Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1082-1 kernel-source-2.4.17 -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2006-05-29
Berörda paket:
kernel-image-2.4.17-hppa
kernel-image-2.4.17-ia64
kernel-image-2.4.17-s390
kernel-patch-2.4.17-apus
kernel-patch-2.4.17-mips
kernel-patch-2.4.17-s390
kernel-source-2.4.17
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2004-0427, CVE-2005-0489, CVE-2004-0394, CVE-2004-0447, CVE-2004-0554, CVE-2004-0565, CVE-2004-0685, CVE-2005-0001, CVE-2004-0883, CVE-2004-0949, CVE-2004-1016, CVE-2004-1333, CVE-2004-0997, CVE-2004-1335, CVE-2004-1017, CVE-2005-0124, CVE-2003-0984, CVE-2004-1070, CVE-2004-1071, CVE-2004-1072, CVE-2004-1073, CVE-2004-1074, CVE-2004-0138, CVE-2004-1068, CVE-2004-1234, CVE-2005-0003, CVE-2004-1235, CVE-2005-0504, CVE-2005-0384, CVE-2005-0135.
Ytterligare information:

Flera lokala och utifrån nåbara sårbarheter har upptäckts i Linuxkärnan, vilka kan utnyttjas till en överbelastningsattack eller exekvering av godtycklig kod. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2004-0427

  En lokal möjlighet till överbelastningsattack har upptäckts i do_fork().

 • CVE-2005-0489

  En lokal möjlighet till överbelastningsattack har upptäckts i proc-minneshanteringen.

 • CVE-2004-0394

  Ett buffertspill har upptäckts i panic-hanteringskoden.

 • CVE-2004-0447

  En lokal möjlighet till överbelastningsattack har upptäckts genom en null-pekaravreferering i IA64-processhanteringskoden.

 • CVE-2004-0554

  En lokal möjlighet till överbelastningsattack har upptäckts i en oändlig slinga i signalhanterarkoden.

 • CVE-2004-0565

  En informationsläcka i kontextväxlingskoden på IA64-arkitekturen har upptäckts.

 • CVE-2004-0685

  En osäker användning av copy_to_user i USB-drivrutiner kunde leda till att känslig information läcktes.

 • CVE-2005-0001

  En kapplöpningseffekt i sidfelshanteraren på i386 kunde leda till utökning av privilegier.

 • CVE-2004-0883

  Flera sårbarheter har i SMB-filsystemskoden kunde öppna för en överbelastningsattack eller informationsläckage.

 • CVE-2004-0949

  En informationsläcka har upptäckts i SMB-filsystemskoden.

 • CVE-2004-1016

  En lokal möjlighet till överbelastningsattack har upptäckts i SCM-lagret.

 • CVE-2004-1333

  Ett heltalsspill i terminalkoden kunde göra öppna för en lokal överbelastningsattack.

 • CVE-2004-0997

  En lokal utökning av privilegier har upptäckts i MIPS-assemblerkoden.

 • CVE-2004-1335

  En minnesläcka i funktionen ip_options_get() kunde användas till en överbelastningsattack.

 • CVE-2004-1017

  Flera buffertspill förekom i io_edgeport-drivrutinen, vilka kunde användas som en vektor för en överbelastningsattack.

 • CVE-2005-0124

  Bryan Fulton rapporterade ett fel i buffertgränstester i funktionen coda_pioctl, vilket kunde göra det möjligt för lokala användare att exekvera godtycklig kod eller användas till en överbelastningsattack.

 • CVE-2003-0984

  Felaktig initiering av RTC kunde läcka information.

 • CVE-2004-1070

  Otillräcklig städning av indata i funktionen load_elf_binary() kunde leda till utökning av privilegier.

 • CVE-2004-1071

  Felaktig felhantering i binfmt_elf-inläsningen kunde leda till utökning av privilegier.

 • CVE-2004-1072

  Ett buffertspill i binfmt_elf-inläsningen kunde leda till utökning av privilegier eller användas till en överbelastningsattack.

 • CVE-2004-1073

  Funktionen open_exec kunde läcka information.

 • CVE-2004-1074

  Binfmt-koden kune utnyttjas till en överbelastningsattack via felformade a.out-binärer.

 • CVE-2004-0138

  En möjlighet till överbelastningsattack har upptäckts i ELF-inläsaren.

 • CVE-2004-1068

  Ett programmeringsfel i funktionen unix_dgram_recvmsg() kunde leda till utökning av privilegier.

 • CVE-2004-1234

  ELF-inläsaren var sårbar för en överbelastningsattack via felformade binärer.

 • CVE-2005-0003

  Specialskrivna ELF-binärer kunde leda till utökning av privilegier på grund av felaktig kontroll av överlappande minnesregioner.

 • CVE-2004-1235

  En kapplöpningseffekt i funktionerna load_elf_library() och binfmt_aout() kunde tillåta utökning av privilegier.

 • CVE-2005-0504

  Ett heltalsspill i Moxa-drivrutinen kunde leda till utökning av privilegier.

