Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1696-1 icedove -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2009-01-07
Berörda paket:
icedove
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2008-0016, CVE-2008-1380, CVE-2008-3835, CVE-2008-4058, CVE-2008-4059, CVE-2008-4060, CVE-2008-4061, CVE-2008-4062, CVE-2008-4065, CVE-2008-4067, CVE-2008-4068, CVE-2008-4070, CVE-2008-4582, CVE-2008-5012, CVE-2008-5014, CVE-2008-5017, CVE-2008-5018, CVE-2008-5021, CVE-2008-5022, CVE-2008-5024, CVE-2008-5500, CVE-2008-5503, CVE-2008-5506, CVE-2008-5507, CVE-2008-5508, CVE-2008-5511, CVE-2008-5512.
Ytterligare information:

Flera utifrån nåbara sårbarheter har upptäckts i epostklienten Icedove, en märkeslös version av epostklienten Thunderbird. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2008-0016

  Justin Schuh, Tom Cross och Peter Williams upptäckte ett buffertspill i tolkaren för UTF-8-URL:er som kan leda till exekvering av godtycklig kod. (MFSA 2008-37)

 • CVE-2008-1380

  Det upptäcktes att krascher i Javascript-motorn möjligen kunde leda till exekvering av godtycklig kod. (MFSA 2008-20)

 • CVE-2008-3835

  moz_bug_r_a4 upptäckte att samma-ursprungs-kontrollen i nsXMLDocument::OnChannelRedirect() kunde kringgås. (MFSA 2008-38)

 • CVE-2008-4058

  moz_bug_r_a4 upptäckte en sårbarhet som kan resultera i utökning av privilegier för Chrome genom XPCNativeWrappers. (MFSA 2008-41)

 • CVE-2008-4059

  moz_bug_r_a4 upptäckte en sårbarhet som kan resultera i utökning av privilegier för Chrome genom XPCNativeWrappers. (MFSA 2008-41)

 • CVE-2008-4060

  Olli Pettay och moz_bug_r_a4 upptäckte en utökning av privilegier för Chrome i XSLT-hanteringen. (MFSA 2008-41)

 • CVE-2008-4061

  Jesse Ruderman upptäckte en krasch i layoutmotorn, som kan tillåta exekvering av godtycklig kod. (MFSA 2008-42)

 • CVE-2008-4062

  Igor Bukanov, Philip Taylor, Georgi Guninski och Antoine Labour upptäckte krascher i Javascriptmotorn, som kan tillåta exekvering av godtycklig kod. (MFSA 2008-42)

 • CVE-2008-4065

  Dave Reed upptäckte att några Unicode-byteordningsmärken tas bort från Javascriptkod innan exekvering, vilket kan resultera i att kod, som annars var del av en sträng, exekveras. (MFSA 2008-43)

 • CVE-2008-4067

  Det upptäcktes att en katalogtraversering tillåter angripare att läsa godtyckliga filer hjälp av ett särskilt tecken. (MFSA 2008-44)

 • CVE-2008-4068

  Det upptäcktes att en katalogtraversering tillåter angripare att kringgå säkerhetsrestriktioner och erhålla känslig information. (MFSA 2008-44)

 • CVE-2008-4070

  Det upptäcktes att ett buffertspill kunde startas med hjälp av ett långt huvud i en nyhetsartikel, vilket kunde leda till exekvering av godtycklig kod. (MFSA 2008-46)

 • CVE-2008-4582

  Liu Die Yu och Boris Zbarsky upptäckte en informationsläcka via lokala genvägsfiler. (MFSA 2008-47, MFSA 2008-59)

 • CVE-2008-5012

  Georgi Guninski, Michal Zalewski och Chris Evan upptäckte att kanvaselementet kunde användas för att kringgå samma-ursprungsrestriktioner. (MFSA 2008-48)

 • CVE-2008-5014

  Jesse Ruderman upptäckte att ett programmeringsfel i objektet window.__proto__.__proto__ kunde leda till exekvering av godtycklig kod. (MFSA 2008-50)

