Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1410-1 ruby1.8 -- programmeringsfel

Rapporterat den:
2007-11-24
Berörda paket:
ruby1.8
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2007-5162, CVE-2007-5770.
Ytterligare information:

Man har upptäckt flera sårbarheter i Ruby, ett objektorienterad skriptspråk. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

  • CVE-2007-5162

    Man har upptäckt att Rubys HTTP(S)-modul inte utför tillräckliga kontroller av SSL-certifikat, vilket kunde leda till mannen-i-mitten-attacker.

  • CVE-2007-5770

    Man har upptäckt att Rubymodulerna för FTP, Telnet, IMAP, POP och SMTP inte utför tillräckliga kontroller av SSL-certifikat, vilket kunde leda till mannen-i-mitten-attacker.

För den gamla stabila utgåvan (Sarge) har dessa problem rättats i version 1.8.2-7sarge6. Paket för sparc kommer tillhandahållas senare.

För den stabila utgåvan (Etch) har dessa problem rättats i version 1.8.5-4etch1. Paket för sparc kommer tillhandahållas senare.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era ruby1.8-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 3.1 (oldstable)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.2-7sarge6.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.2-7sarge6.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.2.orig.tar.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ri1.8_1.8.2-7sarge6_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/irb1.8_1.8.2-7sarge6_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/rdoc1.8_1.8.2-7sarge6_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-elisp_1.8.2-7sarge6_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-examples_1.8.2-7sarge6_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.2-7sarge6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.2-7sarge6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.2-7sarge6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.2-7sarge6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.2-7sarge6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.2-7sarge6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.2-7sarge6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.2-7sarge6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.2-7sarge6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.2-7sarge6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.2-7sarge6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.2-7sarge6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_arm.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.2-7sarge6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.2-7sarge6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.2-7sarge6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.2-7sarge6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.2-7sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.2-7sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.2-7sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.2-7sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.2-7sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.2-7sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.2-7sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.2-7sarge6_ia64.deb
Motorola 680x0:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.2-7sarge6_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.2-7sarge6_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.2-7sarge6_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.2-7sarge6_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_m68k.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.2-7sarge6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.2-7sarge6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.2-7sarge6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.2-7sarge6_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.2-7sarge6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.2-7sarge6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.2-7sarge6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.2-7sarge6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.2-7sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.2-7sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.2-7sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.2-7sarge6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.2-7sarge6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.2-7sarge6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.2-7sarge6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.2-7sarge6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.2-7sarge6_s390.deb

Debian GNU/Linux 4.0 (stable)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.5.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.5-4etch1.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.5-4etch1.dsc
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-examples_1.8.5-4etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/irb1.8_1.8.5-4etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ri1.8_1.8.5-4etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-elisp_1.8.5-4etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/rdoc1.8_1.8.5-4etch1_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.5-4etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.5-4etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.5-4etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.5-4etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.5-4etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.5-4etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.5-4etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.5-4etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.5-4etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.5-4etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.5-4etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.5-4etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.5-4etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.5-4etch1_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.5-4etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.5-4etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.5-4etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.5-4etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.5-4etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.5-4etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.5-4etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_arm.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.5-4etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.5-4etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.5-4etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.5-4etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.5-4etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.5-4etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.5-4etch1_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.5-4etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.5-4etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.5-4etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.5-4etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.5-4etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.5-4etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.5-4etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.5-4etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.5-4etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.5-4etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.5-4etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.5-4etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.5-4etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.5-4etch1_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.5-4etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.5-4etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.5-4etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.5-4etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.5-4etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.5-4etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.5-4etch1_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.5-4etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.5-4etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.5-4etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.5-4etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.5-4etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.5-4etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.5-4etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.5-4etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.5-4etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.5-4etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.5-4etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.5-4etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.5-4etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.5-4etch1_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libtcltk-ruby1.8_1.8.5-4etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8-dev_1.8.5-4etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libreadline-ruby1.8_1.8.5-4etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8-dbg_1.8.5-4etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/ruby1.8_1.8.5-4etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libgdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libruby1.8_1.8.5-4etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libdbm-ruby1.8_1.8.5-4etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/r/ruby1.8/libopenssl-ruby1.8_1.8.5-4etch1_s390.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.