Säkerhetsbulletiner från 2008

[2008-12-27] DSA-1693 phppgadmin - flera sårbarheter
[2008-12-27] DSA-1692 php-xajax - otillräcklig städning av indata
[2008-12-22] DSA-1691 moodle - flera sårbarheter
[2008-12-22] DSA-1690 avahi - försäkransfel
[2008-12-21] DSA-1689 proftpd-dfsg - kontrollerar inte indata
[2008-12-20] DSA-1688 courier-authlib - SQL-injicering
[2008-12-15] DSA-1687 linux-2.6 - överbelastning/utökning av privilegier
[2008-12-14] DSA-1686 no-ip - buffertspill
[2008-12-12] DSA-1685 uw-imap - buffertspill, nullpekaravreferering
[2008-12-10] DSA-1684 lcms - flera sårbarheter
[2008-12-08] DSA-1683 streamripper - buffertspill
[2008-12-07] DSA-1682 squirrelmail - otillräcklig städning av indata
[2008-12-04] DSA-1681 linux-2.6.24 - överbelastning/utökning av privilegier
[2008-12-04] DSA-1680 clamav - buffertspill, stackförbrukning
[2008-12-03] DSA-1679 awstats - serveröverskridande skriptproblem
[2008-12-03] DSA-1678 perl - designfel
[2008-12-02] DSA-1677 cupsys - heltalsspill
[2008-12-01] DSA-1676 flamethrower - osäkert skapande av temporär fil
[2008-11-30] DSA-1675 phpmyadmin - otillräcklig städning av indata
[2008-11-30] DSA-1674 jailer - osäkert skapande av temporär fil
[2008-11-29] DSA-1673 wireshark - flera sårbarheter
[2008-11-29] DSA-1672 imlib2 - buffertspill
[2008-11-24] DSA-1671 iceweasel - flera sårbarheter
[2008-11-24] DSA-1670 enscript - buffertspill
[2008-11-23] DSA-1669 xulrunner - flera sårbarheter
[2008-11-22] DSA-1668 hf - programmeringsfel
[2008-11-19] DSA-1667 python2.4 - flera sårbarheter
[2008-11-17] DSA-1666 libxml2 - flera sårbarheter
[2008-11-12] DSA-1665 libcdaudio - heapspill
[2008-11-10] DSA-1664 ekg - städar inte indata
[2008-11-09] DSA-1663 net-snmp - flera sårbarheter
[2008-11-06] DSA-1662 mysql-dfsg-5.0 - förbigående av autentisering
[2008-10-29] DSA-1661 openoffice.org - flera sårbarheter
[2008-10-26] DSA-1660 clamav - nullpekaravreferering, resursförbrukning
[2008-10-23] DSA-1659 libspf2 - buffertspill
[2008-10-22] DSA-1658 dbus - programmeringsfel
[2008-10-20] DSA-1657 qemu - osäkra temporära filer
[2008-10-20] DSA-1656 cupsys - flera sårbarheter
[2008-10-16] DSA-1655 linux-2.6.24 - överbelastning/informationsläckage/utökning av privilegier
[2008-10-14] DSA-1654 libxml2 - buffertspill
[2008-10-13] DSA-1653 linux-2.6 - överbelastning/utökning av privilegier
[2008-10-12] DSA-1652 ruby1.9 - flera sårbarheter
[2008-10-12] DSA-1651 ruby1.8 - flera sårbarheter
[2008-10-12] DSA-1650 openldap2.3 - överbelastningsattack
[2008-10-08] DSA-1649 iceweasel - flera sårbarheter
[2008-10-08] DSA-1648 mon - osäkra temporära filer
[2008-10-07] DSA-1647 php5 - flera sårbarheter
[2008-10-07] DSA-1646 squid - kontroll av fältstorlek
[2008-10-06] DSA-1645 lighttpd - diverse
[2008-10-05] DSA-1644 mplayer - heltalsspill
[2008-10-05] DSA-1643 feta - osäker hantering av temporära filer
[2008-09-20] DSA-1642 horde3 - serveröverskridande skript
[2008-09-20] DSA-1641 phpmyadmin - flera sårbarheter
[2008-09-20] DSA-1640 python-django - flera sårbarheter
[2008-09-19] DSA-1639 twiki - kommandoexekvering
[2008-09-16] DSA-1638 openssh - överbelastningsattack
[2008-09-15] DSA-1637 git-core - buffertspill
[2008-09-11] DSA-1636 linux-2.6.24 - överbelastningsattack/informationsläcka
[2008-09-10] DSA-1635 freetype - flera sårbarheter
[2008-09-01] DSA-1634 wordnet - stack- och heapspill
