Debians sikkerhedsbulletin

DSA-1017-1 kernel-source-2.6.8 -- flere sårbarheder

Rapporteret den:
23. mar 2006
Berørte pakker:
kernel-source-2.6.8
Sårbar:
Ja
Referencer i sikkerhedsdatabaser:
I Debians fejlsporingssystem: Fejl 295949, Fejl 334113, Fejl 330287, Fejl 332587, Fejl 332596, Fejl 330343, Fejl 330353, Fejl 327416.
I Mitres CVE-ordbog: CVE-2004-1017, CVE-2005-0124, CVE-2005-0449, CVE-2005-2457, CVE-2005-2490, CVE-2005-2555, CVE-2005-2709, CVE-2005-2800, CVE-2005-2973, CVE-2005-3044, CVE-2005-3053, CVE-2005-3055, CVE-2005-3180, CVE-2005-3181, CVE-2005-3257, CVE-2005-3356, CVE-2005-3358, CVE-2005-3783, CVE-2005-3784, CVE-2005-3806, CVE-2005-3847, CVE-2005-3848, CVE-2005-3857, CVE-2005-3858, CVE-2005-4605, CVE-2005-4618, CVE-2006-0095, CVE-2006-0096, CVE-2006-0482, CVE-2006-1066.
Yderligere oplysninger:

Flere lokale og fjerne sårbarheder er opdaget i Linux-kernen, hvilket kunne føre til et lammelsesangreb (denial of service) eller til udførelse af vilkårlig kode. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures har fundet frem til følgende problemer:

 • CVE-2004-1017

  Der var flere overløb i driveren io_edgeport, hviklet måske kunne udnyttes i et lammelsesangreb.

 • CVE-2005-0124

  Bryan Fulton har rapporteret en grænsekontrolfejl i funktionen coda_pioctl, hvilket kunne gøre det muligt for lokale brugere at udføre vilkårlig kode eller udløse et lammelsesangreb.

 • CVE-2005-0449

  En fejl i funktionen skb_checksum_help() fra netfilter-frameworket er opdaget, den gjorde det muligt at omgå pakkefiltreringsreglerne eller udløse et lammelsesangreb.

 • CVE-2005-2457

  Tim Yamin har opdaget at der er utilstrækkelig indatakontrol i zisofs-driveren til komprimerede ISO-filsystemer, hvilket tillod et lammelsesangreb via ondsindet fremstillede ISO-aftryk.

 • CVE-2005-2490

  Et bufferoverløb i funktionen sendmsg() tillod lokale brugere at udføre vilkårlig kode.

 • CVE-2005-2555

  Herbert Xu har opdaget at funktionen setsockopt() ikke var begrænset til brugere/processer med CAP_NET_ADMIN-muligheden. Dette gjorde det muligt for angribere at manipulere med IPSEC-policies eller iværksætte et lammelsesangreb.

 • CVE-2005-2709

  Al Viro har opdaget en "race condition" i /proc-håndteringen af netværksenheder. En (lokal) angriber kunne udnytte den gamle reference efter nedlukning af interfacet, til at forårsage et lammelsesangreb eller muligvis udføre kode i kerne-tilstand.

 • CVE-2005-2800

  Jan Blunck har opdaget at gentagne mislykkede læsninger af /proc/scsi/sg/devices medfører hukommelseslækage, hvilket tillod et lammelsesangreb.

 • CVE-2005-2973

  Tetsuo Handa har opdaget at funktionen udp_v6_get_port() i IPv6-koden kan tvinges ind i en uendelig løkke, hvilket tillod et lammelsesangreb.

 • CVE-2005-3044

  Vasiliy Averin har opdaget at referencetællerne i sockfd_put() og fput() kan tvinges til at overlappe, hvilket tillod et lammelsesangreb gennem en null pointer-dereference.

 • CVE-2005-3053

  Eric Dumazet har opdaget at systemkaldet set_mempolicy() accepterede negative værdier som dets første parameter, hvilket udløste en BUG()-assert. Dette tillod et lammelsesangreb.

 • CVE-2005-3055

  Harald Welte har opdaget at, hvis en proces udsendte en USB Request Block (URB) til et device og afsluttede for URB'en afsluttede, så ville en gammel pointer blive dereferenceret. Dette kunne anvendes til at udløse et lammelsesangreb.

