Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1571-1 openssl -- förutsägbar slumptalsgenerator

Rapporterat den:
2008-05-13
Berörda paket:
openssl
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2008-0166.
Ytterligare information:

Luciano Bello upptäckte att slumptalsgeneratorn i Debians openssl-paket var förutsägbar, något som kom av en Debianspecifik ändring av openssl-paketet (CVE-2008-0166). Detta ledde till att kryptografiskt nyckelmaterial kunde gissas.

Detta är en Debianspecifik sårbarhet som inte påverkar andra operativsystem som inte baseras på Debian. Andra system kan dock indirekt påverkas om svaga nycklar importeras till dem.

Det rekommenderas å det bestämdaste att allt kryptografiskt material som har skapats med OpenSSL-versioner från och med 0.9.8c-1 på ett Debiansystem återskapas från grunden. Dessutom bör alla DSA-nycklar som någonsin använts på Debiansystem för signering eller autentisering anses som komprometterade; den digitala signeringsalgoritmen bygger på att ett hemligt slumptalsvärde användes när signaturen genererades.

Den första sårbara versionen, 0.9.8c-1, sändes in till den instabila utgåvan den 2006-09-17, och har därefter propagerats till uttestningsutgåvan och den nuvarande stabila utgåvan (Etch). Den gamla stabila utgåvan (Sarge) påverkas inte.

Nycklar som påverkas är, bland annat, SSH-nycklar, OpenVPN-nycklar, DNSSEC-nycklar och nyckelmaterial som används i X.509-certifikat och sessionsnycklar som används i SSL-/TLS-anslutningar. Nycklar som genererats med GnuPG och GNUTLS har dock inte påverkats.

Ett program för att upptäcka känt svagt nyckelmaterial kommer att publiceras på:

http://security.debian.org/project/extra/dowkd/dowkd.pl.gz (OpenPGP-signatur)

Instruktioner för hur man skall implementera byte av nycklar för olika paket kommer att publiceras på:

https://www.debian.org/security/key-rollover/

Webbsidan kommer att uppdateras kontinuerligt för att beskriva nya och uppdaterade instruktioner för byte av nycklar som använder SSL-certifikat. Populära paket som inte påverkas kommer även de att listas.

Förutom denna kritiska ändring har ytterligare två sårbarheter rättats i det openssl-paketet som ursprungligen skulle släppas i nästa underutgåva av Etch: OpenSSLs implementation av DTLS (Datagram TLS, i stort sett SSL över UDP) implementerade inte den faktiska DTLS-specifikationen, utan ett potentiellt mycket svagare protokoll, och innehöll en sårbarhet som kunde göra det möjligt att exekvera godtycklig kod (CVE-2007-4995). Ett angrepp mot en sidokanal i heltalsmultiplikationsrutinerna har också korrigerats (CVE-2007-3108).

För den stabila utgåvan (Etch) har dessa problem rättats i version 0.9.8c-4etch3.

För den instabila utgåvan (Sid) och uttestningsutgåvan (Lenny) har dessa problem rättats i version 0.9.8g-9.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar ert openssl-paket och därefter skapar nytt kryptografiskt material enligt beskrivningen ovan.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 4.0 (etch)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch3.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch3.diff.gz
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch3_alpha.udeb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch3_amd64.udeb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch3_arm.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch3_arm.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch3_hppa.udeb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch3_i386.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch3_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch3_ia64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch3_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch3_mips.udeb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch3_mipsel.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch3_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch3_powerpc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch3_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch3_s390.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch3_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8c-4etch3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8c-4etch3_sparc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8c-4etch3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8c-4etch3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8c-4etch3_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.