Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1233-1 kernel-source-2.6.8 -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2006-12-10
Berörda paket:
kernel-source-2.6.8
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2006-3741, CVE-2006-4538, CVE-2006-4813, CVE-2006-4997, CVE-2006-5871.
Ytterligare information:

Flera lokala och utifrån nåbara sårbarheter har upptäckts i Linuxkärnan, vilka kunde utnyttjas i en överbelastningsattack eller för exekvering av godtycklig kod. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2006-3741

  Stephane Eranian upptäckte en möjlig lokal överbelastningsattack på ia64-arkitekturen. En lokal användare kunde ta slut på tillgängliga filhandtag genom att utnyttja ett räknarfel i systemanropet permonctl().

 • CVE-2006-4538

  Kirill Korotaev rapporterade en lokal överbelastningsattackssårbarhet på ia64- och sparcarkitekturerna. En användare kunde få systemet att krascha genom att exekvera en felformaterad ELF-binär på grund av otillräcklig verifiering av minnesutseendet.

 • CVE-2006-4813

  Dmitriy Monakhov rapporterade en möjlig minnesläcka i funktionen __block_prepare_write. Funktionen städade inte kärnbuffertar korrekt vid återhämtning från fel, vilket kunde utnyttjas av lokala användare till att få tillgång till känsligt kärnminne.

 • CVE-2006-4997

  ADLab Venustech Info Ltd rapporterade om en möjligt utifrån utlösbar överbelastningsattack i IP över ATM-undersystemet. Ett fjärrsystem kunde få systemet att krascha genom att sända specialskrivna paket som utlöste ett försök att frigöra en redan frigjord pekare, vilket fick systemet att krascha.

 • CVE-2006-5174

  Martin Schwidefsky rapporterade om ett möjligt läckage av känslig information på s390-system. Funktionen copy_from_user städade inte återstående data i kärnbufferten efter att ha fått ett felmeddelande på användarrymdadressen, vilket ledde till att oinitierad kärnminne läcktes. En lokal användare kunde utnyttja detta genom att lägga data till en fil från en felaktig adress.

 • CVE-2006-5619

  James Morris rapporterade en möjlig överbelastningsattackvektor som kunde användas för att hänga eller krascha (oops) ett system. Seqfile-hanteringen i /proc/net/ip6_flowlabel innehöll ett fel som kunde utnyttjas till att orsaka en oändlig slinga genom att läsa denna fil efter att en flowlabel skapats.

 • CVE-2006-5649

  Fabio Massimo Di Nitto rapporterade om en möjlig utifrån nåbar överbelastningsattack på powerpc-system. Justeringsundantaget kontrollerade bara undantagstabellen mot -EFAULT, inte för andra fel. Detta kunde utnyttjas av en lokal användare till att orsaka en systemkrasch (panik).

 • CVE-2006-5751

  Eugene Teo rapporterade en sårbarhet i funktionen get_fdb_entries vilket potentiellt kunde utnyttjas till att exekvera godtycklig kod med utökade privilegier.

 • CVE-2006-5871

  Bill Allombert rapporterade att flera mount-flaggor ignoreras av smbfs när UNIX-utökningar aktiverats. Bland dessa finns uid, gid och mode-flaggorna, vilket ledde till att klientsystem tyst använde serverinställningarna istället för dessa flaggor, vilket ändrade säkerhetsmodellen. Denna uppdatering innehåller en rättelse från Haroldo Gamal som tvingar kärnan att följa dessa monteringsflaggor. Observera att eftersom den aktuella versionen av smbmount alltid sänder med värden för dessa flaggor till kärnan är det för närvarande inte möjligt att aktivera unixutökningar genom att inte sända med mount-flaggor. Detta beteende är dock för närvarande i enlighet med beteendet i nästa Debianutgåva, ”Etch”.

Följande tabell beskriver vilka versioner av kärnan för vilka arkitekturer som rättar problemen som beskrivs ovan:

Arkitektur Debian 3.1 (Sarge)
Källkod 2.6.8-16sarge6
Alpha-arkitekturen 2.6.8-16sarge6
AMD64-arkitekturen 2.6.8-16sarge6
HP Precision-arkitekturen 2.6.8-6sarge6
Intel IA-32-arkitekturen 2.6.8-16sarge6
Intel IA-64-arkitekturen 2.6.8-14sarge6
Motorola 680x0-arkitekturen 2.6.8-4sarge6
PowerPC-arkitekturen 2.6.8-12sarge6
IBM S/390-arkitekturen 2.6.8-5sarge6
Sun Sparc-arkitekturen 2.6.8-15sarge6

Följande tabell beskriver ytterligare paket som byggts om för kompatibilitet med, eller för att dra nytt av, denna uppdatering:

