Porada dotycząca bezpieczeństwa Debiana

DSA-440-1 linux-kernel-2.4.17-powerpc-apus -- kilka naruszeń bezpieczeństwa

Data Zgłoszenia:
18.02.2004
Narażone Pakiety:
kernel-source-2.4.17, kernel-patch-2.4.17-apus
Podatny:
Tak
Odnośniki do baz danych na temat bezpieczeństwa:
Baza danych Bugtraq (SecurityFocus): Nr BugTraq 9686.
W słowniku CVE Mitre-a CVE-2003-0961, CVE-2003-0985, CVE-2004-0077.
Baza danych błędów, porad i incydentów CERT: VU#981222.
Więcej informacji:

Niedawno odkryto w jądrze Linuksa kilka możliwości lokalnego złamania zabezpieczeń konta root. Niniejsza porada bezpieczeństwa aktualizuje jądro PowerPC/Apus dla Debiana GNU/Linux. Projekt Common Vulnerabilities and Exposures rozpoznał następujące problemy które zostały wyeliminowane w niniejszej aktualizacji:

  • CAN-2003-0961:

    Przepełnienie typu integer w wywołaniu systemowym brk() (funkcja do_brk()) w Linuksie pozwala lokalnemu atakującemu na przejęcie uprawnień konta root. Usunięto w zewnętrznej wersji jądra Linuksa 2.4.23.

  • CAN-2003-0985:

    Paul Starzetz odkrył usterkę w sprawdzaniu granicy w mremap() w jądrze Linuksa (obecna w wersjach 2.4.x i 2.6.x) która może umożliwić lokalnemu atakującemu na przejęcie uprawnień konta root. Problem nie dotyczy wersji 2.2. Usunięto w zewnętrznej wersji jądra Linuksa 2.4.24.

  • CAN-2004-0077:

    Paul Starzetz i Wojciech Purczynski z isec.pl odkryli poważne naruszenie bezpieczeństwa w kodzie zarządzającym pamięcią Linuksa wewnątrz wywołania mremap(2). Z powodu braku sprawdzania zwracanej wartości przez wewnętrzne funkcje, lokalny atakujący może przejąć uprawnienia konta root. Usunięto w zewnętrznej wersji jądra Linuksa 2.4.25 i 2.6.3.

W dystrybucji stabilnej (woody) problem ten został wyeliminowany w wersji 2.4.17-4 dla obrazów powerpc/apus.

Inne architektury będą prawdopodobnie podane w oddzielnej poradzie bezpieczeństwa lub są odporne na powyższy błąd (m68k).

W dystrybucji niestabilnej (sid) błędy te zostaną niedługo usunięte.

Zalecamy natychmiastową aktualizację pakietów jądra Linuksa.

Naprawiony w:

Debian GNU/Linux 3.0 (woody)

Źródło:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/kernel-source-2.4.17_2.4.17-1woody2.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/kernel-source-2.4.17_2.4.17-1woody2.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/kernel-source-2.4.17_2.4.17.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-apus/kernel-patch-2.4.17-apus_2.4.17-4.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-apus/kernel-patch-2.4.17-apus_2.4.17-4.tar.gz
Element niezależny od architektury:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/kernel-doc-2.4.17_2.4.17-1woody2_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/kernel-source-2.4.17_2.4.17-1woody2_all.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-apus/kernel-headers-2.4.17-apus_2.4.17-4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-apus/kernel-image-2.4.17-apus_2.4.17-4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-apus/kernel-image-apus_2.4.17-4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-apus/kernel-patch-2.4.17-apus_2.4.17-4_powerpc.deb

Sumy kontrolne MD5 wymienionych plików dostępne są w oryginalnej poradzie.