Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-866-1 mozilla -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2005-10-20
Berörda paket:
mozilla
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Debians felrapporteringssystem: Fel 327366, Fel 329778.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2005-2871, CVE-2005-2701, CVE-2005-2702, CVE-2005-2703, CVE-2005-2704, CVE-2005-2705, CVE-2005-2706, CVE-2005-2707, CVE-2005-2968.
Ytterligare information:

Flera säkerhetsrelaterade problem har upptäckts i Mozilla och flera härledda program. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CAN-2005-2871

  Tom Ferris upptäckte ett fel i hanteringen av IDN-värdnamn i Mozilla vilket kunde användas av en angripare utifrån till en överbelastningsattack och möjligen exekvera godtycklig kod via värdnamn med bindestreck.

 • CAN-2005-2701

  Ett buffertspill gjorde det möjligt för angripare utifrån att exekvera godtycklig kod genom en XBM-bild som slutar med ett stort antal blanksteg istället för det förväntade slutmärket.

 • CAN-2005-2702

  Mats Palmgren upptäckte ett buffertspill i Unicode-strängparsern, vilket gjorde det möjligt för en specialskriven Unicodesekvens att spilla en buffert och exekvera godtycklig kod.

 • CAN-2005-2703

  Angripare utifrån kunde förfalska HTTP-huvuden i XML-HTTP-anrop gjorda via XMLHttpRequest och möjligen använda klienten till att utnyttja sårbarheter i servrar eller mellanservrar.

 • CAN-2005-2704

  Angripare utifrån kunde förfalska DOM-objekt via en XML-kontroll som implementerar ett internt XPCOM-gränssnitt.

 • CAN-2005-2705

  Georgi Guninski upptäckte ett heltalsspill i JavaScriptmotorn, vilket kunde göra det möjligt för angripare utifrån att exekvera godtycklig kod.

 • CAN-2005-2706

  Angripare utifrån kunde exekvera JavaScriptkod med kromprivilegier via en about:-sida, till exempel about:mozilla.

 • CAN-2005-2707

  Angripare utifrån kunde öppna fönster utan användargränssnittskomponenter som adress- och statusrad, vilket kunde utnyttjas till för att förfalska sidans ursprung eller för nätfiske.

 • CAN-2005-2968

  Peter Zelezny upptäckte att metatecken för skalet inte skrevs om korrekt innan de sändes till ett skalskript, vilket gjorde det möjligt att exekvera godtyckliga kommandon, till exempel då en skadlig URL automatiskt kopieras från ett annat program till Mozilla som förvald webbläsare.

För den stabila utgåvan (Sarge) har dessa problem rättats i version 1.7.8-1sarge3.

För den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 1.7.12-1.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar ert mozilla-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 3.1 (sarge)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge3.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge3.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8.orig.tar.gz
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge3_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge3_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge3_arm.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge3_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge3_ia64.deb
HPPA:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge3_hppa.deb
Motorola 680x0:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge3_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge3_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge3_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge3_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge3_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge3_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge3_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge3_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge3_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge3_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge3_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge3_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge3_m68k.deb
Big endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge3_mips.deb
Little endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge3_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge3_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge3_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge3_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.