Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1595-1 xorg-server -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2008-06-11
Berörda paket:
xorg-server
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2008-1377, CVE-2008-1379, CVE-2008-2360, CVE-2008-2361, CVE-2008-2362.
Ytterligare information:

Flera lokala sårbarheter har upptäckts i fönstersystemet X. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2008-1377

  Avsaknad av kontroll av parametrarna till funktionerna SProcSecurityGenerateAuthorization och SProcRecordCreateContext gjorde det möjligt för ett specialskrivet anrop att utlösa växling av bytes utanför parametrarna till dessa anrop, vilket kunde orsaka en sönderskrivning av minne.

 • CVE-2008-1379

  Ett heltalsspill i valideringen av parametrarna till anropet ShmPutImage() gjorde det möjligt att utlösa kopiering av godtyckligt minne i servern till en punktgrafikbild som senare kunde användas av klienten för att läsa godtyckliga delar av X-serverns minnesområde.

 • CVE-2008-2360

  Ett heltalsspill kunde uppstå i beräkningen av storleken på glyfen som skulle allokeras av funktionen AllocateGlyph(), vilket kunde få mindre minne att allokeras än förväntat, vilket kunde leda till ett senare heapspill.

 • CVE-2008-2361

  Ett heltalsspill kunde uppstå i beräkningen av storleken på glyfen som skulle allokeras av funktionen ProcRenderCreateCursor(), vilket kunde få mindre minne att allokeras än förväntat, vilket senare kunde leda till avreferering av omappat minne och få X-servern att krascha.

 • CVE-2008-2362

  Heltalsspill kunde också uppstå i koden som kontrollerade parametrarna till funktionerna SProcRenderCreateLinearGradient, SProcRenderCreateRadialGradient och SProcRenderCreateConicalGradient, vilket kunde leda till minnessönderskrivning genom att växla blytes utanför de tänkta anropsparametrarna.

För den stabila utgåvan (Etch) har dessa problem rättats i version 2:1.1.1-21etch5.

För den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 2:1.4.1~git20080517-2.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar ert xorg-server-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 4.0 (etch)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xorg-server_1.1.1.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xorg-server_1.1.1-21etch5.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xorg-server_1.1.1-21etch5.dsc
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-dev_1.1.1-21etch5_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-core_1.1.1-21etch5_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx_1.1.1-21etch5_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xnest_1.1.1-21etch5_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xvfb_1.1.1-21etch5_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx-tools_1.1.1-21etch5_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xephyr_1.1.1-21etch5_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx-tools_1.1.1-21etch5_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xephyr_1.1.1-21etch5_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx_1.1.1-21etch5_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xnest_1.1.1-21etch5_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xvfb_1.1.1-21etch5_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-dev_1.1.1-21etch5_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-core_1.1.1-21etch5_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx-tools_1.1.1-21etch5_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-core_1.1.1-21etch5_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-dev_1.1.1-21etch5_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xnest_1.1.1-21etch5_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xvfb_1.1.1-21etch5_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx_1.1.1-21etch5_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xephyr_1.1.1-21etch5_arm.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xvfb_1.1.1-21etch5_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xnest_1.1.1-21etch5_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-core_1.1.1-21etch5_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-dev_1.1.1-21etch5_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx_1.1.1-21etch5_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xephyr_1.1.1-21etch5_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx-tools_1.1.1-21etch5_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xnest_1.1.1-21etch5_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx_1.1.1-21etch5_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xvfb_1.1.1-21etch5_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx-tools_1.1.1-21etch5_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-dev_1.1.1-21etch5_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-core_1.1.1-21etch5_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xephyr_1.1.1-21etch5_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xephyr_1.1.1-21etch5_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xvfb_1.1.1-21etch5_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-core_1.1.1-21etch5_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xnest_1.1.1-21etch5_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx-tools_1.1.1-21etch5_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx_1.1.1-21etch5_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-dev_1.1.1-21etch5_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx-tools_1.1.1-21etch5_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-core_1.1.1-21etch5_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xvfb_1.1.1-21etch5_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xnest_1.1.1-21etch5_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xephyr_1.1.1-21etch5_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx_1.1.1-21etch5_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-dev_1.1.1-21etch5_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx-tools_1.1.1-21etch5_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-dev_1.1.1-21etch5_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xnest_1.1.1-21etch5_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xvfb_1.1.1-21etch5_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xephyr_1.1.1-21etch5_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-core_1.1.1-21etch5_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx_1.1.1-21etch5_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx_1.1.1-21etch5_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-core_1.1.1-21etch5_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xephyr_1.1.1-21etch5_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xnest_1.1.1-21etch5_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xvfb_1.1.1-21etch5_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-dev_1.1.1-21etch5_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx-tools_1.1.1-21etch5_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-core_1.1.1-21etch5_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xephyr_1.1.1-21etch5_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xnest_1.1.1-21etch5_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx-tools_1.1.1-21etch5_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-dev_1.1.1-21etch5_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx_1.1.1-21etch5_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xvfb_1.1.1-21etch5_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-dev_1.1.1-21etch5_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xvfb_1.1.1-21etch5_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xnest_1.1.1-21etch5_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xephyr_1.1.1-21etch5_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx-tools_1.1.1-21etch5_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xdmx_1.1.1-21etch5_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-core_1.1.1-21etch5_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.