Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-922-1 kernel-source-2.6.8 -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2005-12-14
Berörda paket:
kernel-source-2.6.8
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Debians felrapporteringssystem: Fel 309308, Fel 311164, Fel 321401, Fel 322237, Fel 322339.
I Bugtraq-databasen (hos SecurityFocus): BugTraq-id 14477, BugTraq-id 15527, BugTraq-id 15528, BugTraq-id 15533.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2004-2302, CVE-2005-0756, CVE-2005-0757, CVE-2005-1265, CVE-2005-1761, CVE-2005-1762, CVE-2005-1763, CVE-2005-1765, CVE-2005-1767, CVE-2005-2456, CVE-2005-2458, CVE-2005-2459, CVE-2005-2548, CVE-2005-2801, CVE-2005-2872, CVE-2005-3105, CVE-2005-3106, CVE-2005-3107, CVE-2005-3108, CVE-2005-3109, CVE-2005-3110, CVE-2005-3271, CVE-2005-3272, CVE-2005-3273, CVE-2005-3274, CVE-2005-3275, CVE-2005-3276.
Ytterligare information:

Flera sårbarheter, både lokala och utifrån tillgängliga, har upptäckts i Linuxkärnan, vilka kan användas för överbelastningsattacker eller exekvering av godtycklig kod. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2004-2302

  En kapplöpningseffekt i sysfs-filsystemet gör det möjligt för lokala användare att läsa kärnans minne och utöva en överbelastningsattack (krasch).

 • CVE-2005-0756

  Alexander Nyberg upptäckte att systemanropet ptrace() inte korrekt verifierar adresser på amd64-arkitekturen, vilket kunde utnyttjas av en lokal användare för att krascha kärnan.

 • CVE-2005-0757

  Ett problem i offset-hanteringen i xattr-filsystemskoden för ext3 har upptäckts, vilket gjorde det möjligt för användare på 64-bitarssystem som har tillgång till ett ext3-filsystem med utökade attribut att få kärnan att krascha.

 • CVE-2005-1265

  Chris Wright upptäckte att mmap()-funktionen kunde skapa felaktiga minneskartor, vilka kunde utnyttjas av en lokal användare till att krascha kärnan eller potentiellt exekvera godtycklig kod.

 • CVE-2005-1761

  En sårbarhet på IA-64-arkitekturen kunde göra det möjligt för lokala angripare att skriva över kärnans minne och krascha kärnan.

 • CVE-2005-1762

  En sårbarhet har upptäckts i systemanropet ptrace() på amd64-arkitekturen, vilken gjorde det möjligt för en lokal angripare att få kärnan att krascha.

 • CVE-2005-1763

  Ett buffertspill i systemanropet ptrace på 64-bitarsarkitekturer gjorde det möjligt för lokala användare att skriva värden i godtyckligt kärnminne.

 • CVE-2005-1765

  Zou Nan Hai upptäckte att en lokal användare kunde få kärnan att hänga på amd64-arkitekturen efter att ha anropat syscall() med specialskrivna argument.

 • CVE-2005-1767

  En sårbarhet har upptäckts i hanteraren för stacksegmenteringsfel, vilken kunde göra det möjligt för en lokal angripare att utlösa ett stackundantag, vilket under vissa omständigheter kunde få kärnan att krascha.

 • CVE-2005-2456

  Balazs Scheidler upptäckte att en lokal angripare kunde anropa setsockopt() med ett ogiltigt xfrm_user-policymeddelande, vilket kunde få kärnan att skriva förbi gränserna på ett fält och krascha.

 • CVE-2005-2458

  Vladimir Volovich upptäckte ett fel i zlib-rutinerna, vilka även ingår i Linuxkärnan, och gjorde det möjligt för angripare utifrån att krascha kärnan.

 • CVE-2005-2459

  Ytterligare sårbarheter har upptäckts i xlib-rutinerna, vilka även ingår i Linuxkärnan, och vilka gjorde det möjligt för angripare utifrån att krascha kärnan.

 • CVE-2005-2548

  Peter Sandström upptäckte att snmpwalk från en fjärrvärd kunde användas till en överbelastningsattack (kärnan får en ”oops” när den försöker avreferera en null-pekare) vilka vissa UDP-paket som kan leda till att en funktion anropas med fel argument.