 • CVE-2005-3180

  Pavel Roskin har opdaget at driveren til trådløse Orinoco-kort tømmer sine buffere på utilstrækkelig vis. Dermed kunne følsomme oplysninger blive lækket til brugernavnerummet.

 • CVE-2005-3181

  Robert Derr har opdaget at audit-undersystemet anvendte en ukorrekt funktion til frigivelse af hukommelse, hvilket tillod et lammelsesangreb.

 • CVE-2005-3257

  Rudolf Polzer har opdaget at kernen utilstrækkeligt begrænsede adgang til ioctl'en KDSKBSENT, hvilket muligvis kunne medføre rettighedsforøgelse.

 • CVE-2005-3356

  Doug Chapman har opdaget at syscall'et mq_open kunne narres til at nedtælle en intern tæller to gange, hvilket tillod et lammelsesangreb via kerne-panik.

 • CVE-2005-3358

  Doug Chapman har opdaget at overførsel af nul-bitmaske til systemkaldet set_mempolicy() førte til kerne-panik, hvilket tillod et lammelsesangreb.

 • CVE-2005-3783

  ptrace-koden der anvendte CLONE_THREAD brugte ikke thread-gruppens ID til at afgøre hvorvidt den kaldende tilføjede sig selv, hvilket tillod et lammelsesangreb.

 • CVE-2005-3784

  Funktionaliteten til automatisk høstning af child-processer indeholdt ptraced-tilføjede processer, hvilket tillod et lammelsesangreb via dinglende referencer.

 • CVE-2005-3806

  Yen Zheng har opdaget at IPv6's "flow label"-kode ændrede en forkert variabel, hvilket kunne føre til hukommelseskorruption og lammelsesangreb.

 • CVE-2005-3847

  Man har opdaget at en threaded real-time-proces, der aktuelt var ved at dumpe "core", kunne tvinges ind i en dead-lock-situation ved at sende et SIGKILL-signal, hvilket tillod et lammelsesangreb.

 • CVE-2005-3848

  Ollie Wild har opdaget en hukommelseslækage i funktionen icmp_push_reply(), hvilket tillod et lammelsesangreb via hukommelsesforbrug.

 • CVE-2005-3857

  Chris Wright har opdaget at overdreven allokering af ødelagte fillåsnings-leases i VFS-laget kunne opbruge hukommelse og fylde systemloggen op, hvilket tillod et lammelsesangreb.

 • CVE-2005-3858

  Patrick McHardy har opdaget en hukommelseslækage i funktionen ip6_input_finish() fra IPv6-koden, hvilket tillod et lammelsesangreb.

 • CVE-2005-4605

  Karl Janmar har opdaget en fortegnsfejl i procfs-koden, der kunne udnyttes til at læse kernehukommelse, hvilket kunne afsløre følsomme oplysninger.

 • CVE-2005-4618

  Yi Ying har opdaget at sysctl ikke tilstrækkeligt håndhæver bufferstørrelsen, hvilket tillod et lammelsesangreb.

 • CVE-2006-0095

  Stefan Rompf har opdaget at dm_crypt ikke tømte en intern struct før den blev frigivet, hvilket måske kunne afsløre følsomme oplysninger.

 • CVE-2006-0096

  Man har opdaget at SDLA-driverens duelighedskontroller var for løse hvad angår firmware-opgraderinger.

 • CVE-2006-0482

  Ludovic Courtes har opdaget at get_compat_timespec() udfører utilstrækkelig kontrol af inddata, hvilket tillod et lokalt lammelsesangreb.

 • CVE-2006-1066

  Man har opdaget at ptrace() på ia64-arkitekturen tillod et lokalt lammelsesangreb når preemption var slået til.

