Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1647-1 php5 -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2008-10-07
Berörda paket:
php5
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Debians felrapporteringssystem: Fel 499987, Fel 499988, Fel 499989.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2008-3658, CVE-2008-3659, CVE-2008-3660.
Ytterligare information:

Man har upptäckt flera sårbarheter i PHP, ett HTML-inbyggt skriptspråk för serversidan. Projektet Common Vulnerabilities och Exposures identifierar följande problem:

  • CVE-2008-3658

    Ett buffertspill i funktionen imageloadfont gjorde det möjligt att utföra en överbelastningsattack eller exekvera godtycklig kod via en specialskriven teckensnittsfil.

  • CVE-2008-3659

    Ett buffetspill i funktionen memnstr gjorde det möjligt att utföra en överbelastningsattack eller exekvera godtycklig kod via en specialskriven avgränsarparameter i explode-funktionen.

  • CVE-2008-3660

    Det var möjligt att utföra en överbelastningsattack i FastCGI-modulen genom att en angripare utifrån utförde anrop med flera punkter före filtillägget.

För den stabila utgåvan (Etch) har dessa problem rättats i version 5.2.0-8+etch13.

För uttestningsutgåvan (Lenny) och den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 5.2.6-4.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar ert php5-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 4.0 (etch)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.0.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.0-8+etch13.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.0-8+etch13.dsc
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php-pear_5.2.0-8+etch13_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.0-8+etch13_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch13_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-interbase_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch13_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch13_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch13_arm.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch13_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-interbase_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch13_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch13_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch13_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch13_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch13_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch13_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch13_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch13_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch13_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0-8+etch13_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0-8+etch13_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.