Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1413-1 mysql -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2007-11-26
Berörda paket:
mysql-dfsg
mysql-dfsg-5.0
mysql-dfsg-4.1
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Debians felrapporteringssystem: Fel 426353, Fel 424778, Fel 424778, Fel 451235.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2007-2583, CVE-2007-2691, CVE-2007-2692.
Ytterligare information:

Man har upptäckt flera sårbarheter i MySQL-databaspaketen, vilka kan leda till från oautentiserad ändring av databasen till utifrån utlösbara serverkrascher. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2007-2583

  Funktionen in_decimal::set i item_cmpfunc.cc i MySQL före 5.0.40 gör det möjligt för kontextberoende angripare att utföra en överbelastningsattack (krasch) genom en specialskriven IF-instruktion som ger en division-med-noll-fel och en NULL-pekaravreferering (gäller källkodsversion 5.0.32).

 • CVE-2007-2691

  MySQL kräver inte DROP-privilegier för RENAME TABLE-instruktioner, vilket gjorde det möjligt för autentiserade fjärranvändare att byta namn på godtyckliga tabeller (gäller alla stödda versioner).

 • CVE-2007-2692

  Funktionen mysql_change_db återställer inte THD::db_access-privilegier när den returnerade från SQL SECURITY INVOKERs lagrade rutiner, vilket gjorde det möjligt för angripare utifrån att uppnå privilegier (gäller källkodsversion 5.0.32).

 • CVE-2007-3780

  MySQL kunde fås att spilla ett teckentyp (signed char) under autentisering. Angripare utifrån kunde använda specialskrivna autentiseringsanrop till att utföra en överbelastningsattack (uppströmskällkodsversioner 4.1.11a och 5.0.32 påverkas).

 • CVE-2007-3782

  Phil Anderton upptäckte att MySQL inte korrekt verifierade åtkomstprivilegier vid anrop till externa tabeller. Detta gjorde att autentiserade användare kunde utnyttja detta till att uppnå UPDATE-privilegier på externa tabeller (gäller källkodsversion 5.0.32).

 • CVE-2007-5925

  Funktionen convert_search_mode_to_innobase i ha_innodb.cc i InnoDB-motorn i MySQL 5.1.23-BK och tidigare gjorde det möjligt för autentiserade fjärranvändare att utföra en överbelastningsattack (databaskrasch) via vissa CONTAINS-operationer på en indexerad kolumn, vilka orsakade ett ”assertion”-fel (gäller källkodsversion 5.0.32).

För den gamla stabila utgåvan (Sarge) har dessa problem rättats i version 4.0.24-10sarge3 av mysql-dfsg samt version 4.1.11a-4sarge8 av mysql-dfsg-4.1.

För den stabila utgåvan (Etch) har dessa problem rättats i version 5.0.32-7etch3 av mysql-dfsg-5.0.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era mysql-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 4.0 (etch)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-dfsg-5.0_5.0.32-7etch3.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-dfsg-5.0_5.0.32.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-dfsg-5.0_5.0.32-7etch3.dsc
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-common_5.0.32-7etch3_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server_5.0.32-7etch3_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client_5.0.32-7etch3_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.32-7etch3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.32-7etch3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.32-7etch3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-4.1_5.0.32-7etch3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.32-7etch3_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.32-7etch3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.32-7etch3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.32-7etch3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.32-7etch3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-4.1_5.0.32-7etch3_amd64.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.32-7etch3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.32-7etch3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.32-7etch3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.32-7etch3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-4.1_5.0.32-7etch3_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.32-7etch3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.32-7etch3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.32-7etch3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.32-7etch3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-4.1_5.0.32-7etch3_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.32-7etch3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.32-7etch3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.32-7etch3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-4.1_5.0.32-7etch3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.32-7etch3_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.32-7etch3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.32-7etch3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.32-7etch3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-4.1_5.0.32-7etch3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.32-7etch3_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.32-7etch3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.32-7etch3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-4.1_5.0.32-7etch3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.32-7etch3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.32-7etch3_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.32-7etch3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-4.1_5.0.32-7etch3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.32-7etch3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.32-7etch3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.32-7etch3_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.32-7etch3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.32-7etch3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.32-7etch3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.32-7etch3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-4.1_5.0.32-7etch3_s390.deb

