Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1707-1 iceweasel -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2009-01-15
Berörda paket:
iceweasel
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2008-5500, CVE-2008-5503, CVE-2008-5504, CVE-2008-5506, CVE-2008-5507, CVE-2008-5508, CVE-2008-5510, CVE-2008-5511, CVE-2008-5512, CVE-2008-5513.
Ytterligare information:

Flera utifrån nåbara sårbarheter har upptäckts i webbläsaren Iceweasel, en märkeslös version av Firefox. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2008-5500

  Jesse Ruderman upptäckte att layoutmotorn är sårbar för överbelastningsangrepp som kan skapa minneskorruption och ett heltalsspill. (MFSA 2008-60)

 • CVE-2008-5503

  Boris Zbarsky upptäckte att ett informationsläckageangrepp kunde utföras med hjälp av XBL-bindningar. (MFSA 2008-61)

 • CVE-2008-5504

  Det upptäcktes att angripare kunde köra godtyckliga JavaScript med chrome-privilegier med hjälp av vektorer relaterade till förhandsvisningen av flöden. (MFSA 2008-62)

 • CVE-2008-5506

  Marius Schilder upptäckte att det är möjligt att erhålla känslig data med hjälp av ett XMLHttpRequest. (MFSA 2008-64)

 • CVE-2008-5507

  Chris Evans upptäckte att det är möjligt att erhålla känslig data med hjälp av en JavaScript-URL. (MFSA 2008-65)

 • CVE-2008-5508

  Chip Salzenberg upptäckte flera phishing-angrepp med hjälp av URL:er med inledande blankslag eller kontrolltecken. (MFSA 2008-66)

 • CVE-2008-5510

  Kojima Hajime och Jun Muto upptäckte att undantagna nulltecken ignorerades av CSS-tolkaren och kunde leda till kringgående av skyddsmekanismer. (MFSA 2008-67)

 • CVE-2008-5511

  Det upptäcktes att det är möjligt att utföra serveröverskridande skriptangrepp med hjälp av XBL-bindningar till ett oladdat dokument. (MFSA 2008-68)

 • CVE-2008-5512

  Det upptäcktes att det är möjligt att köra godtyckliga JavaScript med chrome-privilegier via okända vektorer. (MFSA 2008-68)

 • CVE-2008-5513

  moz_bug_r_a4 upptäckte att sessionsåterställningsfunktionen inte städar indata tillräckligt vilket leder till godtyckliga injektioner. Deta problem kunde användas för att utföra ett XSS-angrepp eller köra godtyckliga JavaScript med chrome-privilegier. (MFSA 2008-69)

För den stabila utgåvan (Etch) har dessa problem rättats i version 2.0.0.19-0etch1.

För uttestningsutgåvan (Lenny) och den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 3.0.5-1. Observera att iceweasel i Lenny länkar dynamiskt mot xulrunner.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar ert iceweasel-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 4.0 (etch)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.19-0etch1.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.19.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.19-0etch1.dsc
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dom-inspector_2.0.0.19-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/firefox-gnome-support_2.0.0.19-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/firefox-dom-inspector_2.0.0.19-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/mozilla-firefox_2.0.0.19-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/firefox_2.0.0.19-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/mozilla-firefox-gnome-support_2.0.0.19-0etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/mozilla-firefox-dom-inspector_2.0.0.19-0etch1_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.19-0etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.19-0etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.19-0etch1_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.19-0etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.19-0etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.19-0etch1_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.19-0etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.19-0etch1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.19-0etch1_arm.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.19-0etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.19-0etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.19-0etch1_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.19-0etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.19-0etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.19-0etch1_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.19-0etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.19-0etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.19-0etch1_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.19-0etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.19-0etch1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.19-0etch1_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.19-0etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.19-0etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.19-0etch1_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.19-0etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.19-0etch1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.19-0etch1_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.19-0etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.19-0etch1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.19-0etch1_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel_2.0.0.19-0etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-gnome-support_2.0.0.19-0etch1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/i/iceweasel/iceweasel-dbg_2.0.0.19-0etch1_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.