Følgende matriks forklarer hvilke kerneversioner til hvilke arkitekturer, der retter de ovennævnte problemer:

Debian 3.1 (sarge)
Kildekode 2.6.8-16sarge2
Alpha-arkitekturen 2.6.8-16sarge2
AMD64-arkitekturen 2.6.8-16sarge2
HP Precision-arkitekturen 2.6.8-6sarge2
Intel IA-32-arkitekturen 2.6.8-16sarge2
Intel IA-64-arkitekturen 2.6.8-14sarge2
Motorola 680x0-arkitekturen2.6.8-4sarge2
PowerPC-arkitekturen 2.6.8-12sarge2
IBM S/390-arkitekturen 2.6.8-5sarge2
Sun Sparc-arkitekturen 2.6.8-15sarge2

Følgende matriks opremser yderligere pakker der blev genopbygget af kompatibilitetshensyn eller for at kunne udnytte denne opdatering:

Debian 3.1 (sarge)
kernel-latest-2.6-alpha 101sarge1
kernel-latest-2.6-amd64 103sarge1
kernel-latest-2.6-hppa 2.6.8-1sarge1
kernel-latest-2.6-sparc 101sarge1
kernel-latest-2.6-i386 101sarge1
kernel-latest-powerpc 102sarge1
fai-kernels 1.9.1sarge1
hostap-modules-i386 0.3.7-1sarge1
mol-modules-2.6.8 0.9.70+2.6.8+12sarge1
ndiswrapper-modules-i3861.1-2sarge1

Vi anbefaler at du omgående opgraderer din kernel-pakke og genstarter maskinen. Hvis du har fremstillet en skræddersyet kerne fra pakken med kernekildekode, er du nødt til at genopbygge den for at kunne anvende disse rettelser.

Denne opdatering introducerer en ændring af kernens binære grænseflade, de opvirkede pakker i Debian er blevet genopbygget. Hvis du anvender lokale tilføjelser, skal du også genopbygge disse. På grund af det ændrede pakkenavn, skal du bruge apt-get dist-upgrade til at opdatere dit system.

Rettet i:

Debian GNU/Linux 3.1 (sarge)

