Porada dotycząca bezpieczeństwa Debiana

DSA-444-1 linux-kernel-2.4.17-ia64 -- pominięcie sprawdzania zwracanej wartości funkcji

Data Zgłoszenia:
20.02.2004
Narażone Pakiety:
kernel-image-2.4.17-ia64
Podatny:
Tak
Odnośniki do baz danych na temat bezpieczeństwa:
Baza danych Bugtraq (SecurityFocus): Nr BugTraq 9686.
W słowniku CVE Mitre-a CVE-2004-0077.
Baza danych błędów, porad i incydentów CERT: VU#981222.
Więcej informacji:

Paul Starzetz i Wojciech Purczynski z isec.pl odkryli poważne naruszenie bezpieczeństwa w kodzie zarządzającym pamięcią Linuksa wewnątrz wywołania mremap(2). Z powodu braku sprawdzania zwracanej wartości przez wewnętrzne funkcje, lokalny atakujący może przejąć uprawnienia konta root.

W stabilnej dystrybucji (woody) powyższy problem został wyeliminowany w wersji 011226.16 obrazu i źródeł jądra dla ia64.

Inne architektury będą prawdopodobnie podane w oddzielnej poradzie bezpieczeństwa lub są odporne na powyższy błąd (m68k).

W dystrybucji niestabilnej (sid) powyższy problem będzie wyeliminowany w wersji 2.4.24-3.

Problem ten został również wyeliminowany w zewnętrznej wersji jądra Linuksa 2.4.25 i 2.6.3.

Zalecamy natychmiastową aktualizację pakietów jądra Linuksa.

Macierzowe zestawienie luk dla CAN-2004-0077

Naprawiony w:

Debian GNU/Linux 3.0 (woody)

Źródło:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-ia64/kernel-image-2.4.17-ia64_011226.16.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-ia64/kernel-image-2.4.17-ia64_011226.16.tar.gz
Element niezależny od architektury:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-ia64/kernel-source-2.4.17-ia64_011226.16_all.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-ia64/kernel-headers-2.4.17-ia64_011226.16_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-ia64/kernel-image-2.4.17-itanium_011226.16_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-ia64/kernel-image-2.4.17-itanium-smp_011226.16_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-ia64/kernel-image-2.4.17-mckinley_011226.16_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-ia64/kernel-image-2.4.17-mckinley-smp_011226.16_ia64.deb

Sumy kontrolne MD5 wymienionych plików dostępne są w oryginalnej poradzie.