Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1576-1 openssh -- förutsägbar slumptalsgenerator

Rapporterat den:
2008-05-14
Berörda paket:
openssh
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2008-0166.
Ytterligare information:

Den nyligen publicerade sårbarheten i Debians openssl-paket (DSA-1571-1, CVE-2008-0166) påverkar indirekt OpenSSH. Därför måste alla användar- och värdnycklar som skapats med trasiga versioner av openssl-paketet anses vara otillförlitliga, även efter att openssl-uppdateringen har installerats.

1. Installera säkerhetsuppdateringarna

Denna uppdatering innehåller ett beroende på openssl-uppdateringen och kommer automatiskt installera en rättad version av libssl0.9.8-paketet, samt det nya paketet openssh-blacklist.

När uppdateringen har installerats kommer svaga användarnycklar automatiskt att avvisas när så är möjligt (även om de inte alltid kan identifieras). Om du använder sådana nycklar för autentisering av användare kommer de omedelbart att sluta fungera och måste ersättas (se steg 3).

OpenSSH-värdnycklar kan omskapas automatiskt när OpenSSH-säkerhetsuppdateringen installeras. Uppdateringen kommer be dig om bekräftelse innan den gör det.

2. Uppdatera OpenSSH:s known_hosts-filer

När värdnyckeln omskapas kommer det att göra så att en varning visas när du ansluter till systemet med SSH fram till att värdnyckeln uppdaterats i filen known_hosts. Varningen ser ut som följer:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@  WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!   @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.

I det här fallet har nyckeln helt enkelt ändrats, och du bör uppdatera motsvarande known_hosts-fil, enligt beskrivningen i felmeddelandet.

Vi rekommenderar att du använder en betrodd kanal för att hämta servernyckeln. Nyckeln finns i filen /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub på severn; dess fingeravtryck kan skrivas ut med kommandot:

ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub

Förutom användarspecifika known_hosts-filer kan det finnas en systemglobal fil för kända värdar som heter /etc/ssh/ssh_known_hosts. Denna fil används både av ssh-klienten och av sshd för hosts.equiv-funktionalitet. Även denna fil behöver uppdateras.

3. Kontrollera samtliga OpenSSH-användarnycklar

Den mest säkra lösningen är att skapa alla OpenSSH-användarnycklar på nytt, förutom när det är möjligt att med hög sannolikhet avgöra att nyckeln har skapats på ett system som inte påverkats av problemet.

Se om din nyckel påverkas genom att köra verktyget ssh-vulnkey, vilket medföljer denna säkerhetsuppdatering. Som standard kommer ssh-vulnkey att se på standardplatsen för användarnycklar (~/.ssh/id_rsa, ~/.ssh/id_dsa och ~/.ssh/identity), din authorized_keys-fil (~/.ssh/authorized_keys och ~/.ssh/authorized_keys2), samt systemets värdnycklar (/etc/ssh/ssh_host_dsa_key och /etc/ssh/ssh_host_rsa_key).

För att kontrollera alla dina egna nycklar, förutsatt att de finns på standardplatser (~/.ssh/id_rsa, ~/.ssh/id_dsa, eller ~/.ssh/identity):

ssh-vulnkey

För att kontrollera alla nycklar på ditt system:

sudo ssh-vulnkey -a

För att kontrollera en nyckel på en icke-standardiserad plats:

ssh-vulnkey /sökväg/till/nyckel

Om ssh-vulnkey säger Unknown (no blacklist information) (okänd – svartlisteinformation saknas) så saknas information om huruvida nyckeln påverkas. I detta fall kan du se på modifieringstidpunkten (mtime) för filen genom att använda ls -l. Nycklar som skapats tidigare än september 2006 påverkas inte. Tänk dock på att, även om det är osannolikt, så kan säkerhetskopieringsprocedurer ha ändrat fildatumet bakåt i tiden (eller så kan systemklockan ha varit felinställd).

Om du är osäker skapar du en ny nyckel och tar bort den gamla från alla servrar den använts på.

4. Omskapa eventuella påverkade användarnycklar

OpenSSH-nycklar som används för användarautentisering måste skapas om manuellt, och det gäller även de som har överförts till ett annat system efter att de skapades.

