Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1422-1 e2fsprogs -- heltalsspill

Rapporterat den:
2007-12-07
Berörda paket:
e2fsprogs
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2007-5497.
Ytterligare information:

Rafal Wojtczuk från McAfee AVERT Research upptäckte att e2fsprogs, systemverktyg och -bibliotek för ext2-filsystemet, innehöll flera heltalsspill i minnesallokeringar som baserades på storlekar som lästes direkt från filsystemsinformation. Detta kunde leda till heapbaserade spill vilket potentiellt kunde tillåta exekvering av godtycklig kod.

För den stabila utgåvan (Etch) har detta problem rättats i version 1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1.

För den instabila utgåvan (Sid), kommer detta problem att rättas inom kort.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar ert e2fsprogs-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 4.0 (etch)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg.orig.tar.gz
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_alpha.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsck-static_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/uuid-dev_1.2-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/ss-dev_2.0-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_alpha.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libss2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/comerr-dev_2.1-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_alpha.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libcomerr2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/ss-dev_2.0-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libss2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_amd64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_amd64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/uuid-dev_1.2-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/comerr-dev_2.1-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_amd64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libcomerr2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsck-static_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libcomerr2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libss2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_arm.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/comerr-dev_2.1-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/uuid-dev_1.2-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_arm.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_arm.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsck-static_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/ss-dev_2.0-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_arm.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsck-static_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_hppa.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/uuid-dev_1.2-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/comerr-dev_2.1-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_hppa.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_hppa.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/ss-dev_2.0-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libcomerr2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libss2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libcomerr2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libss2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/uuid-dev_1.2-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/ss-dev_2.0-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_i386.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsck-static_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/comerr-dev_2.1-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_i386.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_i386.udeb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_ia64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/uuid-dev_1.2-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/comerr-dev_2.1-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_ia64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libcomerr2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libss2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsck-static_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/ss-dev_2.0-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_ia64.udeb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/comerr-dev_2.1-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mips.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/uuid-dev_1.2-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/ss-dev_2.0-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mips.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libcomerr2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsck-static_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mips.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libss2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/comerr-dev_2.1-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsck-static_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libcomerr2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/uuid-dev_1.2-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mipsel.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mipsel.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/ss-dev_2.0-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mipsel.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libss2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libss2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/ss-dev_2.0-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libcomerr2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/uuid-dev_1.2-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/comerr-dev_2.1-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsck-static_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_powerpc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_powerpc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_powerpc.udeb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_s390.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsck-static_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/comerr-dev_2.1-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/uuid-dev_1.2-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_s390.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libcomerr2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libss2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/ss-dev_2.0-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_s390.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/ss-dev_2.0-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libcomerr2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsck-static_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_sparc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_sparc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/uuid-dev_1.2-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libss2_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fslibs-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libuuid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/libblkid-dev_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/comerr-dev_2.1-1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs-udeb_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2etch1_sparc.udeb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.