Debian GNU/Linux 3.1 (sarge)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-dfsg_4.0.24-10sarge3.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-dfsg_4.0.24.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-dfsg_4.0.24-10sarge3.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-dfsg-4.1_4.1.11a-4sarge8.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-dfsg-4.1_4.1.11a.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-dfsg-4.1_4.1.11a-4sarge8.diff.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-common_4.0.24-10sarge3_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-common-4.1_4.1.11a-4sarge8_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-client_4.0.24-10sarge3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-server_4.0.24-10sarge3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-server-4.1_4.1.11a-4sarge8_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12-dev_4.0.24-10sarge3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-client-4.1_4.1.11a-4sarge8_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14_4.1.11a-4sarge8_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14-dev_4.1.11a-4sarge8_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12_4.0.24-10sarge3_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-server_4.0.24-10sarge3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12-dev_4.0.24-10sarge3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14-dev_4.1.11a-4sarge8_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-client-4.1_4.1.11a-4sarge8_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12_4.0.24-10sarge3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14_4.1.11a-4sarge8_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-client_4.0.24-10sarge3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-server-4.1_4.1.11a-4sarge8_amd64.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-server-4.1_4.1.11a-4sarge8_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14_4.1.11a-4sarge8_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12-dev_4.0.24-10sarge3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12_4.0.24-10sarge3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-client-4.1_4.1.11a-4sarge8_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14-dev_4.1.11a-4sarge8_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-client_4.0.24-10sarge3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-server_4.0.24-10sarge3_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12_4.0.24-10sarge3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-server_4.0.24-10sarge3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14-dev_4.1.11a-4sarge8_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-client_4.0.24-10sarge3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14_4.1.11a-4sarge8_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-client-4.1_4.1.11a-4sarge8_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-server-4.1_4.1.11a-4sarge8_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12-dev_4.0.24-10sarge3_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12-dev_4.0.24-10sarge3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-server-4.1_4.1.11a-4sarge8_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14_4.1.11a-4sarge8_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14-dev_4.1.11a-4sarge8_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12_4.0.24-10sarge3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-server_4.0.24-10sarge3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-client-4.1_4.1.11a-4sarge8_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-client_4.0.24-10sarge3_ia64.deb
Motorola 680x0:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-server-4.1_4.1.11a-4sarge8_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14_4.1.11a-4sarge8_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14-dev_4.1.11a-4sarge8_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12-dev_4.0.24-10sarge3_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-client-4.1_4.1.11a-4sarge8_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12_4.0.24-10sarge3_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-client_4.0.24-10sarge3_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-server_4.0.24-10sarge3_m68k.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12-dev_4.0.24-10sarge3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14-dev_4.1.11a-4sarge8_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-server_4.0.24-10sarge3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14_4.1.11a-4sarge8_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-server-4.1_4.1.11a-4sarge8_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-client-4.1_4.1.11a-4sarge8_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-client_4.0.24-10sarge3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12_4.0.24-10sarge3_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-client-4.1_4.1.11a-4sarge8_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-server_4.0.24-10sarge3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14-dev_4.1.11a-4sarge8_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14_4.1.11a-4sarge8_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-client_4.0.24-10sarge3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12-dev_4.0.24-10sarge3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-server-4.1_4.1.11a-4sarge8_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12_4.0.24-10sarge3_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-server_4.0.24-10sarge3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-client_4.0.24-10sarge3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12-dev_4.0.24-10sarge3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-client-4.1_4.1.11a-4sarge8_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-server-4.1_4.1.11a-4sarge8_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12_4.0.24-10sarge3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14-dev_4.1.11a-4sarge8_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14_4.1.11a-4sarge8_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-server-4.1_4.1.11a-4sarge8_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-client_4.0.24-10sarge3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12-dev_4.0.24-10sarge3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-server_4.0.24-10sarge3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14-dev_4.1.11a-4sarge8_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14_4.1.11a-4sarge8_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-client-4.1_4.1.11a-4sarge8_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12_4.0.24-10sarge3_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14_4.1.11a-4sarge8_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-client_4.0.24-10sarge3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12_4.0.24-10sarge3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-server-4.1_4.1.11a-4sarge8_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/libmysqlclient12-dev_4.0.24-10sarge3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/mysql-client-4.1_4.1.11a-4sarge8_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-4.1/libmysqlclient14-dev_4.1.11a-4sarge8_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg/mysql-server_4.0.24-10sarge3_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.