Nya nycklar kan skapas med ssh-keygen, t.ex:

  $ ssh-keygen
  Generating public/private rsa key pair.
  Enter file in which to save the key (/home/användare/.ssh/id_rsa):
  Enter passphrase (empty for no passphrase):
  Enter same passphrase again:
  Your identification has been saved in /home/användare/.ssh/id_rsa.
  Your public key has been saved in /home/användare/.ssh/id_rsa.pub.
  The key fingerprint is:
  00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 användare@värd

5. Uppdatera authorized_keys-filer (om nödvändigt)

När användarnycklarna har omskapats måste de relevanta öppna nycklarna kopieras till alla authorized_keys-filer (och authorized_keys2-filer, om de behövs) på fjärrsystem. Se till att ta bort de rader som gäller gamla nycklar från dessa filer.

Förutom motvapen för att avhjälpa slumptalssårbarheten rättar även denna uppdatering av OpenSSH flera andra sårbarheter:

CVE-2008-1483: Timo Juhani Lindfors upptäckte att SSH-klienten, om X11-vidaresändning var aktiverat, valde en X11-vidaresändningsport utan att försäkra sig om att den kan bindas till alla adressfamiljer. Om systemet är konfigurerat med IPv6 (även om det inte har fungerande IPv6-konnektivitet) kunde detta göra det möjligt för en lokal angripare på fjärrservern att kapa X11-vidaresändning.

CVE-2007-4752: Jan Pechanec upptäckte att ssh faller tillbaka till att skapa en betrodd X11-kaka om det inte går att skapa en obetrodd kaka, vilket möjligen kan exponera den lokala skärmen till en skadlig fjärrserver när X11-vidaresändning är aktivt.

För den stabila utgåvan (Etch) har dessa problem rättats i version 4.3p2-9etch1. För närvarande har bara en delmängd av alla de arkitekturer som stöds byggts, ytterligare uppdateringar kommer tillhandahållas när de blir tillgängliga.

För den instabila utgåvan (Sid) och uttestningsutgåvan (Lenny) har dessa problem rättats i version 4.7p1-9.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era openssh-paket och vidtar de åtgärder som beskrivs ovan.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 4.0 (etch)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh_4.3p2-9etch1.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh-blacklist/openssh-blacklist_0.1.1.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh_4.3p2-9etch1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh-blacklist/openssh-blacklist_0.1.1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh_4.3p2.orig.tar.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh-blacklist/openssh-blacklist_0.1.1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/ssh_4.3p2-9etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/ssh-krb5_4.3p2-9etch1_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-client-udeb_4.3p2-9etch1_alpha.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-client_4.3p2-9etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/ssh-askpass-gnome_4.3p2-9etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-server-udeb_4.3p2-9etch1_alpha.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-server_4.3p2-9etch1_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-server-udeb_4.3p2-9etch1_amd64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-server_4.3p2-9etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-client-udeb_4.3p2-9etch1_amd64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-client_4.3p2-9etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/ssh-askpass-gnome_4.3p2-9etch1_amd64.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-client-udeb_4.3p2-9etch1_hppa.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/ssh-askpass-gnome_4.3p2-9etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-server_4.3p2-9etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-server-udeb_4.3p2-9etch1_hppa.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-client_4.3p2-9etch1_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-client_4.3p2-9etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-server_4.3p2-9etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/ssh-askpass-gnome_4.3p2-9etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-server-udeb_4.3p2-9etch1_i386.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-client-udeb_4.3p2-9etch1_i386.udeb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-server-udeb_4.3p2-9etch1_ia64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-client_4.3p2-9etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/ssh-askpass-gnome_4.3p2-9etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-client-udeb_4.3p2-9etch1_ia64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-server_4.3p2-9etch1_ia64.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-server_4.3p2-9etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-server-udeb_4.3p2-9etch1_powerpc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-client_4.3p2-9etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/ssh-askpass-gnome_4.3p2-9etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-client-udeb_4.3p2-9etch1_powerpc.udeb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-server_4.3p2-9etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/ssh-askpass-gnome_4.3p2-9etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-client_4.3p2-9etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-server-udeb_4.3p2-9etch1_sparc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssh/openssh-client-udeb_4.3p2-9etch1_sparc.udeb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.