Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1649-1 iceweasel -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2008-10-08
Berörda paket:
iceweasel
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2008-0016, CVE-2008-3835, CVE-2008-3836, CVE-2008-3837, CVE-2008-4058, CVE-2008-4059, CVE-2008-4060, CVE-2008-4061, CVE-2008-4062, CVE-2008-4065, CVE-2008-4066, CVE-2008-4067, CVE-2008-4068, CVE-2008-4069.
Ytterligare information:

Flera utifrån nåbara sårbarheter har upptäckts i the webbläsaren Iceweasel, en märkeslös version av Firefox. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2008-0016

  Justin Schuh, Tom Cross och Peter Williams upptäckte ett buffertspill i tolkaren för UTF-8-URL:er som kan leda till exekvering av godtycklig kod.

 • CVE-2008-3835

  moz_bug_r_a4 upptäckte att samma-ursprungs-kontrollen i nsXMLDocument::OnChannelRedirect() kunde kringgås.

 • CVE-2008-3836

  moz_bug_r_a4 upptäckte att flera sårbarheter i feedWriter kunde till utökning av privilegier för Chrome.

 • CVE-2008-3837

  Paul Nickerson upptäckte att en angripare kunde flytta fönster under tiden ett musklick skedde, vilket resulterar i oönskade händelser orsakade av drag-och-släpp.

 • CVE-2008-4058

  moz_bug_r_a4 upptäckte en sårbarhet som kan resultera i utökning av privilegier för Chrome genom XPCNativeWrappers.

 • CVE-2008-4059

  moz_bug_r_a4 upptäckte en sårbarhet som kan resultera i utökning av privilegier för Chrome genom XPCNativeWrappers.

 • CVE-2008-4060

  Olli Pettay och moz_bug_r_a4 upptäckte en utökning av privilegier för Chrome i XSLT-hanteringen.

 • CVE-2008-4061

  Jesse Ruderman upptäckte en krasch i layoutmotorn, som kan tillåta exekvering av godtycklig kod.

 • CVE-2008-4062

  Igor Bukanov, Philip Taylor, Georgi Guninski och Antoine Labour upptäckte krascher i Javascriptmotorn, som kan tillåta exekvering av godtycklig kod.

 • CVE-2008-4065

  Dave Reed upptäckte att några Unicode-byteordningsmärken tas bort från Javascriptkod innan exekvering, vilket kan resultera i att kod, som annars var del av en sträng, exekveras.

 • CVE-2008-4066

  Gareth Heyes upptäckte att några Unicodesurrogattecken ignoreras av HTML-tolkaren.

 • CVE-2008-4067

  Boris Zbarsky upptäckte att resource:-URL:er tillåter katalogtraversering vid användning av URL-kodade snedstreck.

 • CVE-2008-4068

  Georgi Guninski upptäckte att resource:-URL:er kunde kringgå lokala åtkomstrestriktioner.

 • CVE-2008-4069

  Billy Hoffman upptäckte att XBM-avkodaren kunde avslöja oinitialiserat minne.

För den stabila utgåvan (Etch) har dessa problem rättats i version 2.0.0.17-0etch1. Paket för hppa kommer tilhandahållas senare.

För den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 3.0.3 av iceweasel och 1.9.0.3-1 av xulrunner.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era iceweasel-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 4.0 (etch)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.17.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.17-0etch1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.17-0etch1.diff.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/firefox_2.0.0.17-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/firefox-dom-inspector_2.0.0.17-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/mozilla-firefox-dom-inspector_2.0.0.17-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/mozilla-firefox-gnome-support_2.0.0.17-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dom-inspector_2.0.0.17-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/mozilla-firefox_2.0.0.17-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/firefox-gnome-support_2.0.0.17-0etch1_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.17-0etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.17-0etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.17-0etch1_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.17-0etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.17-0etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.17-0etch1_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.17-0etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.17-0etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.17-0etch1_arm.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.17-0etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.17-0etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.17-0etch1_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.17-0etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.17-0etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.17-0etch1_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.17-0etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.17-0etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.17-0etch1_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.17-0etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.17-0etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.17-0etch1_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.17-0etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.17-0etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.17-0etch1_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.17-0etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.17-0etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.17-0etch1_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.17-0etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.17-0etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.17-0etch1_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.