Paket Debian 3.1 (Sarge)
fai-kernels 1.9.1sarge5

Vi rekommenderar att ni uppgraderar ert kärnpaket omedelbart och startar om maskinen. Om du har byggt en skräddarsydd kärna från kärnkällkodspaketet måste du bygga om för att dra nytta av dessa rättelser.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 3.1 (sarge)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/fai-kernels/fai-kernels_1.9.1sarge5.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/fai-kernels/fai-kernels_1.9.1sarge5.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-image-2.6.8-alpha_2.6.8-16sarge6.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-image-2.6.8-alpha_2.6.8-16sarge6.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-amd64_2.6.8-16sarge6.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-amd64_2.6.8-16sarge6.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-hppa_2.6.8-6sarge6.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-hppa_2.6.8-6sarge6.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-i386_2.6.8-16sarge6.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-i386_2.6.8-16sarge6.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-ia64_2.6.8-14sarge6.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-ia64_2.6.8-14sarge6.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-m68k_2.6.8-4sarge6.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-m68k_2.6.8-4sarge6.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-s390_2.6.8-5sarge6.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-s390_2.6.8-5sarge6.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-sparc_2.6.8-15sarge6.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-sparc_2.6.8-15sarge6.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-patch-powerpc-2.6.8_2.6.8-12sarge6.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-patch-powerpc-2.6.8_2.6.8-12sarge6.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-source-2.6.8_2.6.8-16sarge6.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-source-2.6.8_2.6.8-16sarge6.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-source-2.6.8_2.6.8.orig.tar.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-doc-2.6.8_2.6.8-16sarge6_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-patch-debian-2.6.8_2.6.8-16sarge6_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-source-2.6.8_2.6.8-16sarge6_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-tree-2.6.8_2.6.8-16sarge6_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-patch-2.6.8-s390_2.6.8-5sarge6_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-headers-2.6.8-3_2.6.8-16sarge6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-headers-2.6.8-3-generic_2.6.8-16sarge6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-headers-2.6.8-3-smp_2.6.8-16sarge6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-image-2.6.8-3-generic_2.6.8-16sarge6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-image-2.6.8-3-smp_2.6.8-16sarge6_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12_2.6.8-16sarge6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-amd64-generic_2.6.8-16sarge6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-amd64-k8_2.6.8-16sarge6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-amd64-k8-smp_2.6.8-16sarge6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-em64t-p4_2.6.8-16sarge6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-em64t-p4-smp_2.6.8-16sarge6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-amd64-generic_2.6.8-16sarge6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-amd64-k8_2.6.8-16sarge6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-amd64-k8-smp_2.6.8-16sarge6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-em64t-p4_2.6.8-16sarge6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-em64t-p4-smp_2.6.8-16sarge6_amd64.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-amd64-generic_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-amd64-k8_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-amd64-k8-smp_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-em64t-p4_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-12-em64t-p4-smp_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-amd64-generic_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-amd64-k8_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-amd64-k8-smp_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-em64t-p4_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-12-em64t-p4-smp_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/fai-kernels/fai-kernels_1.9.1sarge5_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-3_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-3-386_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-3-686_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-3-686-smp_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-3-k7_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-3-k7-smp_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-3-386_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-3-686_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-3-686-smp_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-3-k7_2.6.8-16sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-3-k7-smp_2.6.8-16sarge6_i386.deb
HPPA:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-3_2.6.8-6sarge6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-3-32_2.6.8-6sarge6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-3-32-smp_2.6.8-6sarge6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-3-64_2.6.8-6sarge6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-3-64-smp_2.6.8-6sarge6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-3-32_2.6.8-6sarge6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-3-32-smp_2.6.8-6sarge6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-3-64_2.6.8-6sarge6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-3-64-smp_2.6.8-6sarge6_hppa.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6-itanium_2.6.8-14sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6-itanium-smp_2.6.8-14sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6-mckinley_2.6.8-14sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6-mckinley-smp_2.6.8-14sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-3_2.6.8-14sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-3-itanium_2.6.8-14sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-3-itanium-smp_2.6.8-14sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-3-mckinley_2.6.8-14sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-3-mckinley-smp_2.6.8-14sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6-itanium_2.6.8-14sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6-itanium-smp_2.6.8-14sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6-mckinley_2.6.8-14sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6-mckinley-smp_2.6.8-14sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-3-itanium_2.6.8-14sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-3-itanium-smp_2.6.8-14sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-3-mckinley_2.6.8-14sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-3-mckinley-smp_2.6.8-14sarge6_ia64.deb
Motorola 680x0:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-amiga_2.6.8-4sarge6_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-atari_2.6.8-4sarge6_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-bvme6000_2.6.8-4sarge6_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-hp_2.6.8-4sarge6_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-mac_2.6.8-4sarge6_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-mvme147_2.6.8-4sarge6_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-mvme16x_2.6.8-4sarge6_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-q40_2.6.8-4sarge6_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-sun3_2.6.8-4sarge6_m68k.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-headers-2.6.8-3_2.6.8-5sarge6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-3-s390_2.6.8-5sarge6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-3-s390-tape_2.6.8-5sarge6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-3-s390x_2.6.8-5sarge6_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-build-2.6.8-3_2.6.8-15sarge6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-3_2.6.8-15sarge6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-3-sparc32_2.6.8-15sarge6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-3-sparc64_2.6.8-15sarge6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-3-sparc64-smp_2.6.8-15sarge6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-3-sparc32_2.6.8-15sarge6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-3-sparc64_2.6.8-15sarge6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-3-sparc64-smp_2.6.8-15sarge6_sparc.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-3-power3_2.6.8-12sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-3-power3-smp_2.6.8-12sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-3-power4_2.6.8-12sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-3-power4-smp_2.6.8-12sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-3-powerpc_2.6.8-12sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-3-powerpc-smp_2.6.8-12sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-headers-2.6.8-3_2.6.8-12sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-3-power3_2.6.8-12sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-3-power3-smp_2.6.8-12sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-3-power4_2.6.8-12sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-3-power4-smp_2.6.8-12sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-3-powerpc_2.6.8-12sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-3-powerpc-smp_2.6.8-12sarge6_powerpc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.