugTraq 9686.
W słowniku CVE Mitre-a CVE-2004-0077.
Baza danych błędów, porad i incydentów CERT: VU#981222.
Więcej informacji:

Paul Starzetz i Wojciech Purczynski z isec.pl odkryli poważne naruszenie bezpieczeństwa w kodzie zarządzającym pamięcią w Linuksie wewnątrz wywołania systemowego mremap(2). Z powodu braku sprawdzania zwracanej wartości przez funkcje wewnętrzne, lokalny atakujący może przejąć prawa użytkownika root.

W dystrybucji stabilnej (woody) problem ten został wyeliminowany w wersjach 2.4.18-14.2 kernel-source, 2.4.18-14 obrazów alpha, 2.4.18-12.2 obrazów i386, 2.4.18-5woody7 obrazów i386bf oraz 2.4.18-1woody4 obrazów powerpc.

Inne architektury będą prawdopodobnie podane w oddzielnej poradzie bezpieczeństwa lub są odporne na powyższy błąd (m68k).

W dystrybucji niestabilnej (sid) problem ten został wyeliminowany w wersji 2.4.24-3 dla źródła, obrazów i386 i alpha oraz w wersji 2.4.22-10 dla obrazów powerpc.

Błąd ten został również usunięty w wersji zewnętrznej jądra Linuksa 2.4.25 i 2.6.3.

Zalecamy natychmiastową aktualizację pakietów jądra Linuksa.

Macierzowe zestawienie luk dla CAN-2004-0077

Naprawiony w:

Debian GNU/Linux 3.0 (woody)

Źródło:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.18/kernel-source-2.4.18_2.4.18-14.2.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.18/kernel-source-2.4.18_2.4.18-14.2.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.18/kernel-source-2.4.18_2.4.18.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-alpha/kernel-image-2.4.18-1-alpha_2.4.18-14.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-alpha/kernel-image-2.4.18-1-alpha_2.4.18-14.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-i386_2.4.18-12.2.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-i386_2.4.18-12.2.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-i386bf/kernel-image-2.4.18-i386bf_2.4.18-5woody7.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-i386bf/kernel-image-2.4.18-i386bf_2.4.18-5woody7.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.18-powerpc/kernel-patch-2.4.18-powerpc_2.4.18-1woody4.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.18-powerpc/kernel-patch-2.4.18-powerpc_2.4.18-1woody4.tar.gz
Element niezależny od architektury:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.18/kernel-doc-2.4.18_2.4.18-14.2_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.18/kernel-source-2.4.18_2.4.18-14.2_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.18-powerpc/kernel-patch-2.4.18-powerpc_2.4.18-1woody4_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-alpha/kernel-headers-2.4.18-1_2.4.18-14_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-alpha/kernel-headers-2.4.18-1-generic_2.4.18-14_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-alpha/kernel-headers-2.4.18-1-smp_2.4.18-14_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-alpha/kernel-image-2.4.18-1-generic_2.4.18-14_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-alpha/kernel-image-2.4.18-1-smp_2.4.18-14_alpha.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1-386_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1-586tsc_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1-686_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1-686-smp_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1-k6_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-headers-2.4.18-1-k7_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-386_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-586tsc_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-686_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-686-smp_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-k6_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-image-2.4.18-1-k7_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-pcmcia-modules-2.4.18-1-386_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-pcmcia-modules-2.4.18-1-586tsc_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-pcmcia-modules-2.4.18-1-686_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-pcmcia-modules-2.4.18-1-686-smp_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-pcmcia-modules-2.4.18-1-k6_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-1-i386/kernel-pcmcia-modules-2.4.18-1-k7_2.4.18-12.2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-i386bf/kernel-headers-2.4.18-bf2.4_2.4.18-5woody7_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.18-i386bf/kernel-image-2.4.18-bf2.4_2.4.18-5woody7_i386.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.18-powerpc/kernel-headers-2.4.18_2.4.18-1woody4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.18-powerpc/kernel-image-2.4.18-newpmac_2.4.18-1woody4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.18-powerpc/kernel-image-2.4.18-powerpc_2.4.18-1woody4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.18-powerpc/kernel-image-2.4.18-powerpc-smp_2.4.18-1woody4_powerpc.deb

Sumy kontrolne MD5 wymienionych plików dostępne są w oryginalnej poradzie.