Kildekode:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-m68k_2.6.8-4sarge2.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-m68k_2.6.8-4sarge2.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-source-2.6.8_2.6.8-16sarge2.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-source-2.6.8_2.6.8-16sarge2.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-source-2.6.8_2.6.8.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-latest-2.6-amd64_103sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-latest-2.6-amd64_103sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-alpha/kernel-latest-2.6-alpha_101sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-alpha/kernel-latest-2.6-alpha_101sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-sparc/kernel-latest-2.6-sparc_101sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-sparc/kernel-latest-2.6-sparc_101sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-hppa/kernel-latest-2.6-hppa_2.6.8-1sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-hppa/kernel-latest-2.6-hppa_2.6.8-1sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/fai-kernels/fai-kernels_1.9.1sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/fai-kernels/fai-kernels_1.9.1sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-latest-powerpc_102sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-latest-powerpc_102sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-i386/kernel-latest-2.6-i386_101sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-i386/kernel-latest-2.6-i386_101sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-i386_2.6.8-16sarge2.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-i386_2.6.8-16sarge2.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-hppa_2.6.8-6sarge2.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-hppa_2.6.8-6sarge2.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-amd64_2.6.8-16sarge2.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-amd64_2.6.8-16sarge2.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-image-2.6.8-alpha_2.6.8-16sarge2.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-image-2.6.8-alpha_2.6.8-16sarge2.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-patch-powerpc-2.6.8_2.6.8-12sarge2.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-patch-powerpc-2.6.8_2.6.8-12sarge2.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-ia64_2.6.8-14sarge2.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-ia64_2.6.8-14sarge2.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-s390_2.6.8-5sarge2.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-s390_2.6.8-5sarge2.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-sparc_2.6.8-15sarge2.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-sparc_2.6.8-15sarge2.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mol-modules-2.6.8/mol-modules-2.6.8_0.9.70+2.6.8+12sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mol-modules-2.6.8/mol-modules-2.6.8_0.9.70+2.6.8+12sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/h/hostap-modules-i386/hostap-modules-i386_0.3.7-1sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/h/hostap-modules-i386/hostap-modules-i386_0.3.7-1sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/ndiswrapper-modules-i386/ndiswrapper-modules-i386_1.1-2sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/ndiswrapper-modules-i386/ndiswrapper-modules-i386_1.1-2sarge1.tar.gz
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-alpha/kernel-headers-2.6-generic_101sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-alpha/kernel-headers-2.6-smp_101sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-alpha/kernel-image-2.6-generic_101sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-alpha/kernel-image-2.6-smp_101sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-headers-2.6.8-2_2.6.8-16sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-headers-2.6.8-2-generic_2.6.8-16sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-headers-2.6.8-2-smp_2.6.8-16sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-headers-2.6.8-3_2.6.8-16sarge2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-headers-2.6.8-3-generic_2.6.8-16sarge2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-headers-2.6.8-3-smp_2.6.8-16sarge2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-image-2.6.8-2-generic_2.6.8-16sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-image-2.6.8-2-smp_2.6.8-16sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-image-2.6.8-3-generic_2.6.8-16sarge2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-image-2.6.8-3-smp_2.6.8-16sarge2_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-headers-2.6-amd64-generic_103sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-headers-2.6-amd64-k8_103sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-headers-2.6-amd64-k8-smp_103sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-headers-2.6-em64t-p4_103sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-headers-2.6-em64t-p4-smp_103sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-image-2.6-amd64-generic_103sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-image-2.6-amd64-k8_103sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-image-2.6-amd64-k8-smp_103sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-image-2.6-em64t-p4_103sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-image-2.6-em64t-p4-smp_103sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-amd64-generic_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-amd64-k8_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-amd64-k8-smp_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-em64t-p4_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-em64t-p4-smp_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12_2.6.8-16sarge2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-amd64-generic_2.6.8-16sarge2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-amd64-k8_2.6.8-16sarge2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-amd64-k8-smp_2.6.8-16sarge2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-em64t-p4_2.6.8-16sarge2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-em64t-p4-smp_2.6.8-16sarge2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-amd64-generic_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-amd64-k8_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-amd64-k8-smp_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-em64t-p4_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-em64t-p4-smp_2.6.8-16sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-amd64-generic_2.6.8-16sarge2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-amd64-k8_2.6.8-16sarge2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-amd64-k8-smp_2.6.8-16sarge2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-em64t-p4_2.6.8-16sarge2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-em64t-p4-smp_2.6.8-16sarge2_amd64.