[2008-09-01] DSA-1633 slash - SQL-injicering, serveröverskridande skript
[2008-08-26] DSA-1632 tiff - buffertunderspill
[2008-08-22] DSA-1631 libxml2 - överbelastningsattack
[2008-08-21] DSA-1630 linux-2.6 - överbelastningsattack/informationsläcka
[2008-08-19] DSA-1629 postfix - programmeringsfel
[2008-08-10] DSA-1628 pdns - förfalskning av DNS-svar
[2008-08-04] DSA-1627 opensc - programmeringsfel
[2008-08-01] DSA-1626 httrack - buffertspill
[2008-08-01] DSA-1625 cupsys - buffertspill
[2008-07-31] DSA-1624 libxslt - buffertspill
[2008-07-31] DSA-1623 dnsmasq - DNS-cacheförgiftning
[2008-07-31] DSA-1622 newsx - buffertspill
[2008-07-27] DSA-1621 icedove - flera sårbarheter
[2008-07-27] DSA-1620 python2.5 - flera sårbarheter
[2008-07-27] DSA-1619 python-dns - Förfalskning av DNS-svar
[2008-07-26] DSA-1618 ruby1.9 - flera sårbarheter
[2008-07-25] DSA-1617 refpolicy - inkompatibel policy
[2008-07-26] DSA-1616 clamav - överbelastningsattack
[2008-07-23] DSA-1615 xulrunner - flera sårbarheter
[2008-07-23] DSA-1614 iceweasel - flera sårbarheter
[2008-07-22] DSA-1613 libgd2 - flera sårbarheter
[2008-07-21] DSA-1612 ruby1.8 - flera sårbarheter
[2008-07-16] DSA-1611 afuse - utökning av privilegier
[2008-07-15] DSA-1610 gaim - heltalsspill
[2008-07-15] DSA-1609 lighttpd - diverse
[2008-07-13] DSA-1608 mysql-dfsg-5.0 - förbigående av autentisering
[2008-07-11] DSA-1607 iceweasel - flera sårbarheter
[2008-07-09] DSA-1606 poppler - programmeringsfel
[2008-07-08] DSA-1605 glibc - förgiftad DNS-cache
[2008-07-08] DSA-1604 bind - förgiftad DNS-cache
[2008-07-08] DSA-1603 bind9 - förgiftad DNS-cache
[2008-07-05] DSA-1602 pcre3 - buffertspill
[2008-07-04] DSA-1601 wordpress - flera sårbarheter
[2008-07-01] DSA-1600 sympa - överbelastningsattack
[2008-06-26] DSA-1599 dbus - programmeringsfel
[2008-06-19] DSA-1598 libtk-img - buffertspill
[2008-06-12] DSA-1597 mt-daapd - flera sårbarheter
[2008-06-12] DSA-1596 typo3 - flera sårbarheter
[2008-06-11] DSA-1595 xorg-server - flera sårbarheter
[2008-06-11] DSA-1594 imlib2 - buffertspill
[2008-06-09] DSA-1593 tomcat5.5 - städar inte indata
[2008-06-09] DSA-1592 linux-2.6 - heapspill
[2008-06-03] DSA-1591 libvorbis - flera sårbarheter
[2008-05-30] DSA-1590 samba - buffertspill
[2008-05-28] DSA-1589 libxslt - buffertspill
[2008-05-27] DSA-1588 linux-2.6 - överbelastningsattack
[2008-05-26] DSA-1587 mtr - buffertspill
[2008-05-22] DSA-1586 xine-lib - flera sårbarheter
[2008-05-21] DSA-1585 speex - heltalsspill
[2008-05-21] DSA-1584 libfishsound - buffertspill
[2008-05-20] DSA-1583 gnome-peercast - buffertspill
[2008-05-20] DSA-1582 peercast - buffertspill
[2008-05-20] DSA-1581 gnutls13 - flera sårbarheter
[2008-05-20] DSA-1580 phpgedview - programmeringsfel
[2008-05-18] DSA-1579 netpbm-free - otillräcklig städning av indata
[2008-05-17] DSA-1578 php4 - flera sårbarheter
[2008-05-14] DSA-1577 gforge - osäkra temporära filer
[2008-05-14] DSA-1576 openssh - förutsägbar slumptalsgenerator
[2008-05-12] DSA-1575 linux-2.6 - överbelastningsattack
[2008-05-12] DSA-1574 icedove - flera sårbarheter
[2008-05-11] DSA-1573 rdesktop - flera sårbarheter
[2008-05-11] DSA-1572 php5 - flera sårbarheter
[2008-05-13] DSA-1571 openssl - förutsägbar slumptalsgenerator
[2008-05-06] DSA-1570 kazehakase - diverse
[2008-05-05] DSA-1569 cacti - otillräcklig städning av indata
[2008-05-05] DSA-1568 b2evolution - otillräcklig städning av indata