 • CVE-2005-0384

  En utifrån nåbar möjlighet till överbelastningsattack har upptäckts i PPP-drivrutinen.

 • CVE-2005-0135

  En IA64-specifik lokal möjlighet till överbelastningsattack har upptäckts i funktionen unw_unwind_to_user().

Följande tabell förklarar vilka kärnversioner för vilka arkitekturer det är som rättar problemen som nämns ovan:

Debian 3.0 (Woody)
Källkod 2.4.17-1woody4
HP Precision-arkitekturen 32.5
Intel IA-64-arkitekturen 011226.18
IBM S/390-arkitekturen/image2.4.17-2.woody.5
IBM S/390-arkitekturen/patch0.0.20020816-0.woody.4
PowerPC-arkitekturen (apus) 2.4.17-6
MIPS-arkitekturen 2.4.17-0.020226.2.woody7

Vi rekommenderar att ni uppgraderar ert känrpaket omedelbart och startar om maskinen.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 3.0 (woody)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-hppa/kernel-image-2.4.17-hppa_32.5.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-hppa/kernel-image-2.4.17-hppa_32.5.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-ia64/kernel-image-2.4.17-ia64_011226.18.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-ia64/kernel-image-2.4.17-ia64_011226.18.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-s390/kernel-image-2.4.17-s390_2.4.17-2.woody.5.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-s390/kernel-image-2.4.17-s390_2.4.17-2.woody.5.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-apus/kernel-patch-2.4.17-apus_2.4.17-6.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-apus/kernel-patch-2.4.17-apus_2.4.17-6.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-mips/kernel-patch-2.4.17-mips_2.4.17-0.020226.2.woody7.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-mips/kernel-patch-2.4.17-mips_2.4.17-0.020226.2.woody7.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-s390/kernel-patch-2.4.17-s390_0.0.20020816-0.woody.4.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-s390/kernel-patch-2.4.17-s390_0.0.20020816-0.woody.4.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/kernel-source-2.4.17_2.4.17-1woody4.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/kernel-source-2.4.17_2.4.17-1woody4.tar.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-hppa/kernel-source-2.4.17-hppa_32.5_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-ia64/kernel-source-2.4.17-ia64_011226.18_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-mips/kernel-patch-2.4.17-mips_2.4.17-0.020226.2.woody7_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-s390/kernel-patch-2.4.17-s390_0.0.20020816-0.woody.4_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/kernel-doc-2.4.17_2.4.17-1woody4_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/kernel-source-2.4.17_2.4.17-1woody4_all.deb
HPPA:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-hppa/kernel-headers-2.4.17-hppa_32.5_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-hppa/kernel-image-2.4.17-32_32.5_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-hppa/kernel-image-2.4.17-32-smp_32.5_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-hppa/kernel-image-2.4.17-64_32.5_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-hppa/kernel-image-2.4.17-64-smp_32.5_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/mkcramfs_2.4.17-1woody3_hppa.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-ia64/kernel-headers-2.4.17-ia64_011226.18_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-ia64/kernel-image-2.4.17-itanium_011226.18_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-ia64/kernel-image-2.4.17-itanium-smp_011226.18_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-ia64/kernel-image-2.4.17-mckinley_011226.18_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-ia64/kernel-image-2.4.17-mckinley-smp_011226.18_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/mkcramfs_2.4.17-1woody4_ia64.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-s390/kernel-headers-2.4.17_2.4.17-2.woody.5_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.17-s390/kernel-image-2.4.17-s390_2.4.17-2.woody.5_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/mkcramfs_2.4.17-1woody3_s390.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-apus/kernel-headers-2.4.17-apus_2.4.17-6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-apus/kernel-image-2.4.17-apus_2.4.17-6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-apus/kernel-image-apus_2.4.17-6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-apus/kernel-patch-2.4.17-apus_2.4.17-6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/mkcramfs_2.4.17-1woody3_powerpc.deb
Big endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-mips/kernel-headers-2.4.17_2.4.17-0.020226.2.woody7_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-mips/kernel-image-2.4.17-r4k-ip22_2.4.17-0.020226.2.woody7_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-mips/kernel-image-2.4.17-r5k-ip22_2.4.17-0.020226.2.woody7_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/mkcramfs_2.4.17-1woody3_mips.deb
Little endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-mips/kernel-headers-2.4.17_2.4.17-0.020226.2.woody7_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-mips/kernel-image-2.4.17-r3k-kn02_2.4.17-0.020226.2.woody7_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-mips/kernel-image-2.4.17-r4k-kn04_2.4.17-0.020226.2.woody7_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.17-mips/mips-tools_2.4.17-0.020226.2.woody7_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/mkcramfs_2.4.17-1woody3_mipsel.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/mkcramfs_2.4.17-1woody3_alpha.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/mkcramfs_2.4.17-1woody3_arm.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/mkcramfs_2.4.17-1woody3_i386.deb
Motorola 680x0:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/mkcramfs_2.4.17-1woody3_m68k.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.4.17/mkcramfs_2.4.17-1woody3_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.