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-headers-2.6-amd64-generic_103sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-headers-2.6-amd64-k8_103sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-headers-2.6-amd64-k8-smp_103sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-headers-2.6-em64t-p4_103sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-headers-2.6-em64t-p4-smp_103sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-image-2.6-amd64-generic_103sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-image-2.6-amd64-k8_103sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-image-2.6-amd64-k8-smp_103sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-image-2.6-em64t-p4_103sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-amd64/kernel-image-2.6-em64t-p4-smp_103sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-i386/kernel-headers-2.6-386_101sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-i386/kernel-headers-2.6-686_101sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-i386/kernel-headers-2.6-686-smp_101sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-i386/kernel-headers-2.6-k7_101sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-i386/kernel-headers-2.6-k7-smp_101sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-i386/kernel-image-2.6-386_101sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-i386/kernel-image-2.6-686_101sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-i386/kernel-image-2.6-686-smp_101sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-i386/kernel-image-2.6-k7_101sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-i386/kernel-image-2.6-k7-smp_101sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/fai-kernels/fai-kernels_1.9.1sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-2_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-2-386_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-2-686_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-2-686-smp_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-2-k7_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-2-k7-smp_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-3_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-3-386_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-3-686_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-3-686-smp_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-3-k7_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-3-k7-smp_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-2-386_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-2-686_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-2-686-smp_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-2-k7_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-2-k7-smp_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-3-386_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-3-686_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-3-686-smp_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-3-k7_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-3-k7-smp_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-amd64-generic_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-amd64-k8_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-amd64-k8-smp_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-em64t-p4_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-11-em64t-p4-smp_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-amd64-generic_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-amd64-k8_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-amd64-k8-smp_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-em64t-p4_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-em64t-p4-smp_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-amd64-generic_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-amd64-k8_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-amd64-k8-smp_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-em64t-p4_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-11-em64t-p4-smp_2.6.8-16sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-amd64-generic_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-amd64-k8_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-amd64-k8-smp_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-em64t-p4_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-em64t-p4-smp_2.6.8-16sarge2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/h/hostap-modules-i386/hostap-modules-2.4.27-3-386_0.3.7-1sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/h/hostap-modules-i386/hostap-modules-2.4.27-3-586tsc_0.3.7-1sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/h/hostap-modules-i386/hostap-modules-2.4.27-3-686_0.3.7-1sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/h/hostap-modules-i386/hostap-modules-2.4.27-3-686-smp_0.3.7-1sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/h/hostap-modules-i386/hostap-modules-2.4.27-3-k6_0.3.7-1sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/h/hostap-modules-i386/hostap-modules-2.4.27-3-k7_0.3.7-1sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/h/hostap-modules-i386/hostap-modules-2.4.27-3-k7-smp_0.3.7-1sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/h/hostap-modules-i386/hostap-modules-2.6.8-3-386_0.3.7-1sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/h/hostap-modules-i386/hostap-modules-2.6.8-3-686_0.3.7-1sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/h/hostap-modules-i386/hostap-modules-2.6.8-3-686-smp_0.3.7-1sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/h/hostap-modules-i386/hostap-modules-2.6.8-3-k7_0.3.7-1sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/h/hostap-modules-i386/hostap-modules-2.6.8-3-k7-smp_0.3.7-1sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/ndiswrapper-modules-i386/ndiswrapper-modules-2.6.8-3-386_1.1-2sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/ndiswrapper-modules-i386/ndiswrapper-modules-2.6.8-3-686_1.1-2sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/ndiswrapper-modules-i386/ndiswrapper-modules-2.6.8-3-686-smp_1.1-2sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/ndiswrapper-modules-i386/ndiswrapper-modules-2.6.8-3-k7_1.1-2sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/ndiswrapper-modules-i386/ndiswrapper-modules-2.6.8-3-k7-smp_1.1-2sarge1_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6-itanium_2.6.8-14sarge2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6-itanium-smp_2.6.8-14sarge2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6-mckinley_2.6.8-14sarge2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6-mckinley-smp_2.6.8-14sarge2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-2_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-2-itanium_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-2-itanium-smp_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-2-mckinley_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-2-mckinley-smp_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-3_2.6.8-14sarge2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-3-itanium_2.6.8-14sarge2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-3-itanium-smp_2.6.8-14sarge2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-3-mckinley_2.6.8-14sarge2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-3-mckinley-smp_2.6.8-14sarge2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6-itanium_2.6.8-14sarge2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6-itanium-smp_2.6.8-14sarge2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6-mckinley_2.6.8-14sarge2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6-mckinley-smp_2.6.8-14sarge2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-2-itanium_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-2-itanium-smp_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-2-mckinley_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-2-mckinley-smp_2.6.8-14sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-3-itanium_2.6.8-14sarge2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-3-itanium-smp_2.6.8-14sarge2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-3-mckinley_2.6.8-14sarge2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-3-mckinley-smp_2.6.8-14sarge2_ia64.deb