 • CVE-2005-2801

  Andreas Gruenbacher upptäckte ett fel i ext2- och ext3-filsystemen. När dataområden skall delas mellan två inoder jämförs inte all information för likhet, vilket kunde leda till att fel ACL:er visas för filer.

 • CVE-2005-2872

  Chad Walstrom upptäckte att kärnmodulen ipt_recent, avsedd för att stoppa SSH-bruteforceangrepp, kunde få kärnan att krascha på 64-bitarsarkitekturer.

 • CVE-2005-3105

  mprotect-koden på Itanium IA-64-Montecito-processorer upprätthåller inte cachekoherens på ett sätt som krävs av arkitekturen, vilket kunde användas av lokala angripare till en överbelastningsattack och möjligen förstöra data genom att modifiera PTE-skydd.

 • CVE-2005-3106

  En kapplöpningseffekt i trådhanteringen kunde göra det möjligt för lokala användare att utföra en överbelastningsattack (deadlock) när trådar delar minne och väntar på en tråd som just utfört en exec.

 • CVE-2005-3107

  När en tråd spårar en annan tråd som delar minneskarta kunde en lokal användare utföra en överbelastningsattack (deadlock) genom att kräva en minnesdump när den spårade tråden är i tillståndet TASK_TRACED.

 • CVE-2005-3108

  Ett fel i systemanropet ioremap() har upptäckts på amd64-arkitekturen, vilket gjorde det möjligt för lokala användare att utföra en överbelastningsattack eller orsaka en informationsläcka vid uppslag av en icke-existerande minnessida.

 • CVE-2005-3109

  Modulen för HFS och HFS+ (hfsplus) gjorde det möjligt för lokala angripare att utföra en överbelastningsattack (oops) genom att använda hfsplus till att montera ett filsystem som inte är hfsplus.

 • CVE-2005-3110

  En kapplöpningseffekt i ebtables netfilter-modulen på ett SMP-system som kör under hög belastning kunde göra det möjligt för angripare utifrån att utföra en överbelastningsattack (krasch).

 • CVE-2005-3271

  Roland McGrath upptäckte att exec() inte korrekt nollställer posix-timer i multitrådade miljöer, vilket leder till en resursläcka och kunde göra det möjligt för ett stort antal samtidiga lokala användare att utföra en överbelastningsattack genom att använda fler posix-timer än vad som tillåts i kvoteringen per användare.

 • CVE-2005-3272

  Kärnan gjorde det möjligt för angripare utifrån att förgifta bryggvidaresändningstabellen genom att använda ramar som redan förkastats av filtreringen, något som kunde få bryggningen att vidaresända förfalskade paket.

 • CVE-2005-3273

  ioctl-anropet för paketradioprotokollet ROSE verifierade inte argumenten korrekt när man väljer en ny router, vilket gjorde det möjligt för angripare att utlösa datagränsöverskridelser.

 • CVE-2005-3274

  En kappplöpningseffekt på SMP-system kunde göra det möjligt för lokala användare att utföra en överbelastningsattack (null-avreferering) genom att få en anslutningstimer att gå ut samtidigt som anslutningstabellen rensas innan det nödvändiga låset inhämtats.

 • CVE-2005-3275

  Ett fel i NAT-koden gjorde det möjligt för angripare utifrån att utföra en överbelastningsattack (minnesöverskrivning) genom att få två paket för samma protokoll att NAT:as samtidigt, vilket leder till minnesöverskrivning.

 • CVE-2005-3276

  En saknad minnesrensning i trådhanteringsrutinerna innan data kopieras till användarminnet gjorde det möjligt för en användarprocess att få tag på känslig information.

Uppdateringen innehåller även ett antal rättelser för problem det i efterhand visat sig inte ha någon inverkan på säkerheten.

Tabellen nedan beskriver vilka kärnversioner för vilka arkitekturer som rättar problemen som nämns ovan.

