Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1579-1 netpbm-free -- otillräcklig städning av indata

Rapporterat den:
2008-05-18
Berörda paket:
netpbm-free
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2008-0554.
Ytterligare information:

Man har upptäckt en sårbarhet i GIF-läsarimplementationen i netpbm-free, en svit med bildmanipuleringsverktyg. Otillräcklig validering av indata kunde göra det möjligt för en skräddarsydd GIF-fil att spilla en stackbuffert, vilket potentiellt möjliggjorde exekvering av godtycklig kod.

För den stabila utgåvan (Etch) har dessa problem rättats i version 2:10.0-11.1+etch1.

För den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 2:10.0-11.1.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era netpbm-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 4.0 (etch)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/netpbm-free_10.0-11.1+etch1.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/netpbm-free_10.0.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/netpbm-free_10.0-11.1+etch1.dsc
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9_10.0-11.1+etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9-dev_10.0-11.1+etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10_10.0-11.1+etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/netpbm_10.0-11.1+etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10-dev_10.0-11.1+etch1_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9_10.0-11.1+etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/netpbm_10.0-11.1+etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10-dev_10.0-11.1+etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10_10.0-11.1+etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9-dev_10.0-11.1+etch1_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10_10.0-11.1+etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/netpbm_10.0-11.1+etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10-dev_10.0-11.1+etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9_10.0-11.1+etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9-dev_10.0-11.1+etch1_arm.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/netpbm_10.0-11.1+etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9_10.0-11.1+etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10-dev_10.0-11.1+etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9-dev_10.0-11.1+etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10_10.0-11.1+etch1_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10_10.0-11.1+etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/netpbm_10.0-11.1+etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9_10.0-11.1+etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9-dev_10.0-11.1+etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10-dev_10.0-11.1+etch1_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9_10.0-11.1+etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10_10.0-11.1+etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/netpbm_10.0-11.1+etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10-dev_10.0-11.1+etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9-dev_10.0-11.1+etch1_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10-dev_10.0-11.1+etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9-dev_10.0-11.1+etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9_10.0-11.1+etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/netpbm_10.0-11.1+etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10_10.0-11.1+etch1_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10-dev_10.0-11.1+etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10_10.0-11.1+etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/netpbm_10.0-11.1+etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9_10.0-11.1+etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9-dev_10.0-11.1+etch1_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9-dev_10.0-11.1+etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9_10.0-11.1+etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/netpbm_10.0-11.1+etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10-dev_10.0-11.1+etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10_10.0-11.1+etch1_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/netpbm_10.0-11.1+etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9_10.0-11.1+etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10-dev_10.0-11.1+etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9-dev_10.0-11.1+etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10_10.0-11.1+etch1_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9-dev_10.0-11.1+etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm9_10.0-11.1+etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10-dev_10.0-11.1+etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/netpbm_10.0-11.1+etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/n/netpbm-free/libnetpbm10_10.0-11.1+etch1_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.