Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1504-1 kernel-source-2.6.8 -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2008-02-22
Berörda paket:
kernel-source-2.6.8
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2006-5823, CVE-2006-6054, CVE-2006-6058, CVE-2006-7203, CVE-2007-1353, CVE-2007-2172, CVE-2007-2525, CVE-2007-3105, CVE-2007-3739, CVE-2007-3740, CVE-2007-3848, CVE-2007-4133, CVE-2007-4308, CVE-2007-4573, CVE-2007-5093, CVE-2007-6063, CVE-2007-6151, CVE-2007-6206, CVE-2007-6694, CVE-2008-0007.
Ytterligare information:

Man har upptäckt flera lokala och utifrån nåbara sårbarheter i Linuxkärnan, vilka kunde användas i en överbelastningsattack eller leda till exekvering av godtycklig kod. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2006-5823

  LMH rapporterade en möjlig överbelastningsattack som kunde utnyttjas av en illvillig användare med privilegier att montera och läsa skadade cramfs-filsystem.

 • CVE-2006-6054

  LMH rapporterade en möjlig överbelastningsattack som kunde utnyttjas av en illvillig användare med privilegier att montera och läsa skadade ext2-filsystem.

 • CVE-2006-6058

  LMH rapporterade en möjlig överbelastningsattack (printk-flod) som kunde utnyttjas av en illvillig användare med privilegier att montera ett specialskrivet skadat minix-filsystem.

 • CVE-2006-7203

  Linuxkärnegruppen från OpenVZ rapporterade ett problem i smbfs-filsystemet, vilket kunde utnyttjas av lokala användare till att utföra en överbelastningsattack (oops) vid montering.

 • CVE-2007-1353

  Ilja van Sprundel upptäckte att kärnans minne kunde läckas via Bluetooths setsockopt-anrop, på grund av en oinitierad stackpekare. Detta kunde användas av lokala angripare till att läsa innehållet i känsligt kärnminne.

 • CVE-2007-2172

  Thomas Graf rapporterade en felskrivning i DECnet-protokollhanteraren, vilken kunde användas en lokal angripare till att spilla ett fält via specialskrivna paket, vilket möjligen kunde användas i en överbelastningsattack (systemkrasch). Ett liknande problem finns i IPv4-protokollhanteraren och kommer att rättas i en kommande uppdatering.

 • CVE-2007-2525

  Florian Zumbiehl upptäckte en minnesläcka i PPPOE-undersystemet som orsakades av ett uttag släpptes innan PPIOCGCHAN anropades på det. Detta kunde användas av en lokal användare till att överbelasta ett system genom att konsumera allt tillgängligt minne.

 • CVE-2007-3105

  PaX-gruppen upptäckte ett möjligt buffertspill i slumptalsgeneratorn, vilket kunde göra det möjligt för lokala användare att utföra en överbelastningsattack eller uppnå ökade privilegier. Problemet tros inte påverka en standard-Debianinstallation där endast root har tillräckliga privilegier att utnyttja det.

 • CVE-2007-3739

  Adam Litke rapporterade en möjlig lokal överbelastningsattack (oops) på powerpc-plattformar, vilket kom av en okontrollerad VMA-utökning till adressrymt reserverad för hugetlb-sidor.

 • CVE-2007-3740

  Steve French rapporterade att CIFS-filsystem med CAP_UNIX aktiverat inte följde en process' umask, vilket kunde leda till lättade behörigheter utan att det var tänkt.

 • CVE-2007-3848

  Wojciech Purczynski upptäckte att pdeatch_signal inte återställdes korrekt under vissa förhållanden, vilket kunde göra det möjligt för lokala användare att uppnå privilegier genom att sända godtyckliga signaler till suid-binärer.

 • CVE-2007-4133

  Hugh Dickins upptäckte en möjlig lokal överbelastningsattack (panic) i hugetlbfs. En felkonvertering från hugetlb_vmtruncate_list till prio_tree kunde göra det möjligt för lokala användare att utlösa ett BUG_ON()-anrop i exit_mmap.

 • CVE-2007-4308

  Alan Cox rapporterade ett problem i aacraid-drivrutinen, vilket gjorde det möjligt för oprivilegierade lokala användare att utföra ioctl-anrop som skulle varit begränsade till administratörsprivilegier.

 • CVE-2007-4573

  Wojciech Purczynski upptäckte en sårbarhet som kunde utnyttjas av en lokal användareför att uppnå superanvändarprivilegier på x86_64-system. Detta kom av felaktig rensning av de högre bitarna i register under emulering av ia32-systemanrop. Sårbarheten gäller Debians amd64-anpassning såväl som för användare av i386-anpassningen som använder amd64-varianten av linuxkärnan.

