Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1444-2 php5 -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2008-01-23
Berörda paket:
php5
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2007-3799, CVE-2007-3998, CVE-2007-4657, CVE-2007-4658, CVE-2007-4660, CVE-2007-4662, CVE-2007-5898, CVE-2007-5899.
Ytterligare information:

Man har upptäckt att patchen för CVE-2007-4659 kunde leda till nya fel i vissa scenarier. Rättelsen har återställts nu, en reviderad uppdatering kommer att tillhandahållas i senare DSA för PHP.

Texten från originalbulletinen följer nedan:

Flera utifrån nåbara sårbarheter har upptäckts i PHP, ett HTML-inbyggt skriptspråk för serversidan. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2007-3799

  Man har upptäckt att funktionen session_start() gjorde det möjligt att sätta in attribut i sessionskakan.

 • CVE-2007-3998

  Mattias Bengtsson och Philip Olausson upptäckte att ett programmeringsfel i implementationen av funktionen wordwrap() gjorde det möjligt att utföra en överbelastningsattack genom en oändlig slänga.

 • CVE-2007-4658

  Stanislav Malyshev upptäckte att en formatsträngssårbarhet i funktionen money_format() kunde användas i exekvering av godtycklig kod.

 • CVE-2007-4659

  Stefan Esser upptäckte att exekveringskontrollflödet i funktionen zend_alter_ini_entry() inte hanteras korrekt om minnesbegränsningen överskrids.

 • CVE-2007-4660

  Gerhard Wagner upptäckte ett heltalsspill i funktionen chunk_split().

 • CVE-2007-5898

  Rasmus Lerdorf upptäckte att en felaktig hantering av multibytesekvenser kunde leda till att minnesinnehåll läckte.

 • CVE-2007-5899

  Man har upptäckt att funktionen output_add_rewrite_var() kunde läcka sessions-id-information, vilket ledde till en informationsläcka.

Denna uppdatering rättar även två fel i PHP 5.2.4-utgåvan som inte har någon inverkan på säkerheten i enlighet med Debians PHP-säkerhespolicy (CVE-2007-4657 och CVE-2007-4662), men som ändå rättats.

Den gamla stabila utgåvan (Sarge) innehåller inte php5.

För den stabila utgåvan (Etch) har dessa problem rättats i version 5.2.0-8+etch10.

För den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 5.2.4-1, förutom CVE-2007-5898 och CVE-2007-5899, vilka kommer rättas inom kort. Observera att Debians version av PHP är härdad med Suhosin-patchen från och med version 5.2.4-1, vilket gör flera sårbarheter ineffektiva.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era php5-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 4.0 (stable)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.0-8+etch10.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.0-8+etch10.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.0.orig.tar.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php-pear_5.2.0-8+etch10_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.0-8+etch10_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch10_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-interbase_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch10_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch10_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch10_arm.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch10_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-interbase_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch10_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch10_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch10_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch10_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch10_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch10_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch10_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch10_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch10_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch10_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch10_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.