Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-666-1 python2.2 -- designfel

Rapporterat den:
2005-02-04
Berörda paket:
python2.2
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2005-0089.
Ytterligare information:

Utvecklingsgruppen för Python har upptäckt ett fel i sitt språkpaket. Biblioteksmodulen SimpleXMLRPCServer kunde göra det möjligt för angripare utifrån att få tillgång till interna delar av det registrerade objektet eller modulen eller möjligen andra moduler det inte var meningen att man skulle kunna nå. Felet gäller endast Python-XML-RPC-servrar som använder metoden register_instance() för att registrera ett objekt utan en _dispatch()-metod. Servrar som enbart använder register_function() berörs inte.

För den stabila utgåvan (Woody) har detta problem rättats i version 2.2.1-4.7. Inga andra versioner av Python i Woody är berörda.

För uttestningsutgåvan (Sarge) och den instabila utgåvan (Sid) beskriver följande matris vilka versioner som innehåller rättelsen i vilka versioner:

  testing unstable
Python 2.2 2.2.3-14 2.2.3-14
Python 2.3 2.3.4-20 2.3.4+2.3.5c1-2
Python 2.4 2.4-5 2.4-5

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era Python-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 3.0 (woody)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2_2.2.1-4.7.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2_2.2.1-4.7.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2_2.2.1.orig.tar.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/idle-python2.2_2.2.1-4.7_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-doc_2.2.1-4.7_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-elisp_2.2.1-4.7_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-examples_2.2.1-4.7_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2_2.2.1-4.7_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-dev_2.2.1-4.7_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-gdbm_2.2.1-4.7_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-mpz_2.2.1-4.7_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-tk_2.2.1-4.7_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-xmlbase_2.2.1-4.7_alpha.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2_2.2.1-4.7_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-dev_2.2.1-4.7_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-gdbm_2.2.1-4.7_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-mpz_2.2.1-4.7_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-tk_2.2.1-4.7_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-xmlbase_2.2.1-4.7_arm.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2_2.2.1-4.7_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-dev_2.2.1-4.7_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-gdbm_2.2.1-4.7_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-mpz_2.2.1-4.7_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-tk_2.2.1-4.7_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-xmlbase_2.2.1-4.7_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2_2.2.1-4.7_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-dev_2.2.1-4.7_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-gdbm_2.2.1-4.7_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-mpz_2.2.1-4.7_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-tk_2.2.1-4.7_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-xmlbase_2.2.1-4.7_ia64.deb
HPPA:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2_2.2.1-4.7_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-dev_2.2.1-4.7_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-gdbm_2.2.1-4.7_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-mpz_2.2.1-4.7_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-tk_2.2.1-4.7_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-xmlbase_2.2.1-4.7_hppa.deb
Motorola 680x0:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2_2.2.1-4.7_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-dev_2.2.1-4.7_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-gdbm_2.2.1-4.7_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-mpz_2.2.1-4.7_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-tk_2.2.1-4.7_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-xmlbase_2.2.1-4.7_m68k.deb
Big endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2_2.2.1-4.7_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-dev_2.2.1-4.7_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-gdbm_2.2.1-4.7_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-mpz_2.2.1-4.7_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-tk_2.2.1-4.7_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-xmlbase_2.2.1-4.7_mips.deb
Little endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2_2.2.1-4.7_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-dev_2.2.1-4.7_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-gdbm_2.2.1-4.7_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-mpz_2.2.1-4.7_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-tk_2.2.1-4.7_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-xmlbase_2.2.1-4.7_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2_2.2.1-4.7_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-dev_2.2.1-4.7_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-gdbm_2.2.1-4.7_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-mpz_2.2.1-4.7_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-tk_2.2.1-4.7_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-xmlbase_2.2.1-4.7_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2_2.2.1-4.7_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-dev_2.2.1-4.7_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-gdbm_2.2.1-4.7_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-mpz_2.2.1-4.7_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-tk_2.2.1-4.7_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-xmlbase_2.2.1-4.7_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2_2.2.1-4.7_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-dev_2.2.1-4.7_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-gdbm_2.2.1-4.7_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-mpz_2.2.1-4.7_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-tk_2.2.1-4.7_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/python2.2/python2.2-xmlbase_2.2.1-4.7_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.