Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1192-1 mozilla -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2006-10-06
Berörda paket:
mozilla
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Bugtraq-databasen (hos SecurityFocus): BugTraq-id 20042.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2006-2788, CVE-2006-4340, CVE-2006-4565, CVE-2006-4566, CVE-2006-4568, CVE-2006-4570, CVE-2006-4571.
Ytterligare information:

Flera säkerhetsrelaterade problem har upptäckts i Mozilla och härledda produkter. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande sårbarheter:

 • CVE-2006-2788

  Fernando Ribeiro upptäckte att en sårbarhet i getRawDER-funktionen gjorde det möjligt för angripare utifrån att utföra en överbelastningsattack (hängning) och möjligen exekvera godtycklig kod.

 • CVE-2006-4340

  Daniel Bleichenbacher beskrev nyligen ett implementationsfel i RSA-signaturverifieringen vilket fick programmet att felaktigt betro SSL-certifikat.

 • CVE-2006-4565, CVE-2006-4566

  Priit Laes rapporterade att ett reguljärt uttryck i JavaScript kunde utlösa ett heapbaserat buffertspill, vilket gjorde det möjligt för angripare utifrån att utföra en överbelastningsattack och möjligen exekvera godtycklig kod.

 • CVE-2006-4568

  En sårbarhet har upptäckts som gjorde det möjligt för angripare utifrån att förbigå säkerhetsmodellen och injicera innehåll i en underram på en annan webbplats.

 • CVE-2006-4570

  Georgi Guninski demonstrerade att även med JavaScript inaktiverat i e-post (standardvärdet) kunde en angripare fortfarande exekvera JavaScript när ett e-postmeddelande visades, besvarades, eller vidaresändes.

 • CVE-2006-4571

  Fler ej angivna sårbarheter i Firefox, Thunderbird och SeaMonkey gjorde det möjligt för angripare utifrån att utföra överbelastningsattacker, ödelägga minne och möjligen exekvera godtycklig kod.

För den stabila utgåvan (Sarge) har dessa problem rättats i version 1.7.8-1sarge7.3.1.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era Mozilla-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 3.1 (sarge)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge7.3.1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge7.3.1.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8.orig.tar.gz
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge7.3.1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge7.3.1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge7.3.1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge7.3.1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge7.3.1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge7.3.1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge7.3.1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge7.3.1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge7.3.1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge7.3.1_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge7.3.1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge7.3.1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge7.3.1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge7.3.1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge7.3.1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge7.3.1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge7.3.1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge7.3.1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge7.3.1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge7.3.1_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge7.3.1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge7.3.1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge7.3.1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge7.3.1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge7.3.1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge7.3.1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge7.3.1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge7.3.1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge7.3.1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge7.3.1_arm.deb
HPPA:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge7.3.1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge7.3.1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge7.3.1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge7.3.1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge7.3.1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge7.3.1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge7.3.1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge7.3.1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge7.3.1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge7.3.1_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge7.3.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge7.3.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge7.3.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge7.3.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge7.3.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge7.3.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge7.3.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge7.3.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge7.3.1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge7.3.1_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge7.3.1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge7.3.1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge7.3.1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge7.3.1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge7.3.1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge7.3.1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge7.3.1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge7.3.1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge7.3.1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge7.3.1_ia64.deb
Motorola 680x0:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge7.3.1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge7.3.1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge7.3.1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge7.3.1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge7.3.1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge7.3.1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge7.3.1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge7.3.1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge7.3.1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge7.3.1_m68k.deb
Big endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge7.3.1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge7.3.1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge7.3.1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge7.3.1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge7.3.1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge7.3.1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge7.3.1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge7.3.1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge7.3.1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge7.3.1_mips.deb
Little endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge7.3.1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge7.3.1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge7.3.1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge7.3.1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge7.3.1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge7.3.1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge7.3.1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge7.3.1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge7.3.1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge7.3.1_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge7.3.1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge7.3.1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge7.3.1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge7.3.1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge7.3.1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge7.3.1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge7.3.1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge7.3.1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge7.3.1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge7.3.1_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge7.3.1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge7.3.1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge7.3.1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge7.3.1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge7.3.1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge7.3.1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge7.3.1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge7.3.1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge7.3.1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge7.3.1_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnspr4_1.7.8-1sarge7.3.1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/libnss3_1.7.8-1sarge7.3.1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla_1.7.8-1sarge7.3.1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-browser_1.7.8-1sarge7.3.1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-calendar_1.7.8-1sarge7.3.1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-chatzilla_1.7.8-1sarge7.3.1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dev_1.7.8-1sarge7.3.1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-dom-inspector_1.7.8-1sarge7.3.1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-js-debugger_1.7.8-1sarge7.3.1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-mailnews_1.7.8-1sarge7.3.1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mozilla/mozilla-psm_1.7.8-1sarge7.3.1_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.