[2008-05-05] DSA-1567 blender - buffertspill
[2008-05-02] DSA-1566 cpio - programmeringsfel
[2008-05-01] DSA-1565 linux-2.6 - flera sårbarheter
[2008-05-01] DSA-1564 wordpress - flera sårbarheter
[2008-04-30] DSA-1563 asterisk - programmeringsfel
[2008-04-28] DSA-1562 iceape - programmeringsfel
[2008-04-28] DSA-1561 ldm - programmeringsfel
[2008-04-28] DSA-1560 kronolith2 - otillräcklig städning av indata
[2008-04-27] DSA-1559 phpgedview - otillräcklig städning av indata
[2008-04-24] DSA-1558 xulrunner - programmeringsfel
[2008-04-24] DSA-1557 phpmyadmin - otillräcklig städning av indata
[2008-04-24] DSA-1556 perl - heap-buffertspill
[2008-04-23] DSA-1555 iceweasel - programmeringsfel
[2008-04-22] DSA-1554 roundup - otillräcklig städning av indata
[2008-04-20] DSA-1553 ikiwiki - serveröverskridande anropsförfalskning
[2008-04-19] DSA-1552 mplayer - städar inte indata
[2008-04-19] DSA-1551 python2.4 - flera sårbarheter
[2008-04-17] DSA-1550 suphp - programmeringsfel
[2008-04-17] DSA-1549 clamav - buffertspill
[2008-04-17] DSA-1548 xpdf - flera sårbarheter
[2008-04-17] DSA-1547 openoffice.org - flera sårbarheter
[2008-04-10] DSA-1546 gnumeric - heltalsspill
[2008-04-10] DSA-1545 rsync - heltalsspill
[2008-07-16] DSA-1544 pdns-recursor - formgivningsfel
[2008-04-09] DSA-1543 vlc - flera sårbarheter
[2008-04-09] DSA-1542 libcairo - heltalsspill
[2008-04-08] DSA-1541 openldap2.3 - flera sårbarheter
[2008-04-07] DSA-1540 lighttpd - överbelastningsattack
[2008-04-04] DSA-1539 mapserver - flera sårbarheter
[2008-04-04] DSA-1538 alsaplayer - buffertspill
[2008-04-02] DSA-1537 xpdf - flera sårbarheter
[2008-03-31] DSA-1536 libxine - flera sårbarheter
[2008-03-30] DSA-1535 iceweasel - flera sårbarheter
[2008-03-28] DSA-1534 iceape - flera sårbarheter
[2008-03-27] DSA-1533 exiftags - otillräcklig städning av indata
[2008-03-27] DSA-1532 xulrunner - flera sårbarheter
[2008-03-27] DSA-1531 policyd-weight - osäkra temporära filer
[2008-03-25] DSA-1530 cupsys - flera sårbarheter
[2008-03-24] DSA-1529 firebird - flera sårbarheter
[2008-03-24] DSA-1528 serendipity - otillräcklig städning av indata
[2008-03-24] DSA-1527 debian-goodies - otillräcklig städning av indata
[2008-03-20] DSA-1526 xwine - flera sårbarheter
[2008-03-20] DSA-1525 asterisk - flera sårbarheter
[2008-03-18] DSA-1524 krb5 - flera sårbarheter
[2008-03-17] DSA-1523 ikiwiki - serveröverskridande skript
[2008-03-17] DSA-1522 unzip - programmeringsfel
[2008-03-16] DSA-1521 lighttpd - filläcka
[2008-03-16] DSA-1520 smarty - otillräcklig städning av indata
[2008-03-15] DSA-1519 horde3 - otillräcklig städning av indata
[2008-03-15] DSA-1518 backup-manager - programmeringsfel
[2008-03-15] DSA-1517 ldapscripts - programmeringsfel
[2008-03-14] DSA-1516 dovecot - utökning av privilegier
[2008-03-11] DSA-1515 libnet-dns-perl - flera sårbarheter
[2008-03-09] DSA-1514 moin - flera sårbarheter
[2008-03-06] DSA-1513 lighttpd - informationsläcka
[2008-03-05] DSA-1512 evolution - formatsträngsattack
[2008-03-03] DSA-1511 libicu - diverse
[2008-02-27] DSA-1510 ghostscript - buffertspill
[2008-02-25] DSA-1509 koffice - flera sårbarheter
[2008-02-25] DSA-1508 diatheke - otillräcklig städning av indata
[2008-02-24] DSA-1507 turba2 - programmeringsfel
[2008-02-24] DSA-1506 iceape - flera sårbarheter
[2008-02-22] DSA-1505 alsa-driver - minnesläcka i kärnan
