Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1273-1 nas -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2007-03-27
Berörda paket:
nas
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Debians felrapporteringssystem: Fel 416038.
I Bugtraq-databasen (hos SecurityFocus): BugTraq-id 23017.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2007-1543, CVE-2007-1544, CVE-2007-1545, CVE-2007-1546, CVE-2007-1547.
Ytterligare information:

Flera sårbarheter har upptäckts i nas, Network Audio System.

 • CVE-2007-1543

  Ett stackbaserat buffertspill i funktionen accept_att_local i server/os/connection.c i nas gjorde det möjligt för angripare utifrån att exekvera godtycklig kod genom att använda ett långt sökvägsslavnamn i USL-uttagsanslutningen.

 • CVE-2007-1544

  Ett heltalsspill i funktionen ProcAuWriteElement i server/dia/audispatch.c gjorde det möjligt för angripare utifrån att utföra en överbelastningsattack (krasch) och möjligen exekvera godtycklig kod genom att använda ett stort max_samples-värde.

 • CVE-2007-1545

  Funktionen AddResource i server/dia/resource.c gjorde det möjligt för angripare utifrån att utföra en överbelastningsattack (serverkrasch) genom ett icke-existerande klient-id.

 • CVE-2007-1546

  Ett fältindexfel gjorde det möjligt för angripare utifrån att utföra en överbelastningsattack (krasch) via (1) stora num_action-värden i funktionen ProcAuSetElements i server/dia/audispatch.c eller (2) en stort inputNum-parameter i funktionen compileInputs i server/dia/auutil.c.

 • CVE-2007-1547

  Funktionen ReadRequestFromClient i server/os/io.c gjorde det möjligt för angripare utifrån att utföra en överbelastningsattack (krasch) via flera samtidiga anslutningar, vilka utlöser en avreferering av en NULL-pekare.

För den stabila utgåvan (Sarge) har dessa problem rättats i version 1.7-2sarge1.

För den kommande stabila utgåvan (Etch) samt den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 1.8-4.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar ert nas-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 3.1 (stable)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas_1.7.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas_1.7-2sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas_1.7-2sarge1.diff.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas-doc_1.7-2sarge1_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio2_1.7-2sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio-dev_1.7-2sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas-bin_1.7-2sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas_1.7-2sarge1_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio-dev_1.7-2sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas_1.7-2sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio2_1.7-2sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas-bin_1.7-2sarge1_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio2_1.7-2sarge1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio-dev_1.7-2sarge1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas-bin_1.7-2sarge1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas_1.7-2sarge1_arm.deb
HPPA:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio2_1.7-2sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas_1.7-2sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio-dev_1.7-2sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas-bin_1.7-2sarge1_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas_1.7-2sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio-dev_1.7-2sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio2_1.7-2sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas-bin_1.7-2sarge1_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas-bin_1.7-2sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio2_1.7-2sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio-dev_1.7-2sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas_1.7-2sarge1_ia64.deb
Motorola 680x0:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio2_1.7-2sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio-dev_1.7-2sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas_1.7-2sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas-bin_1.7-2sarge1_m68k.deb
Big endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio-dev_1.7-2sarge1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio2_1.7-2sarge1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas-bin_1.7-2sarge1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas_1.7-2sarge1_mips.deb
Little endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio2_1.7-2sarge1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio-dev_1.7-2sarge1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas-bin_1.7-2sarge1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas_1.7-2sarge1_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas_1.7-2sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas-bin_1.7-2sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio-dev_1.7-2sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio2_1.7-2sarge1_powerpc.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio2_1.7-2sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas_1.7-2sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/libaudio-dev_1.7-2sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/nas/nas-bin_1.7-2sarge1_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.