  Debian 3.1 (Sarge)
Källkod 2.6.8-16sarge1
Arkitekturen Alpha 2.6.8-16sarge1
Arkitekturen AMD64 2.6.8-16sarge1
Arkitekturen HP Precision 2.6.8-6sarge1
Arkitekturen Intel IA-32 2.6.8-16sarge1
Arkitekturen Intel IA-64 2.6.8-14sarge1
Arkitekturen Motorola 680x0 2.6.8-4sarge1
Arkitekturen PowerPC 2.6.8-12sarge1
Arkitekturen IBM S/390 2.6.8-5sarge1
Arkitekturen Sun Sparc 2.6.8-15sarge1

Vi rekommenderar att ni uppgraderar ert kärnpaket omedelbart och startar om maskinen.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 3.1 (sarge)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-source-2.6.8_2.6.8-16sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-source-2.6.8_2.6.8-16sarge1.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-source-2.6.8_2.6.8.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-image-2.6.8-alpha_2.6.8-16sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-image-2.6.8-alpha_2.6.8-16sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-amd64_2.6.8-16sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-amd64_2.6.8-16sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-hppa_2.6.8-6sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-hppa_2.6.8-6sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-i386_2.6.8-16sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-i386_2.6.8-16sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-ia64_2.6.8-14sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-ia64_2.6.8-14sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-m68k_2.6.8-4sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-m68k_2.6.8-4sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-patch-powerpc-2.6.8_2.6.8-12sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-patch-powerpc-2.6.8_2.6.8-12sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-s390_2.6.8-5sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-s390_2.6.8-5sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-sparc_2.6.8-15sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-sparc_2.6.8-15sarge1.tar.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-doc-2.6.8_2.6.8-16sarge1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-patch-debian-2.6.8_2.6.8-16sarge1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-source-2.6.8_2.6.8-16sarge1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-tree-2.6.8_2.6.8-16sarge1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-patch-2.6.8-s390_2.6.8-5sarge1_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-headers-2.6.8-2_2.6.8-16sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-headers-2.6.8-2-generic_2.6.8-16sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-headers-2.6.8-2-smp_2.6.8-16sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-image-2.6.8-2-generic_2.6.8-16sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-image-2.6.8-2-smp_2.6.8-16sarge1_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-amd64-generic_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-amd64-k8_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-amd64-k8-smp_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-em64t-p4_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-em64t-p4-smp_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-amd64-generic_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-amd64-k8_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-amd64-k8-smp_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-em64t-p4_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-em64t-p4-smp_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
HPPA:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-2_2.6.8-6sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-2-32_2.6.8-6sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-2-32-smp_2.6.8-6sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-2-64_2.6.8-6sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-2-64-smp_2.6.8-6sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-2-32_2.6.8-6sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-2-32-smp_2.6.8-6sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-2-64_2.6.8-6sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-2-64-smp_2.6.8-6sarge1_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-amd64-generic_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-amd64-k8_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-amd64-k8-smp_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-em64t-p4_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-em64t-p4-smp_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-amd64-generic_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-amd64-k8_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-amd64-k8-smp_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-em64t-p4_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-em64t-p4-smp_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-2_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-2-386_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-2-686_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-2-686-smp_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-2-k7_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-2-k7-smp_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-2-386_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-2-686_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-2-686-smp_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-2-k7_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-2-k7-smp_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6-itanium_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6-itanium-smp_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6-mckinley_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6-mckinley-smp_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-2_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-2-itanium_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-2-itanium-smp_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-2-mckinley_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-2-mckinley-smp_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6-itanium_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6-itanium-smp_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6-mckinley_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6-mckinley-smp_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-2-itanium_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-2-itanium-smp_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-2-mckinley_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-2-mckinley-smp_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
Motorola 680x0:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-amiga_2.6.8-4sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-atari_2.6.8-4sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-bvme6000_2.6.8-4sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-hp_2.6.8-4sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-mac_2.6.8-4sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-mvme147_2.6.8-4sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-mvme16x_2.6.8-4sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-q40_2.6.8-4sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-sun3_2.6.8-4sarge1_m68k.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-power3_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-power3-smp_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-power4_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-power4-smp_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-powerpc_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-powerpc-smp_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-headers-2.6.8_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-power3_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-power3-smp_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-power4_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-power4-smp_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-powerpc_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-powerpc-smp_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-headers-2.6.8-2_2.6.8-5sarge1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-2-s390_2.6.8-5sarge1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-2-s390-tape_2.6.8-5sarge1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-2-s390x_2.6.8-5sarge1_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-build-2.6.8-2_2.6.8-15sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-2_2.6.8-15sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-2-sparc32_2.6.8-15sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-2-sparc64_2.6.8-15sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-2-sparc64-smp_2.6.8-15sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-2-sparc32_2.6.8-15sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-2-sparc64_2.6.8-15sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-2-sparc64-smp_2.6.8-15sarge1_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.