[2008-02-22] DSA-1504 kernel-source-2.6.8 - flera sårbarheter
[2008-02-22] DSA-1503 kernel-source-2.4.27 - flera sårbarheter
[2008-02-22] DSA-1502 wordpress - flera sårbarheter
[2008-02-21] DSA-1501 dspam - programmeringsfel
[2008-02-21] DSA-1500 splitvt - utökning av privilegier
[2008-02-19] DSA-1499 pcre3 - buffertspill
[2008-02-19] DSA-1498 libimager-perl - buffertspill
[2008-02-16] DSA-1497 clamav - flera sårbarheter
[2008-02-12] DSA-1496 mplayer - buffertspill
[2008-02-12] DSA-1495 nagios-plugins - buffertspill
[2008-02-11] DSA-1494 linux-2.6 - åtkomstkontroller saknas
[2008-02-10] DSA-1493 sdl-image1.2 - buffertspill
[2008-02-10] DSA-1492 wml - osäkra temporära filer
[2008-02-10] DSA-1491 tk8.4 - buffertspill
[2008-02-10] DSA-1490 tk8.3 - buffertspill
[2008-02-10] DSA-1489 iceweasel - flera sårbarheter
[2008-02-09] DSA-1488 phpbb2 - flera sårbarheter
[2008-02-08] DSA-1487 libexif - flera sårbarheter
[2008-02-04] DSA-1486 gnatsweb - serveröverskridande skriptfel
[2008-02-10] DSA-1485 icedove - flera sårbarheter
[2008-02-10] DSA-1484 xulrunner - flera sårbarheter
[2008-02-06] DSA-1483 net-snmp - formgivningsfel
[2008-02-05] DSA-1482 squid - programmeringsfel
[2008-02-05] DSA-1481 python-cherrypy - städar inte indata
[2008-02-05] DSA-1480 poppler - flera sårbarheter
[2008-01-29] DSA-1479 linux-2.6 - flera sårbarheter
[2008-01-28] DSA-1478 mysql-dfsg-5.0 - buffertspill
[2008-01-27] DSA-1477 yarssr - städar inte indata
[2008-01-27] DSA-1476 pulseaudio - programmeringsfel
[2008-01-26] DSA-1475 gforge - städar inte indata
[2008-01-23] DSA-1474 exiv2 - heltalsspill
[2008-01-21] DSA-1473 scponly - formgivningsfel
[2008-01-21] DSA-1472 xine-lib - buffertspill
[2008-01-21] DSA-1471 libvorbis - flera sårbarheter
[2008-01-20] DSA-1470 horde3 - städar inte indata
[2008-01-20] DSA-1469 flac - flera sårbarheter
[2008-01-20] DSA-1468 tomcat5.5 - flera sårbarheter
[2008-01-19] DSA-1467 mantis - flera sårbarheter
[2008-01-21] DSA-1466 xorg-server - flera sårbarheter
[2008-01-17] DSA-1465 apt-listchanges - programmeringsfel
[2008-01-15] DSA-1464 syslog-ng - avreferering av nullpekare
[2008-01-14] DSA-1463 postgresql-7.4 - flera sårbarheter
[2008-01-13] DSA-1462 hplip - städar inte indata
[2008-01-13] DSA-1461 libxml2 - saknad kontroll av indata
[2008-01-13] DSA-1460 postgresql-8.1 - flera sårbarheter
[2008-01-13] DSA-1459 gforge - otillräcklig städning av indata
[2008-01-10] DSA-1458 openafs - programmeringsfel
[2008-01-09] DSA-1457 dovecot - programmeringsfel
[2008-01-09] DSA-1456 fail2ban - programmeringsfel
[2008-01-08] DSA-1455 libarchive - överbelastningsattack
[2008-01-07] DSA-1454 freetype - heltalsspill
[2008-01-07] DSA-1453 tomcat5 - flera sårbarheter
[2008-01-06] DSA-1452 wzdftpd - överbelastningsattack
[2008-01-06] DSA-1451 mysql-dfsg-5.0 - flera sårbarheter
[2008-01-05] DSA-1450 util-linux - programmeringsfel
[2008-01-05] DSA-1449 loop-aes-utils - programmeringsfel
[2008-01-05] DSA-1448 eggdrop - buffertspill
[2008-01-03] DSA-1447 tomcat5.5 - flera sårbarheter
[2008-01-03] DSA-1446 wireshark - flera sårbarheter
[2008-01-03] DSA-1445 maradns - programmeringsfel
[2008-01-23] DSA-1444 php5 - flera sårbarheter
[2008-01-03] DSA-1443 tcpreen - buffertspill

Du kan få de senaste Debiansäkerhetsbulletinerna genom att prenumerera på vår sändlista debian-security-announce. Du kan även bläddra i listans arkiv.