Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1379-1 openssl -- stegfel/buffertspill

Rapporterat den:
2007-10-02
Berörda paket:
openssl
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Debians felrapporteringssystem: Fel 444435.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2007-5135.
Ytterligare information:

Man har identifierat ett stegfel i rutinen SSL_get_shared_ciphers() i libssl-biblioteket från OpenSSL, en implementation av kryptografibibliotek och -verktyg för Secure Socket Layer. Felet kunde göra det möjligt för en angripare att krascha ett program som använde OpenSSLs libssl-bibliotek, eller möjligen exekvera godtycklig kod med samma säkerhetskontext som användaren som körde ett sådant program.

För den gamla stabila utgåvan (Sarge) har detta problem rättats i version 0.9.7e-3sarge5.

För den stabila utgåvan (Etch) har detta problem rättats i version 0.9.8c-4etch1.

För den instabila utgåvan och uttestningsutgåvan (Sid respektive Lenny) har detta problem rättats i version 0.9.8e-9.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era openssl-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 3.1 (oldstable)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.7e.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.7e-3sarge5.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.7e-3sarge5.dsc
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.7e-3sarge5_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.7-udeb_0.9.7e-3sarge5_alpha.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.7_0.9.7e-3sarge5_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.7e-3sarge5_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.7_0.9.7e-3sarge5_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.7e-3sarge5_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.7-udeb_0.9.7e-3sarge5_amd64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.7e-3sarge5_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.7_0.9.7e-3sarge5_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.7e-3sarge5_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.7-udeb_0.9.7e-3sarge5_arm.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.7e-3sarge5_arm.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.7-udeb_0.9.7e-3sarge5_hppa.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.7_0.9.7e-3sarge5_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.7e-3sarge5_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.7e-3sarge5_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.7_0.9.7e-3sarge5_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.7e-3sarge5_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.7e-3sarge5_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.7-udeb_0.9.7e-3sarge5_i386.udeb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.7e-3sarge5_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.7e-3sarge5_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.7_0.9.7e-3sarge5_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.7-udeb_0.9.7e-3sarge5_ia64.udeb
Motorola 680x0:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.7e-3sarge5_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.7_0.9.7e-3sarge5_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.7e-3sarge5_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.7-udeb_0.9.7e-3sarge5_m68k.udeb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.7-udeb_0.9.7e-3sarge5_mips.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.7e-3sarge5_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.7e-3sarge5_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.7_0.9.7e-3sarge5_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.7e-3sarge5_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.7_0.9.7e-3sarge5_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.7e-3sarge5_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.7-udeb_0.9.7e-3sarge5_mipsel.udeb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.7e-3sarge5_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.7_0.9.7e-3sarge5_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.7-udeb_0.9.7e-3sarge5_powerpc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.7e-3sarge5_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.7-udeb_0.9.7e-3sarge5_s390.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.7e-3sarge5_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.7_0.9.7e-3sarge5_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.7e-3sarge5_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.7e-3sarge5_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.7-udeb_0.9.7e-3sarge5_sparc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.7e-3sarge5_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.7_0.9.7e-3sarge5_sparc.deb

Debian GNU/Linux 4.0 (etch)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch1.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c.orig.tar.gz
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch1_alpha.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch1_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch1_amd64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch1_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch1_arm.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch1_arm.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch1_hppa.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch1_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch1_i386.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch1_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch1_ia64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch1_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch1_mips.udeb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch1_mipsel.udeb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch1_powerpc.udeb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch1_s390.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch1_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch1_sparc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch1_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.