HPPA:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-hppa/kernel-headers-2.6_2.6.8-1sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-hppa/kernel-headers-2.6-32_2.6.8-1sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-hppa/kernel-headers-2.6-32-smp_2.6.8-1sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-hppa/kernel-headers-2.6-64_2.6.8-1sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-hppa/kernel-headers-2.6-64-smp_2.6.8-1sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-hppa/kernel-image-2.6-32_2.6.8-1sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-hppa/kernel-image-2.6-32-smp_2.6.8-1sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-hppa/kernel-image-2.6-64_2.6.8-1sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-hppa/kernel-image-2.6-64-smp_2.6.8-1sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-2_2.6.8-6sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-2-32_2.6.8-6sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-2-32-smp_2.6.8-6sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-2-64_2.6.8-6sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-2-64-smp_2.6.8-6sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-3_2.6.8-6sarge2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-3-32_2.6.8-6sarge2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-3-32-smp_2.6.8-6sarge2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-3-64_2.6.8-6sarge2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-3-64-smp_2.6.8-6sarge2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-2-32_2.6.8-6sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-2-32-smp_2.6.8-6sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-2-64_2.6.8-6sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-2-64-smp_2.6.8-6sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-3-32_2.6.8-6sarge2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-3-32-smp_2.6.8-6sarge2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-3-64_2.6.8-6sarge2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-3-64-smp_2.6.8-6sarge2_hppa.deb
Motorola 680x0:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-amiga_2.6.8-4sarge2_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-atari_2.6.8-4sarge2_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-bvme6000_2.6.8-4sarge2_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-hp_2.6.8-4sarge2_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-mac_2.6.8-4sarge2_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-mvme147_2.6.8-4sarge2_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-mvme16x_2.6.8-4sarge2_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-q40_2.6.8-4sarge2_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-sun3_2.6.8-4sarge2_m68k.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-headers_102sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-headers-2.4_102sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-headers-2.6_102sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-image-2.4-powerpc_102sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-image-2.4-powerpc-smp_102sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-image-2.6-power3_102sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-image-2.6-power3-smp_102sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-image-2.6-power4_102sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-image-2.6-power4-smp_102sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-image-2.6-powerpc_102sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-image-2.6-powerpc-smp_102sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-image-power3_102sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-image-power3-smp_102sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-image-power4_102sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-image-power4-smp_102sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-image-powerpc_102sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-powerpc/kernel-image-powerpc-smp_102sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-3-power3_2.6.8-12sarge2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-3-power3-smp_2.6.8-12sarge2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-3-power4_2.6.8-12sarge2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-3-power4-smp_2.6.8-12sarge2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-3-powerpc_2.6.8-12sarge2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-3-powerpc-smp_2.6.8-12sarge2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-power3_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-power3-smp_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-power4_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-power4-smp_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-powerpc_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-powerpc-smp_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-headers-2.6.8_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-headers-2.6.8-3_2.6.8-12sarge2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-3-power3_2.6.8-12sarge2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-3-power3-smp_2.6.8-12sarge2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-3-power4_2.6.8-12sarge2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-3-power4-smp_2.6.8-12sarge2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-3-powerpc_2.6.8-12sarge2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-3-powerpc-smp_2.6.8-12sarge2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-power3_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-power3-smp_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-power4_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-power4-smp_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-powerpc_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-powerpc-smp_2.6.8-12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mol-modules-2.6.8/mol-modules-2.6.8-3-powerpc_0.9.70+2.6.8+12sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mol-modules-2.6.8/mol-modules-2.6.8-3-powerpc-smp_0.9.70+2.6.8+12sarge1_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-headers-2.6.8-2_2.6.8-5sarge1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-headers-2.6.8-3_2.6.8-5sarge2_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-2-s390_2.6.8-5sarge1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-2-s390-tape_2.6.8-5sarge1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-2-s390x_2.6.8-5sarge1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-3-s390_2.6.8-5sarge2_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-3-s390-tape_2.6.8-5sarge2_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-3-s390x_2.6.8-5sarge2_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-sparc/kernel-headers-2.6-sparc32_101sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-sparc/kernel-headers-2.6-sparc64_101sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-sparc/kernel-headers-2.6-sparc64-smp_101sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-sparc/kernel-image-2.6-sparc32_101sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-sparc/kernel-image-2.6-sparc64_101sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-latest-2.6-sparc/kernel-image-2.6-sparc64-smp_101sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-build-2.6.8-2_2.6.8-15sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-build-2.6.8-3_2.6.8-15sarge2_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-2_2.6.8-15sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-2-sparc32_2.6.8-15sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-2-sparc64_2.6.8-15sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-2-sparc64-smp_2.6.8-15sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-3_2.6.8-15sarge2_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-3-sparc32_2.6.8-15sarge2_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-3-sparc64_2.6.8-15sarge2_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-3-sparc64-smp_2.6.8-15sarge2_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-2-sparc32_2.6.8-15sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-2-sparc64_2.6.8-15sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-2-sparc64-smp_2.6.8-15sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-3-sparc32_2.6.8-15sarge2_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-3-sparc64_2.6.8-15sarge2_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-3-sparc64-smp_2.6.8-15sarge2_sparc.deb
Arkitekturuafhængig komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-doc-2.6.8_2.6.8-16sarge2_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-patch-debian-2.6.8_2.6.8-16sarge2_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-source-2.6.8_2.6.8-16sarge2_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-tree-2.6.8_2.6.8-16sarge2_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-patch-2.6.8-s390_2.6.8-5sarge2_all.deb

MD5-kontrolsummer for de listede filer findes i den originale sikkerhedsbulletin.