Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1578-1 php4 -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2008-05-17
Berörda paket:
php4
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2007-3799, CVE-2007-3806, CVE-2007-3998, CVE-2007-4657, CVE-2008-2051.
Ytterligare information:

Man har upptäckt flera sårbarheter i PHP version 4, ett HTML-inbyggt serversideskriptspråk. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2007-3799

  Funktionen session_start gjorde det möjligt för angripare utifrån att sätta in godtyckliga attribut i sessionskakan via specialtecken i en kaka som hämtades från olika parametrar.

 • CVE-2007-3806

  Det var möjligt att utföra en överbelastningsattack via ett skadligt skript som utnyttjade glob()-funktionen.

 • CVE-2007-3998

  Viss specialskriven indata till funktionen wordwrap() kunde användas i en överbelastningsattack.

 • CVE-2007-4657

  Stora längdvärden i funktionerna stspn() och strcspn() kunde göra det möjligt för en angripare att utlösa heltalsspill för att exponera minne eller utföra en överbelastningsattack.

 • CVE-2008-2051

  API-funktionen escapeshellcmd kunde angripas genom icke-kompletta multibyteteckensekvenser.

För den stabila utgåvan (Etch) har dessa problem rättats i version 6:4.4.4-8+etch6.

php4-paketen finns inte längre i den instabila utgåvan (Sid).

Vi rekommenderar att ni uppgraderar ert php4-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 4.0 (etch)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4_4.4.4-8+etch6.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4_4.4.4.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4_4.4.4-8+etch6.diff.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4_4.4.4-8+etch6_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pear_4.4.4-8+etch6_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-xslt_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache2-mod-php4_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cgi_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-odbc_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pspell_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mysql_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-gd_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-domxml_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-curl_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-dev_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-sybase_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcal_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache-mod-php4_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-imap_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcrypt_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-recode_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pgsql_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-common_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cli_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mhash_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-ldap_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-snmp_4.4.4-8+etch6_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-common_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-curl_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-snmp_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-ldap_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cli_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcrypt_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-imap_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mysql_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-odbc_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-gd_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache2-mod-php4_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mhash_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcal_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pspell_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-interbase_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-sybase_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-domxml_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache-mod-php4_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-xslt_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pgsql_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-recode_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cgi_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-dev_4.4.4-8+etch6_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-xslt_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mysql_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-curl_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-imap_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mhash_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cgi_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-recode_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-domxml_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-sybase_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache-mod-php4_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-gd_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pspell_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache2-mod-php4_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-snmp_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pgsql_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-ldap_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-odbc_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcrypt_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cli_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcal_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-dev_4.4.4-8+etch6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-common_4.4.4-8+etch6_arm.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-snmp_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-common_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cgi_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-dev_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-xslt_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-gd_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-ldap_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mysql_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cli_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcrypt_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-imap_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-recode_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mhash_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-domxml_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-sybase_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-curl_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-odbc_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pspell_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcal_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache2-mod-php4_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache-mod-php4_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pgsql_4.4.4-8+etch6_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcrypt_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pgsql_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-curl_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cli_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-snmp_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcal_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-common_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-ldap_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-imap_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-odbc_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-dev_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pspell_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cgi_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mhash_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache-mod-php4_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mysql_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache2-mod-php4_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-domxml_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-interbase_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-gd_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-sybase_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-recode_4.4.4-8+etch6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-xslt_4.4.4-8+etch6_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-curl_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-recode_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cgi_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache-mod-php4_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-gd_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcrypt_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache2-mod-php4_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-domxml_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-dev_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-odbc_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pspell_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-xslt_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-snmp_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mysql_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-imap_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-sybase_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-ldap_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cli_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcal_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mhash_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-common_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pgsql_4.4.4-8+etch6_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-imap_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-dev_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mysql_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-gd_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-ldap_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-snmp_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-common_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cgi_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-xslt_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-sybase_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache2-mod-php4_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcal_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-odbc_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cli_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-curl_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-recode_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pspell_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pgsql_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcrypt_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mhash_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-domxml_4.4.4-8+etch6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache-mod-php4_4.4.4-8+etch6_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-odbc_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-sybase_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pspell_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-snmp_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cgi_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache-mod-php4_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcal_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-ldap_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache2-mod-php4_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-common_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pgsql_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-xslt_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-dev_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-curl_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-recode_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-gd_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcrypt_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cli_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mhash_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-domxml_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-imap_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mysql_4.4.4-8+etch6_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache-mod-php4_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache2-mod-php4_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-domxml_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-ldap_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-imap_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-recode_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcrypt_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cgi_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mhash_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cli_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pspell_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-odbc_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-gd_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcal_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-common_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-xslt_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-sybase_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-snmp_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mysql_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-curl_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-dev_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pgsql_4.4.4-8+etch6_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-xslt_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-domxml_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-snmp_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cli_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-odbc_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-sybase_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mysql_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-ldap_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache-mod-php4_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-imap_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cgi_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pgsql_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-gd_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache2-mod-php4_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pspell_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-common_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-recode_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-curl_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-dev_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcal_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mhash_4.4.4-8+etch6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcrypt_4.4.4-8+etch6_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-recode_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-sybase_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-gd_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mysql_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mhash_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-ldap_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-odbc_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pgsql_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-common_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-dev_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-snmp_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache2-mod-php4_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-pspell_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcal_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-mcrypt_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cli_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-imap_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-cgi_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-domxml_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-curl_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/php4-xslt_4.4.4-8+etch6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php4/libapache-mod-php4_4.4.4-8+etch6_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.