 • CVE-2008-5017

  Det upptäcktes att krascher i layoutmotorn kunde leda till exekvering av godtycklig kod. (MFSA 2008-52)

 • CVE-2008-5018

  Det upptäcktes att krascher i Javascriptmotorn kunde leda till exekvering av godtycklig kod. (MFSA 2008-52)

 • CVE-2008-5021

  Det upptäcktes att en krasch i nsFrameManager kan leda till exekvering av godtycklig kod. (MFSA 2008-55)

 • CVE-2008-5022

  moz_bug_r_a4 upptäckte att samma-ursprungs-kontrollen i nsXMLHttpRequest::NotifyEventListeners() kunde kringgås. (MFSA 2008-56)

 • CVE-2008-5024

  Chris Evans upptäckte att citattecken kodades felaktigt i standardnamnrymden i E4X-dokument. (MFSA 2008-58)

 • CVE-2008-5500

  Jesse Ruderman upptäckte att layoutmotorn är sårbar för överbelastningsangrepp som kan skapa minneskorruption och ett heltalsspill. (MFSA 2008-60)

 • CVE-2008-5503

  Boris Zbarsky upptäckte att ett informationsläckageangrepp kunde utföras med hjälp av XBL-bindningar. (MFSA 2008-61)

 • CVE-2008-5506

  Marius Schilder upptäckte att det är möjligt att erhålla känslig data med hjälp av ett XMLHttpRequest. (MFSA 2008-64)

 • CVE-2008-5507

  Chris Evans upptäckte att det är möjligt att erhålla känslig data med hjälp av en JavaScript-URL. (MFSA 2008-65)

 • CVE-2008-5508

  Chip Salzenberg upptäckte flera phishing-angrepp med hjälp av URL:er med inledande blankslag eller kontrolltecken. (MFSA 2008-66)

 • CVE-2008-5511

  Det upptäcktes att det är möjligt att utföra serveröverskridande skriptangrepp med hjälp av XBL-bindningar till ett oladdat dokument. (MFSA 2008-68)

 • CVE-2008-5512

  Det upptäcktes att det är möjligt att köra godtyckliga JavaScript med chrome-privilegier via okända vektorer. (MFSA 2008-68)

För den stabila utgåvan (Etch) har dessa problem rättats i version 1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1. Paket för s390 kommer tillhandahållas senare.

För den kommande stabila utgåvan (Lenny) kommer dessa problem rättas inom kort.

För den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 2.0.0.19-1.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era icedove-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 4.0 (etch)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1.dsc
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/mozilla-thunderbird-typeaheadfind_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/mozilla-thunderbird-dev_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/thunderbird-gnome-support_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/mozilla-thunderbird_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/mozilla-thunderbird-inspector_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/thunderbird-typeaheadfind_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/thunderbird_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/thunderbird-dbg_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/thunderbird-dev_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/thunderbird-inspector_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dev_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-inspector_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-gnome-support_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-typeaheadfind_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dbg_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-typeaheadfind_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-inspector_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dev_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-gnome-support_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dbg_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dev_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-typeaheadfind_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dbg_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-gnome-support_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-inspector_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_arm.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dbg_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dev_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-inspector_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-gnome-support_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-typeaheadfind_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-inspector_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-gnome-support_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-typeaheadfind_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dev_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dbg_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dbg_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-inspector_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-gnome-support_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-typeaheadfind_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dev_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dbg_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-inspector_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-gnome-support_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dev_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-typeaheadfind_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-typeaheadfind_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dbg_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-gnome-support_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dev_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-inspector_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-inspector_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-typeaheadfind_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dbg_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-gnome-support_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dev_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_powerpc.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dev_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-typeaheadfind_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-gnome-support_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-dbg_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/icedove/icedove-inspector_1.5.0.13+1.5.0.15b.dfsg1+prepatch080614i-0etch1_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.