 • CVE-2007-5093

  Alex Smith upptäckte ett problem med pwc-drivrutinen för vissa webbkameraenheter. Om enheten togs bort medan ett användarrymdsprogram hade det öppet väntade drivrutinenen på att användarrymdsprogrammet stängde enheten, vilket ledde till ett blockerat USB-undersystem. Detta problem har inte någon större påverkan på säkerheten eftersom det kräver att angriparen antingen har fysisk tillgång till systemet eller kan övertala en användare med lokal tillgång att ta bort enheten på deras vägnar.

 • CVE-2007-6063

  Venustech AD-LAB upptäckte ett buffertspill i isdn:s ioctl-hantering, vilket kunde utnyttjas av en lokal användare.

 • CVE-2007-6151

  ADLAB upptäckte en möjlig minnesöverskridning i ISDN-undersystemet, vilket kunde göra det möjligt för en lokal användare att skriva över kärnans minne genom att anropa ioctl:er med obestämd data.

 • CVE-2007-6206

  Upptäckte att när en core-fil som ägdes av en icke-root-användare fanns och en root-ägd process dumpar core över den, behåller core-filen sin ursprungliga ägare. Detta kunde utnyttjas av en lokal användare för att få tillgång till känslig information.

 • CVE-2007-6694

  Cyrill Gorcunov rapporterade en avreferering av en NULL-pekare i kod specifik för CHRP PowerPC-plattformen. Lokala användare kunde utnyttja detta problem till att utföra en överbelastningsattack.

 • CVE-2008-0007

  Nick Piggin från SuSE upptäckte flera problem i undersystem som registrerar en felhanterare för minnesmappade områden. Problemet kunde utnyttjas av lokala användare till att utföra en överbelastningsattack och möjligen exekvera godtycklig kod.

Följande tabell beskriver ytterligare paket som byggts om för kompatibilitet med, eller för att dra nytta av, denna uppdatering:

  Debian 3.1 (Sarge)
kernel-image-2.6.8-alpha 2.6.8-17sarge1
kernel-image-2.6.8-amd64 2.6.8-17sarge1
kernel-image-2.6.8-hppa 2.6.8-7sarge1
kernel-image-2.6.8-i386 2.6.8-17sarge1
kernel-image-2.6.8-ia64 2.6.8-15sarge1
kernel-image-2.6.8-m68k 2.6.8-5sarge1
kernel-image-2.6.8-s390 2.6.8-6sarge1
kernel-image-2.6.8-sparc 2.6.8-16sarge1
kernel-patch-powerpc-2.6.8 2.6.8-13sarge1
fai-kernels 1.9.1sarge8

Vi rekommenderar att ni uppgraderar ert kärnpaket omedelbart och startar om maskinen. Om du har byggt en egen kärna från kärnans källkodspaket måste du bygga om den för att dra nytta av dessa rättelser.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 3.1 (oldstable)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-s390_2.6.8-6sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-ia64_2.6.8-15sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-source-2.6.8_2.6.8-17sarge1.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-s390_2.6.8-6sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-hppa_2.6.8-7sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/fai-kernels/fai-kernels_1.9.1sarge8.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-amd64_2.6.8-17sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-image-2.6.8-alpha_2.6.8-17sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-patch-powerpc-2.6.8_2.6.8-13sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-hppa_2.6.8-7sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-ia64_2.6.8-15sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-amd64_2.6.8-17sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-m68k_2.6.8-5sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-sparc_2.6.8-16sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-sparc_2.6.8-16sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-image-2.6.8-alpha_2.6.8-17sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-i386_2.6.8-17sarge1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-i386_2.6.8-17sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-source-2.6.8_2.6.8-17sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-patch-powerpc-2.6.8_2.6.8-13sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/fai-kernels/fai-kernels_1.9.1sarge8.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-m68k_2.6.8-5sarge1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-source-2.6.8_2.6.8.orig.tar.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-source-2.6.8_2.6.8-17sarge1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-patch-2.6.8-s390_2.6.8-6sarge1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-tree-2.6.8_2.6.8-17sarge1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-doc-2.6.8_2.6.8-17sarge1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-source-2.6.8/kernel-patch-debian-2.6.8_2.6.8-17sarge1_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-headers-2.6.8-4-generic_2.6.8-17sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-headers-2.6.8-4-smp_2.6.8-17sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-headers-2.6.8-4_2.6.8-17sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-image-2.6.8-4-smp_2.6.8-17sarge1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-alpha/kernel-image-2.6.8-4-generic_2.6.8-17sarge1_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-13-em64t-p4-smp_2.6.8-17sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-13-em64t-p4_2.6.8-17sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-13-amd64-generic_2.6.8-17sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-13-amd64-generic_2.6.8-17sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-13-amd64-k8-smp_2.6.8-17sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-13-em64t-p4-smp_2.6.8-17sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-13-amd64-k8_2.6.8-17sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-13_2.6.8-17sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-13-amd64-k8-smp_2.6.8-17sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-13-amd64-k8_2.6.8-17sarge1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-13-em64t-p4_2.6.8-17sarge1_amd64.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-4_2.6.8-7sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-4-64_2.6.8-7sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-4-64-smp_2.6.8-7sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-4-64-smp_2.6.8-7sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-4-32-smp_2.6.8-7sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-4-32-smp_2.6.8-7sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-4-32_2.6.8-7sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-image-2.6.8-4-32_2.6.8-7sarge1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-hppa/kernel-headers-2.6.8-4-64_2.6.8-7sarge1_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-4-k7-smp_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-4-386_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-13-amd64-k8-smp_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-13-em64t-p4_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-13-amd64-k8-smp_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-13-em64t-p4-smp_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-13-amd64-generic_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-4-686_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-13-em64t-p4_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-13_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-4-686-smp_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-4-k7-smp_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-4_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-4-386_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-13-em64t-p4-smp_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-image-2.6.8-4-k7_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-headers-2.6.8-13-amd64-k8_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-4-686-smp_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-4-686_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/fai-kernels/fai-kernels_1.9.1sarge8_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-i386/kernel-headers-2.6.8-4-k7_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-13-amd64-generic_2.6.8-17sarge1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-amd64/kernel-image-2.6.8-13-amd64-k8_2.6.8-17sarge1_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-4-itanium_2.6.8-15sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-4-itanium-smp_2.6.8-15sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6-mckinley-smp_2.6.8-15sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6-mckinley_2.6.8-15sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-4_2.6.8-15sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6-mckinley_2.6.8-15sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6-mckinley-smp_2.6.8-15sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6-itanium_2.6.8-15sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-4-itanium_2.6.8-15sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-4-mckinley_2.6.8-15sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6-itanium-smp_2.6.8-15sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-4-mckinley_2.6.8-15sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-headers-2.6.8-4-mckinley-smp_2.6.8-15sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-4-itanium-smp_2.6.8-15sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6-itanium_2.6.8-15sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6.8-4-mckinley-smp_2.6.8-15sarge1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-ia64/kernel-image-2.6-itanium-smp_2.6.8-15sarge1_ia64.deb
Motorola 680x0:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-sun3_2.6.8-5sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-mvme16x_2.6.8-5sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-q40_2.6.8-5sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-amiga_2.6.8-5sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-hp_2.6.8-5sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-mac_2.6.8-5sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-mvme147_2.6.8-5sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-bvme6000_2.6.8-5sarge1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-m68k/kernel-image-2.6.8-atari_2.6.8-5sarge1_m68k.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-headers-2.6.8-4_2.6.8-13sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-4-power3-smp_2.6.8-13sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-4-power3_2.6.8-13sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-4-powerpc-smp_2.6.8-13sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-4-power4-smp_2.6.8-13sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-4-power3_2.6.8-13sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-4-powerpc_2.6.8-13sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-4-power4-smp_2.6.8-13sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-4-powerpc_2.6.8-13sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-4-power4_2.6.8-13sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-4-powerpc-smp_2.6.8-13sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-build-2.6.8-4-power3-smp_2.6.8-13sarge1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-powerpc-2.6.8/kernel-image-2.6.8-4-power4_2.6.8-13sarge1_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-4-s390x_2.6.8-6sarge1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-4-s390_2.6.8-6sarge1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-headers-2.6.8-4_2.6.8-6sarge1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-s390/kernel-image-2.6.8-4-s390-tape_2.6.8-6sarge1_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-4-sparc64-smp_2.6.8-16sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-4_2.6.8-16sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-4-sparc32_2.6.8-16sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-image-2.6.8-4-sparc64_2.6.8-16sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-4-sparc32_2.6.8-16sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-4-sparc64-smp_2.6.8-16sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-build-2.6.8-4_2.6.8-16sarge1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.6.8-sparc/kernel-headers-2.6.8-4-sparc64_2.6.8-16sarge1_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.